Binefacere, ajutor şi ocrotire părintească, în parohia „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Galaţi

Hramul istoric al bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi“ din municipiul Galaţi (Mazepa II) a adunat în comunitatea gălăţeană  preoţi şi oameni jertfitori, dar mai ales fapte alese.

Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi, la Galați

Premergător hramului, cu binecuvântare arhierească, părintele paroh Ionel Rotaru, consilier eparhial, cu sprijinul nemijlocit al părintelui Petrică Gheorghe, au desfăşurat ample activităţi liturgice, catehetice şi social‑filantropice, pentru ca sărbătoarea să fie sărbătoare pentru toţi cei aflaţi în grija „Sfinţilor Trei Ierarhi“. Cu mic, cu mare, pe parcursul zilei de luni, 28 ianuarie, credincioşii au deschis săptămâna prin participarea la Taina vindecării, a  Sfântului Maslu.

Ziua de 30 ianuarie, când îi prăznuim pe cei trei Stâlpi ai Bisericii Dreptmăritoare, a fost o încununare a multor eforturi ale credincioşilor din parohie, bucuria fiind amplificată de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a liturghisit şi, la momentul cuvenit a împărtăşit, la Sfântul Potir, mame cu prunci, copii, tineri şi adulţi. Mulţumirea a fost prelungită printr‑un pilduitor cuvânt de învăţătură despre viaţa celor Trei Dascăli şi Ierarhi ai Bisericii noastre ‑ Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur ‑ şi despre şansa de a te naşte într‑o familie creştină.

„Ceea ce se poate observa, în chip cu totul special, în luna ianuarie, este cinstirea pe rând şi apoi împreună a celor trei mari Dascăli şi  Ierarhi ai Bisericii noastre: Vasile, Grigorie şi Ioan. Toţi au fost foarte învăţaţi, pentru că au avut şansa să se nască în nişte familii excepţionale şi au frecventat cursurile celor mai mari şi importante şcoli ale timpului. Aproape că sunt cele mai desăvârşite familii cunoscute în toată creştinătatea, deoarece, toate cele trei familii ‑ din care provin cei Trei mari Dascăli  ai lumii şi Ierarhi ‑ sunt familii creştine. Sunt familii înstărite, cu posibilităţi materiale deosebite, şi cu rosturi importante. Aceste trei familii se remarcă şi printr‑o disponibilitate, cu totul şi cu totul aparte,  a mamelor din amintitele familii, cunoscute ca Sfinte Mame. Ne referim, la Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare, mamă sfântă, care a adus pe lume mulţi copii. Mama Sfântului Grigorie Teologul, s‑a numit Nona, iarăşi, o mamă jertfelnică, predispusă să‑şi crească în cele mai bune condiţii copiii. Mama Sfântului Ioan Gură de Aur se cheamă Antuza şi este, poate, cea mai însemnată dintre toate mamele, deoarece, ea a îndurat, de tânără ‑ de dragul copilului Ioan ‑ jugul greu al văduviei. Tatăl Sfântului Ioan Gură de Aur a plecat curând din viaţa aceasta, iar Antuza nu a dorit să aducă un alt tată vitreg copilului său şi nici nu a vrut să împartă averea cu altcineva, deoarece ea i‑a văzut un viitor strălucit fiului ei Ioan, care arăta de mic ‑ la fel ca şi toţi ceilalţi, Vasile şi Grigorie ‑ o disponibilitate aparte  spre învăţătura de carte, dar şi spre viaţa evlavioasă“, spunea în cuvântul de întărire Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

Chiriarhul Dunării de Jos a subliniat faptut că toate cele trei familii au în comun câteva trăsături pe care ar trebui să ni le însuşim şi noi, credincioşii: binefacerea, ajutorul şi ocrotirea părintească, pe care cei trei Sfinţi Părinţi, cinstiţi, laolaltă, în 30 ianuarie, le‑au simţit în casele părinteşti, încă din legănul copilăriei şi până la maturitate.

„Se vorbeşte, adeseori, despre şansa de «a avea cei şapte ani de acasă». Acei «şapte ani de acasă» mai sunt numiţi şi prima şcoală, care contează cel mai mult, în educaţia oricărui copil. Ceea ce ni se imprimă genetic din prima parte a educaţiei, în copilărie, cam aceea rămâne, urmând să se desăvârşească sau nu mai târziu. Dar, reperele, amintirile care ne marchează cel mai mult sunt în cei şapte ani de acasă: icoana părinţilor, a bunicilor, care se întipăreşte în memorie, în sentimentele profunde din inimi, momente din care copiii se hrănesc peste ani. Indiferent care ar fi vârsta, părinţii rămân veşnic ocrotitorii copiilor; ei sunt pentru propriile lor vlăstare ‑ atâta timp cât rămân în viaţă, dar cu atât mai mult când au doar amintirea vieţii lor ‑ modele ale jertfelniciei şi ale dragostei părinteşti, care nu pot fi înlocuite cu nimic în viaţă. Cu cât avansăm în viaţă, cu atât părinţii ni se par mai mari, mai importanţi. Pilda vieţii lor ni se pare a fi nu numai un reper, dar şi o mângâiere. Nu numai o amintire, dar şi o formă duioasă de prezenţă şi un dor al nostru de a‑i pomeni. Și în măsura disponibilităţii şi înţelepciunii, avem datoria de a le urma pilda vieţii lor, cum de altfel ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: «Priviţi la mai‑marii voştri, cei care v‑au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; la a căror săvârşire luând seama, urmaţi‑le credinţa» (Evrei 13,7)“.

Premierea tinerilor merituoși de la Școala nr. 28 din Galați

Cei prezenţi la hramul Bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi“ au aflat că e un dar cu totul aparte calitatea de a fi mamă, de a naşte şi a creşte prunci, de a avea o voinţă mare şi o jertfelnicie cu totul aparte. „Mama creştină e de două ori mamă: e mamă sufletască şi trupescă, pentru viaţa noastră de aici, dar este şi mamă‑învăţătoare, mamă‑pilduitoare. E plină literatura creştină şi cea laică de modele, în care ne sunt prezentate mame, adevărate eroine ale vieţii noastre, ale istoriei şi ale culturii noastre…“

În cadrul sărbătorii, părintele Ionel Rotaru a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Casian pentru darul cuvântului bun, pentru că „veghează, neîncetat, asupra bunului mers al parohiei noastre, pentru că mereu se roagă pentru noi şi întotdeauna are un cuvânt bun, de îndemn, de învăţătură pentru fiecare“.

Mulţumiri au fost adresate, de părintele paroh Ionel Rotaru, şi studenţilor de la Facultatea de Medicină din Galaţi, liceenilor de la Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu“, care sunt implicaţi în proiecte de voluntariat, ei fiind cei care au dus semne ale dragostei creştine copiilor orfani din patru centre din Galaţi.  „De fapt, prin tinerii‑voluntari aţi fost acolo şi dumneavoastră ‑ toţi creştinii – prin ceea ce aţi dăruit pentru cei mai necăjiţi ai noştri“, a spus părintele Ionel, adresându‑se enoriaşilor.

Între cei prezenţi, care s‑au bucurat de darul rugăciunii au fost şi creştinii şi elevii din Parohia Titcov, din Insula Mare a Brăilei, parohie înfrăţită cu cea gălăţeană din  anul 2006.

Au simţit binefacerile milosteniei creştine şi cei treizeci de vârstnici care sunt asistaţi duhovniceşte şi financiar de parohia „Sfinţii Trei Ierarhi“.

În prezenţa creştinilor, Înalt­preasfinţitul Părinte Casian a premiat ‑ cu diplome şi bani ‑ zece tineri, de nota zece la învăţătură, de la clasa întâi până la clasa a opta, de la Școala nr. 28 din Galaţi.

Sărbătoarea s‑a încheiat printr‑o prietenească agapă, în curtea bisericii, într‑o zi de ianuarie cu soare surprinzător de strălucitor, semn că, în plină iarnă,  între „Soarele Dreptăţii“ şi soarele astral era deplină armonie.

Maria Stanciu