Catedrala Naţională, sfinţită în Anul Centenar

Citirea Actului de sfințire a Catedralei Naționale
Aspect de la slujba de sfințire

Ziua de 25 noiembrie 2018 este înscrisă în cartea de aur a istoriei Bisericii şi neamului românesc, datorită consacrării noii Catedrale Patriarhale, singurul edificiu reprezentativ al Centenarului României reîntregite. Slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale, cu hra­mu­rile „Înălţarea Domnului“ şi „Sfântul Apostol Andrei“, a fost săvârşită de Patriar­hul Ecumenic al Constantino­polului, Bar­tolomeu împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României şi Mitropolitul de Patra, înconjuraţi de un sobor de arhierei români şi străini.

Pecetluirea Sfintei Mese

Zeci de mii de pelerini din România şi din diasporă au răspuns chemării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de a participa la sfinţirea Catedralei Naţionale. Esplanada sfântului locaş şi străzile dimprejur au fost neîncăpătoare, în pofida asprimii unei zile din prag de iarnă. În interiorul catedralei, 3.000 de invitaţi din toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, reprezen­tanţi ai autorităţilor de stat centrale şi locale, reprezentanţi ai mediului academic şi ai lumii culturale, pelerini clerici şi credin­cioşi au înălţat mulţumire lui Dumnezeu pentru acest moment de sărbătoare împreună cu soborul slujitor.

Oaspete de seamă al Bisericii noastre pentru acest eveniment istoric, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantino­polului‑Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, a săvârşit slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, şi cu Înaltprea­sfinţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, în prezenţa rugătoare a zeci de ierarhi, preoţi şi diaconi. După rânduiala ortodoxă, slujba a început în exteriorul locaşului de cult, unde cei trei ierarhi slujitori au citit paremiile rânduite la sfinţirea noii biserici şi pericopele evanghelice de la Sfinţii Matei, Luca şi Ioan. În continuare, au fost binecuvântate uşile monumentale ale catedralei, prin ungere cu Sfântul şi Marele Mir şi prin stropire cu apă sfin­ţită. Cu soborul de arhierei îngenunchind, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a invocat numele Mântuitorului Iisus Hristos în rugăciune pentru sfinţirea bisericii, ridicată spre lauda slavei Sale şi a noastră mântuire.

Târnosirea Sfintei Mese a noii Catedrale Patriarhale

Sfințirea Catapetesmei

După dialogul liturgic din faţa uşilor principale dinspre apus, ce poartă chipul Mântuitorului Hristos şi al Născătoarei de Dumnezeu, soborul slujitorilor a intrat în catedrală pentru săvârşirea târnosirii Sfintei Mese a Altarului. La momentul cuvenit, cutia cu cinstitele moaşte de Mucenici şi Hrisovul de sfinţire au fost aşezate în piciorul Sfintei Mese, care apoi a fost pecetluit cu ceară topită. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit pentru aşezarea în Sfânta Masă a Catedralei Naţio­nale fragmente din cinstitele moaş­te ale Sfântului Domnitor Martir Constantin Brân­coveanu (sec. 17‑18) şi ale Sfin­ţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel (sec. 4), ca simbol al con­tinuităţii credinţei şi jertfelniciei poporului român de‑a lungul a două milenii de creştinism.

Sfârșitul slujbei de sfințire

După spălarea Sfintei Mese, au urmat ungerea cu Sfântul şi Marele Mir şi aşezarea icoanelor Sfinţilor Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi Ioan în cele patru colţuri. Măsăriţa din in ‑ primul acoperământ al Sfintei Mese ‑ a fost întinsă peste prestol şi pecetluită cu sigiliul arhieresc de către Patriarhul României. În continuare, au fost aşezate acoperămintele Sfintei Mese şi odoarele conform rânduielii bisericeşti: Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, chivotul ce reproduce edificiul în miniatură, Sfânta Cruce şi candele. La proscomidiar au fost aşezate apoi toate obiectele de cult necesare săvâr­şirii Sfintei Liturghii: potir, disc, stea, acoperăminte, copie, burete, lumânare, prescuri.

Prima Sfântă Liturghie în Catedrala Națională

După aşezarea în bună rânduială a tuturor obiectelor, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a cădit întregul altar şi iconostasul. În urma aprinderii candelei principale de pe Sfânta Masă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a citit, îngenuncheat, rugăciunea principală de sfinţire a Catedralei Naţionale cu hramurile „Înălţa­rea Domnului“ şi „Sfântul Apostol Andrei“.

Sfinţirea catapetesmei cu icoane în mozaic

Cu lumânarea aprinsă de la candelă, Patriarhul României a rostit de pe solee, către popor, cuvintele: „Lumina lui Hristos luminează tuturor!“, după care au fost aprinse în Sfântul Altar lumânările şi celelalte candele de pe Sfânta Masă. Au fost sfinţite apoi vitraliile cu chipurile Sfinţi­lor Ierarhi prin stropire cu apă sfinţită şi prin ungere cu Sfântul şi Marele Mir de către Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună cu Patriarhul României. Pe solee, cei trei ierarhi au sfinţit impresionanta catapeteasmă a Catedralei Naţionale, lucrată integral în mozaic.

Daruri pentru Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului

După otpustul slujbei de sfin­ţire, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ­ne, a citit solemn Actul de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedralei Naţio­nale. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat poporului documentul şi a adresat mulţu­miri tuturor celor care au ajutat şi vor mai ajuta la edificarea acestui monument, exprimându-se speranţa ca în termen de trei ani să fie finalizată şi sfinţită pictura în mozaic.

Pelerini la Sfințirea Catedralei Naționale

Răspunsurile liturgice la slujba de sfinţire a Catedralei Naţio­nale au fost oferite de Corul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale, condus de arhid. proto­psalt Mihail Bucă. În continuare, ne‑am adunat cu toţii într‑un buchet rugător către Dumnezeu la prima Sfântă Liturghie săvârşită de Patriarhul Ecumenic, împreună cu Patriarhul României şi cu soborul de arhierei împreună‑slujitori în noua Catedrală Patriarhală a Bisericii noastre.

Dr. Alexandru Briciu

Preluare din Ziarul Lumina, 26.11.2018

Foto: www.basilica.ro