Contribuţii dunărene la Programul „Săptămâna misiunii“, organizat de Episcopia Ortodoxă Română din Italia

Basilica „San Marco“ din Veneția

O delegaţie de preoţi din Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, a efectuat ‑ la invitaţia Preasfinţitului Episcop Siluan ‑ o vizită prilejuită de desfăşurarea, între 18‑24 iunie 2018, a  primei ediţii a proiectului misionar‑pastoral „Săptămâna Misiunii“, susţinut de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Activitatea a vizat comunităţile româneşti din regiunea de nord‑vest a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (E.O.R.I.).

Această eparhie românească din Diaspora a fost înfiinţată prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 5 martie 2008, având ca prim‑epis­cop pe Preasfinţitul Părinte Siluan. Are jurisdicţie canonică peste toţi credincioşii ortodocşi români şi moldoveni de limbă română, aflaţi pe teritoriul întregii Italii. Numără peste un milion de români, iar – în cei zece ani de existenţă – în bisericile ortodoxe româneşti din Italia au fost botezaţi aproximativ 100.000 de copii. În acest spaţiu, fac apostolat creştin ‑ în cele 250 de parohii, organizate în douăzeci de protopopiate ‑, aproximativ 280 de preoţi români.

În câteva din aceste sfinte locaşuri de rugăciune, situate în nord‑vestul Italiei, au ajuns ‑ în perioada sus amintită ‑ trei slujitori din Eparhia Dunării de Jos: preotul Lucian Petroaia, vicar administrativ eparhial, părintele Sică Bănică, inspector cateheză parohială şi preotul Cătălin Vătafu, responsabil cu cateheza, în Protopopiatul Covurlui.

Despre această frumoasă şi inedită experienţă a preoţilor gălăţeni, aflăm din jurnalul de călătorie redactat de membrii delegaţiei de la Dunărea de Jos.

Luni ‑ 18 iunie. Am ajuns pe aeroportul din Veneţia  în dimineaţa zilei de 18 iunie, de unde am pornit către biserica  „Sfânta Muceniţă Lucia“, din regiunea Mestre ‑ Veneţia, unde ne‑a întâmpinat preacucernicul părinte Matei Avram, protopopul ortodox român al zonei. Tot gazda ne‑a introdus direct în subiect, prezentându‑ne frumoasele activităţi cu cei aproape 90 de copii, prezenţi în tabăra parohială, aflată în plină desfăşurare. Ne‑am implicat în mai multe activităţi specifice cu copiii prezenţi: am susţinut o scurtă cateheză despre icoană, am participat la jocuri de animare, plimbare în parc şi mici activităţi sportive.

Ne‑au fost oferite câteva date despre începuturile pline de dificultăţi ale acestei parohii. Un adevărat dar de suflet şi binecuvântare cerească a fost, pentru noi,  venerarea şi închinarea la moaştele Sfântului Apostol Andrei, ale Sfintei Muceniţe Lucia şi ale altor sfinţi, pe care le păstrează biserica românească din Mestre.

În după‑amiaza primei zile, ne‑am aflat iarăşi, la biserica parohială „Sfânta Lucia“, unde am avut bucuria de a ne întâlni cu preacucernicii preoţi şi cu doamnele preotese din Protopopiatul Triveneto I. În contextul întâlnirii, preotul  Lucian Petroaia a prezentat tema: „Familia preoţească, astăzi: temeiuri, mărturii, provocări“.

După încheierea expunerii au fost iniţiate discuţii extrem de folositoare şi emoţionante în care preoţii Matei Avram, Constantin Pascariu, Leonard Plantus, Marius Kociorva, Justinian Deac şi doamnele preotese Maria Avram, Maria Creţan, Felicia Kociorva, Ionela Mihai au luat cuvântul, într‑un dialog viu şi de mare actualitate despre situaţia familiei preotului aflat în misiune în străinătate şi a cărui casă are „pereţi de sticlă“. Fraţii noştri ne‑au relatat despre răspunderea care apasă pe umerii fiecărui membru al familiei preoţeşti, dar şi despre diversele activităţi misionare, social‑filantropice şi educaţionale, în care sunt implicate familiile preoţilor ortodocşi români din Italia.

De asemenea, fiecare dintre membrii delegaţiei de la Dunărea de Jos a avut intervenţii şi precizări privitoare la tema aflată în dezbatere.

La finalul zilei am vizitat şantierul de la noua biserică ro­mânească din Mestre, pe care, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Siluan, o ctitoreşte vrednicul protopop al regiunii ‑ părintele  Matei Avram.

Marţi ‑ 19 iunie 2018. A doua zi a pelerinajului nostru misionar am avut bucuria de a ne închina la sfintele moaşte ale Sfântului Evanghelist Marcu, în Catedrala „San Marco“ din Veneţia, unde am vizitat întregul complex muzeal. De asemenea, am fost pelerini la mai multe biserici romano‑catolice din Veneţia, cât şi la alte instituţii de cultură din metropolă.

Conferinţa din ziua de marţi  a avut loc la parohia Treviso, aflată sub ocrotirea „Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian“ unde, la invitaţia preotului paroh Marius Kociorva, preotul Cătălin Vătafu a susţinut conferinţa cu tema „Metode de psihoterapie ortodoxă privind anxietatea, atacul de panică şi depresia“.

În cadrul expunerii au fost punctate idei cu privire la situaţia alarmantă a acestui fenomen şi au fost prezentate unele percepţii eronate ale psihologiei laice, în contrapondere cu abordarea acestei afecţiuni de către psihiatrii şi psihologii creştini. În chip special au fost prezentate, ca remedii duhovniceşti, învăţăturile Sfinţilor Părinţi  preocupaţi de psihoterapia ortodoxă, adevărate „medicamente“ pentru această boală sufletească pe care o regăsim în tradiţia ortodoxă sub numele de „întristare“ sau, la măsura marilor nevoitori, „akedia“. După expunerea temei, au urmat  întrebări cu privire la diferite aspecte ale acestei afecţiuni sufleteşti, la care au răspuns preotul conferenţiar, preotul paroh care ne‑a invitat şi preotul Lucian Petroaia. Din răspunsurile date s‑a conturat concluzia că, pe lângă toate mijloacele omeneşti şi dumnezeieşti care stau la îndemâna omului, Dumnezeu ne‑a trimis în ajutor, în timpuri de grele suferinţe sufleteşti şi trupeşti, mari vindecători, precum Sfântul Nectarie de Eghina, Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Ioan de la Evia, Sfântul Patapie sau Sfântul Luca al Crimeii – Arhiepiscopul şi medicul, alături de ceilalţi sfinţi doctori fără de arginţi ai Bisericii noastre.

Întâlnirea cu românii ortodocși din Rimini

Simultan, în localitatea San Dona, preotul Sică Bănică a susţinut ‑ în biserica cu hramul „Sfântul  Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei“ ‑ la invitaţia părintelui paroh Florin Cherecheş, sesiunea pentru tineri „Animare şi lider. Sesiune de formare pentru tineri“. Au participat 45 de tineri şi adulţi care, prin jocuri psihologice şi prin discuţii interactive au înţeles importanţa implicării active în viaţa parohială, prin asumarea rolului de a însufleţi tinerii în proiecte parohiale.

Miercuri ‑ 20 iunie. În ziua de 20 iunie, ne‑am întâlnit cu o parte dintre enoriaşii români din  Protopopiatul Triveneto II, conduşi fiind de părintele Vasile Corja, care ne‑a însoţit tot timpul cât am stat în această zonă.

Seara, am fost primiţi la parohia „Sf. Cuv. Parascheva“ din Padova unde, în sala de conferinţe a bisericii, părintele Lucian Petroaia a susţinut prelegerea: „Familia creştină între Biserica lui Hristos şi duhul lumii de astăzi. Aplicare la familia preotului ortodox român din Occident“, urmată de un dialog la care s‑au înscris cincisprezece preoţi (mulţi însoţiţi de preotesele lor) din amintita protoierie, în frunte cu părintele protopop Gabor Codrea.

S‑au prezentat statistici şi speţe care au conturat mesajul „S.O.S. ‑ Familia creştină! S.O.S ‑ Familia preoţească!“. S‑a închegat apoi un dialog constructiv între referent şi cei prezenţi, analizându‑se realist problemele familiei preoţeşti, în context românesc şi în cel din diaspora.

În acelaşi timp, în incinta locaşului de cult, părintele Cătălin Vătafu a susţinut conferinţa cu titlul: „Medicamente duhovniceşti împotriva singurătăţii“, în care au fost tratate aspecte privind singurătatea bătrânilor din aziluri sau rămaşi acasă,  singurătatea omului modern care se autoizolează într‑o autonomie greşit înţeleasă, singurătatea copiilor rămaşi acasă fără ambii părinţi, dar şi singurătatea tinerilor „zăvorâţi în mediul virtual“. Acest ultim subiect a dat naştere la un dialog extrem de pasionant cu părinţii de copii prezenţi la conferinţă, mulţi dintre ei aducând mărturii personale, cutremurătoare şi de folos pentru întregul auditoriu. Părintele Sică Simeon Bănică, prezent la această întâlnire, i‑a îndemnat pe cei prezenţi la mai mult echilibru şi discernământ în educaţia tinerilor, ţinând cont şi de ceea ce le este de folos, dar şi de libertatea cu care Dumnezeu a înzestrat fiecare persoană umană.

Joi ‑ 21 iunie. În prima parte a zilei am fost oaspeţii parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ – Padova I, unde păstoreşte părintele dr. Gheorghe Verzea.

Aici, am reţinut că biserica este achiziţionată de la dieceza romano‑catolică de Padova, acum fiind frumos amenajată pentru a susţine cultul ortodox. Are şi un mare centru social, în construcţie. Părintele Gheorghe Verzea ne‑a vorbit despre particularităţile dialogului interconfesional de astăzi şi despre trebuinţa preoţilor ortodocşi de a se instrui şi pregăti continuu.

Ne‑am îndreptat spre biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul“ din Verona, invitaţi fiind de părintele protopop Gabor Codrea. Ne‑am închinat în locaşurile de cult, admirând hărnicia şi jertfelnicia preoţilor. În al doilea caz, am văzut o biserică românească nouă, frumoasă şi spaţioasă, cu un demisol‑capelă, generos, în care se slujeşte, situată în zona semicentrală a Veronei, aflată încă în lucrări care vor conduce la etapa de finalizare, cu un adevărat complex socio‑educaţional în jur – roadele unei jertfelnice implicări şi lucrări ale pc. protopop Codrea. Aici, la Verona, ne‑au fost prezentate şi activităţile deosebite cultural‑educaţionale care se derulează de către parohie, noi putând admira o expoziţie de obiecte de uz casnic şi port tradiţional românesc, organizată cu ocazia Centenarului Unirii. Parohia românească de la Verona dispune şi de un teren, pe care se intenţionează construirea unui campus menit a înlesni activităţile cu tinerii  ‑ una dintre principalele preocupări ale parohiei.

Seara, am vizitat tabăra de tineri de la Asiago, organizată de preotul Cristian Mănăşturean de la parohia Basagno del Grappa, situată într‑o zonă frumoasă de munte, unde preotul Sică Simeon Bănică, împreună cu ceilalţi preoţi prezenţi şi cu formatorii din tabără, aduşi din ţară (Cluj), au animat grupurile de copii prin jocuri educativ‑moralizatoare deosebit de bine primite de cei aproximativ 60 de participanţi. După aceste activităţi, au urmat rugăciunea şi cina, apoi copiii au interpretat, pentru toţi cei prezenţi, cântece patriotice şi tradiţionale, învăţate în tabără.

Vineri ‑ 22 iunie. Preacucernicul protopop Vasile Jora, de la Protoieria Emilia Romana II, ne‑a însoţit pentru pregătirea şi susţinerea, în penultima seară a vizitei noastre în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, a conferinţei cu preoţii şi doamnele preotese din cadrul protoieriei, ocazie cu care şi‑au împărtăşit din experienţa lor toţi cei trei delegaţi ai Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Astfel, preotul Lucian Petroaia a abordat trei coordonate importante pentru fiecare slujitor sfinţit, respectiv:  trebuinţa de autoevaluare personală zilnică a stării duhovniceşti şi a activităţii; legătura duhovnicească şi pastorală continuă a preotului cu enoriaşii săi şi  unitatea familiei preoţeşti.

Cu această ocazie, s‑au făcut ‑ ca şi în celelalte cazuri ‑ recomandări de lecturi, între altele fiind recomandat volumul: „Preoţi de mir, adormiţi în Domnul“, operă a preotului academician  Niculae M. Popescu.

Preotul  Sică  Bănică a pro­pus un test psihologic de auto­cunoaştere pentru înţelegerea mo­tivelor generatoare de conflict în familie, iar  preotul  Cătălin Vătafu a adus în atenţie „pericolul suprasolicitării familiei preotului cu sarcinile parohiale, uneori fără o dreaptă socoteală, fapt care poate duce la cădere, la tensionarea familiei şi chiar la depresie“. Toate aceste subiecte au generat dialoguri între preoţi şi au încurajat participanţii să aducă mărturii personale de viaţă, legate de parohie, cât şi de familie.

Sâmbătă ‑ 23 iunie. În prima parte a zilei de sâmbătă, am avut bucuria duhovnicească de a vizita, în  oraşul Ravenna, cele două bazilici: „San Vitale“ şi „San Apollinarie“ şi baptisteriul roman al lui Teodoric. Aici am admirat celebrele mozaicuri bizantine din  secolele V‑VI,  opere de artă din patrimoniul universal.

Dialog cu preoții din Protoieria Triveneto II

Seara, la ora 19,00, doi membri ai delegaţiei au susţinut un program de formare de  lideri, dedicat tinerilor, la biserica din Cesena cu hramul „Sfântul  Apostol Timotei“, iar preotul Lucian Petroaia a mers la Rimini, unde ortodocşii români se roagă la biserica cu hramul „Sfântul Ghelasie de la Râmeţ“, unde a susţinut  o conferinţă cu tema „Comuniunea ‑ vocaţie creştină exprimată liturgic şi filantropic într‑o lume secularizată. Aplicare intergeneraţională ecclesială“.

La biserica din Cesena, unde slujeşte preotul Silviu Sas, au participat aproximativ treizeci de tineri care, după ce au luat parte la diferite jocuri de animare, au fost angrenaţi într‑un dialog constructiv pe marginea temei prieteniei şi a iubirii între tineri la vârsta adolescenţei, expunerea preotului Sică Bănică având tema: „Prietenia: cazuri şi necazuri“. La biserica din Rimini, unde păstoreşte preotul Marcian Bucurenciu au participat aproximativ şaizeci de tineri şi credincioşi, din mai multe parohii româneşti din zonă. Cei prezenţi au adresat întrebări privind viaţa duhovnicească şi problemele morale cu care se confruntă creştinii ortodocşi români din Occident.

Precizăm că mai toate întâlnirile de după‑amiază s‑au prelungit, adeseori, până în jurul orei 22.30, la solicitarea credincioşilor şi a preoţilor dornici să adreseze întrebări şi să primească răspunsuri, aceasta în pofida faptului că majoritatea enoriaşilor erau în timpul săptămânii de lucru şi mulţi dintre ei veniseră de la serviciu, direct la bisericile unde a avut loc programul.

Aprecieri şi propuneri:

Urmare acestei vizite întreprinse în parohiile amintite din E.O.R.I., apreciem jertfelnicia personală şi familială a preoţilor români, aflaţi în misiune în Italia şi marea lor disponibilitate pentru slujire şi misiune creştină şi românească, în Occident; existenţa unei infrastructuri semnificative (locaşuri de cult, aşezăminte), ce aparţin Episcopiei Române a Italiei, care serveşte misiunii Bisericii Ortodoxe Române ‑ în acel context ‑ şi care se află în continuă dezvoltare, prin construcţii sau achiziţii; derularea, în aceste parohii, a unor strategii misionar‑pastorale coerente, îndreptate îndeosebi  spre copii şi tineri; ataşamentul credincioşilor faţă de preoţii lor şi implicarea reală în susţinerea parohiilor  ortodoxe româneşti din Italia.

Întregul proiect a fost o şansă pentru toţi cei implicaţi în acest program de a ne cunoaşte, de a ne împărtăşi din experienţa noastră şi de a afla aspecte practice de apostolat, într‑o lume tot mai secularizată.

Mulţumim, Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, pentru încrederea pe care a avut‑o faţă de noi şi pentru faptul că ne‑a desemnat pentru această misiune, acordându‑ne arhiereasca binecuvântare de a  participa la programul respectiv.

Adresăm mulţumiri şi Preasfinţitului Episcop Siluan pentru invitaţie, inclusiv părinţilor protoierei şi tuturor preoţilor români din acele zone, pentru amabilitatea şi căldura frăţească cu care ne‑au primit, găzduit şi onorat. Tuturor, le dorim putere de lucru în frumoasa şi delicata lucrare de apostolat creştin, pentru care slujesc la mii de kilometri depărtare de locurile natale.

Au consemnat:  Pr. Lucian Petroaia, Pr. Sică Bănică, Pr. Cătălin Vătafu