Hramul Mănăstirii voievodale Măxineni din judeţul Brăila

Noua biserică-paraclis a Mănăstirii Măxineni

ÎÎn ziua de 24 iunie, când prăznuim  Naşterea Sfân­tului Ioan Botezătorul, Mă­năstirea Măxineni, unul din cele mai importante repere istorice ale judeţului Brăila, aflată la 10 km depărtare de localitatea cu acelaşi nume, şi‑a cinstit ocrotitorul.

Mănăstirea este ctitoria domnitorului Matei Basarab al Ţării Româneşti şi a fost ridicată între anii 1636‑1637, prin veacuri fiind refăcută de mai mulţi ctitori.

În acest an, manifestările liturgice şi pastoral-misionare au debutat în ajunul sărbătorii prin oficierea slujbei de priveghere şi au continuat în ziua hramului, când mulţi pelerini au înfruntat căldura şi au venit la rugăciune.

Încă de la prima oră a zilei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos, a săvârşit slujba de sfinţire a picturii din biserica‑paraclis a acestei aşezări voievodale.

Slujba de binecuvântare a lucrărilor de pictură la biserica-paraclis

După slujba de sfinţire a picturii, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară amenajat în curtea mănăstirii, în prezenţa rugătoare a evlavioşilor credincioşi sosiţi în număr mare atât din Brăila şi Galaţi, cele două judeţe ale eparhiei noastre, cât şi din aşezările judeţelor învecinate.

În cadrul Sfintei Liturghii, cucernicul diacon Eugen Barbu a fost hirotonit preot pe seama bisericii „Naşterea Maicii Domnului“ din localitatea Torceşti, protopopiatul Tecuci, judeţul Galaţi, iar teologul Ionuţ Adrian Arsene a primit harul diaconiei.

Binecuvântarea lucrărilor de pictură la biserica-paraclis

La momentul cuvenit, mulţi dintre tinerii prezenţi, îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional românesc, dar şi mulţi credincioşi au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit credincioşilor despre naşterea şi viaţa ascetică a Sfântului Ioan Botezătorul, apreciind totodată evlavia creştinilor de astăzi faţă de acest mare sfânt al Bisericii.

„Ne‑am bucurat astăzi de prezenţa unui mare număr de credincioşi care au făcut din acest loc mănăstiresc un centru de pelerinaj, mai ales în această parte a Câmpiei Brăilei, unde sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul se împleteşte şi cu diferite datini populare, cele mai multe având ca obiectiv important sărbătorile copiilor. Deodată cu re­facerea mănăstirii, a zidurilor cetăţii voievodale, s‑a reactivat viaţa mo­nastică şi mănăstirea a de­­venit astfel un centru re­pre­zentativ şi foarte impor­tant pentru creştini. Mulţi­mea de tineri împărtăşită astăzi cu Sfintele Taine ne‑a arătat cât de importantă este educaţia creştină şi cât de importante sunt tradiţiile populare legate de sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul“, a mai precizat ierarhul.

De la Altarul de vară, slujitorii şi credincioşii prezenţi au intrat în biserica ridicată pe locul ruinelor vechii biserici, unde a fost săvârşită slujba parastasului pentru binefăcătorii sfântului aşezământ: voievozii ctitori, egumeni, monahi şi ostenitori.

Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Măxineni

Pe tot parcursul zilei, cre­dincioşii veniţi la această mănăstire au avut posibilitatea de a se închina la racla ce adăposteşte o părticică din moaştele Sfântului Ioan Maximovici aflată în patrimoniul sacru al Mănăstirii Măxineni.

După săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, potrivit tradiţiei, toţi pelerinii au participat la  agapa frăţească a mănăstirii voievodale din judeţul Brăila.

În această toamnă, premergător sărbătorilor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 şi Sfântului Apostol Andrei, respectiv, pe 25 septembrie 2018, biserica Mănăstirii voievodale de la Măxineni va fi sfinţită.

Pr. Rareş Bucur