Sfinţii Apostoli, prezenţi în viaţa tinerilor de la Centrul de Reeducare Brăila‑Tichileşti

Activitate educațională cu tinerii din Penitenciarul Tichilești

În anii 1993 şi 1997, între Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei s‑au semnat primele protocoale privind desfăşurarea asistenţei religioase în sistemul penitenciar românesc. Potrivit acestor protocoale, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost consideraţi ocrotitori ai sistemului penitenciar din România, această decizie având ca motivaţie chiar viaţa celor doi Sfinţi Apostoli. Totodată, prin Legea 293 din 28 iunie 2004 republicată, privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, se precizează, la art.84 că: Se proclamă ziua de 29 iunie „Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare“.

Termenul de „penitenciar“ nu face referire la pedeapsa în sine, ci la starea de penitenţă, de pocăinţă pentru faptele rele săvârşite, instituţia fiind înţeleasă ca loc de salvare, de schimbare a modului de a gândi şi de a trăi, în acord cu preceptele morale şi regulile sociale. Astfel, în ziua prăznuirii patronilor spirituali ai capelei, aflată în Centrul de Detenţie Brăila‑Tichileşti, totodată şi ocrotitori ai persoanelor private temporar de libertate, au fost organizate şi desfăşurate o serie de activităţi care au urmărit implicarea, sensibilizarea şi responsabilizarea persoanelor private de libertate prin valorificarea abilităţilor, aptitudinilor şi intereselor acestora, având şi sprijinul voluntarilor din parohiile ce aparţin Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi elevilor din liceele din învăţământul brăilean, cu care au fost încheiate protocoalele de colaborare.

Scopul activităţilor a fost dezvoltarea şi promovarea comportamentelor prosociale ale persoanelor aflate în detenţie, precum şi crearea unei atmosfere duhovniceşti de celebrare a sărbătorii ocrotitorilor celor ce se află în custodia sistemului penitenciar. Activităţile s‑au  derulat în cadrul proiectului de activitate ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – modele de jertfelnicie, începând cu 3 iunie.

Tema discutată s‑a intitulat: ,,Fără Hristos suntem confunzi, în ciuda străduinţelor noastre“. După activităţile liturgice şi catehetice oficiate în capelă, la care au participat  64  de minori internaţi, au fost derulate activităţi social‑filantropice, la care cei prezenţi, iar mai apoi cei aflaţi la cameră, au primit daruri din partea parohiei Sfinţii Trei Ierarhi din municipiul Galaţi. În 9 iunie 2018, 30 de minori şi tineri au participat la activităţi derulate în cadrul Campaniei de prevenire a criminalităţii şi de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, prin proiectul de  activitate ,,Lecţii de viaţă“; colaboratorii fiind elevi şi studenţi din municipiul Galaţi.

La sfârşit, invitaţii au vizitat centrul şi persoanele internate la cameră prilej cu care au avut loc activităţi social‑filantropice, toţi  participanţii primind daruri din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos. În zilele de 11 şi 13 iunie, coordonaţi de profesoara Loredana Vasiloancă, 40 de elevi de la Liceul de Arte din municipiul Brăila s‑au întâlnit ‑ pe ateliere de lucru ‑, cu tinerii internaţi în centru. Tema întâlnirii a fost: „Lecţii de viaţă din Viaţa Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel“.

Activitatea s‑a materializat în constituirea a trei ateliere de lucru astfel: atelierul nr. 1, coordonat de inspector Mirabela Dima ‑asistent social, atelierul numărul 2, coordonat de psiholog Alina Gabriela Stănescu şi atelierul numărul 3, coordonat de subinspector, asistent social Raluca Bocioagă. Tema discuţiilor a fost „Familia din perspectiva învăţăturilor Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel“ punând accent pe rolul acesteia şi al societăţii privind reintegrarea socială a minorilor şi tinerilor, implicarea comunităţii pentru includerea lor pe piaţa muncii sau în comunitatea de unde au plecat, dar mai ales importanţa legăturii cu mediul de suport al celor privaţi de libertate, aspecte văzute din perspectiva specialiştilor coordonatori ai atelierelor de lucru.

Cu sprijinul agentului tehnic, slujbele şi activităţile derulate la capelă, au fost transmise în fiecare cameră, iar la clubul pentru minori şi tineri au avut loc prezentări de filme artistice şi documentare legate de viaţa şi activitatea celor doi mari apostoli, difuzate şi la camere prin intermediul televiziunii cu circuit închis. ,,În toată perioada postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, a fost o implicare deosebită a tuturor colegilor din toate serviciile centrului de detenţie, pentru care le adresăm sincere mulţumiri. Nu am uitat pe niciunul dintre preoţii, miluitorii şi ajutătorii din parohiile de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, care ne‑au sprijinit şi susţinut în demersurile noastre spre mai binele celor internaţi în centrul de la Tichileşti, cărora de asemenea le adresăm mulţumiri şi pentru care facem pomenire în rugăciunile noastre. Și cum în Biserica lui Hristos Domnul nimic nu se face  fără arhierească binecuvântare, mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian întâi pentru faptul că pururea  în rugăciunile sale sunt  preoţii din penitenciare şi păstoriţii acestora, dar aducem mai ales recunoştinţă  pentru binecuvântarea primită, prin care cele propuse spre lucrare au fost bine săvârşite“.

     Preot capelan Sorin Pleşca