Întreită aniversare pentru Ierarhul nostru: Blândeţe părintească, slujire jertfelnică şi responsabilitate pastorală

Cine l‑a întâlnit pentru întâia oară pe Înalt­preasfinţia Sa a fost surprins, poate, să se afle în faţa unui om blând şi iubitor, din­colo de rangul bisericesc şi impunerile acestuia. Atitudinea de umilinţă şi de simplitate absolută, pe care le poartă în suflet, te obligă la recunoştinţă faţă de autoritatea învăţăturii sale, faţă de profunzimea gândului său, faţă de angajamentul pastoral neîncetat şi de mărturia sa de speranţă privind viitorul.

Înzestrat cu spirit critic şi cu o mare putere de muncă, dublată de o solidă şi constantă documentare,  Arhiepiscopul‑Profesor, cu dăruire şi pasiune, a publi­cat numeroase studii, articole, monografii, dezvăluindu‑şi spiritul modern, gândirea reflexivă, probitatea morală, dar şi o excelentă interdisciplinaritate. Teolog inspi­rat, erudit, arată preocupare pentru redescoperirea puternicului dialog ecumenic, care poate constitui o soluţie pentru unitatea credinţei ortodoxe, în anul Centenarului Marii Uniri.

Frumuseţea slujirii liturgice şi predicile rostite cu har şi acea dulceaţă în voce, care numai dintr‑un suflet pe măsură poate izvorî, arată cum trebuie să lucreze un ierarh, încurajând credincioşii să participe la viaţa Bisericii, iar pe tinerii preoţi să slujească cu dăruire şi să conştientizeze spiritul de jertfă, fără de care misiunea lor nu se poate împlini.

Înalt­preasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian îşi propune să determine în rândul tinerilor săi ucenici o integrare personalizată a dezvoltării spirituale, a cunoştinţelor teologice, a aptitudinilor pastorale şi a calităţilor umane necesare unui slujitor bisericesc.

Prin lucrarea sa, Înaltprea­sfinţia Sa ne demonstrează că cea mai importantă virtute a creş­tinismului este caritatea. Ca toate celelalte, caritatea este măsura dăruirii din viaţa noastră de zi cu zi şi nu un efort.

Au rămas neşterse din memoria mea trei importante proiecte personale, pentru care am primit binecuvântare din partea Arhipăstorului Dunării de Jos. Mi‑a fost alături, în decembrie 2012, la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Neagu Djuvara, o personalitate puternică, un înţelept original, un erudit remarcabil. În mai 2013, cu mare bucurie, a participat la inaugurarea, sub egida Comisiei Europene, a Centrului de Documentare Europeană şi, nu în ultimul rând, în octombrie 2016 a fost, în prezidiu, la deschiderea oficială a cursurilor Universităţii Vârstei a Treia, un proiect‑pionier în România, care aşează în centrul acţiunilor sale „seniorii“, o iniţiativă însufleţită de ideea că important cu adevărat, în orice activitate, este în primul rând omul, indiferent de vârsta lui biologică!

La ceas aniversar, împreună cu cele mai sincere aprecieri, doresc să transmit afecţiunea mea profundă şi recunoştinţa faţă de Înaltpreasfinţia Sa, pentru mărturia sa curajoasă, învăţăturile sale luminate şi pentru sprijinul său continuu faţă de toate proiectele ecleziastice din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Arhie­piscop Casian!

Prof. univ. dr. Florin Tudor,

Decanul Facultăţii de Știinţe Juridice, Sociale şi Politice Universitatea „Dunărea de Jos“  ‑ Galaţi