„Prin Învierea Mântuitorului primim linişte în suflet şi un dar esenţial: mântuirea“

„Din Persoana divino‑umană a lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat se revarsă mulţimea copleşitoare de înţelesuri şi simţiri, de frumuseţi şi bucurii ale Sfintelor Paşti, pentru a sfinţi şi înnoi, a îmbogăţi şi împlini viaţa Bisericii şi a fiecărui creştin în parte“.*

 

Căldură şi lumină în suflet, sărbătoare plină de emoţie, perioada în care te cureţi de păcate şi sufletul e din nou curat, moment în care Domnul Iisus Hristos este prezent în viaţa oamenilor, ajutându‑i să‑şi limpezească gândurile, aducând pace sufletească şi fericire; ziua în care oamenii sunt mai buni şi se gândesc la cei dragi, o reuniune a familiei în jurul unei mese sfinte pentru a‑L cinsti pe Domnul… iată cum redau elevii Liceului Tehnologic „Anghel Saligny“, Colegiului Economic „Virgil Madgearu“ şi Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi, în cuvinte inspirate, frumuseţea duhovnicească a sărbătorii Învierii Domnului:

• „Învierea Domnului este evenimentul semnificativ şi fără pereche. În viaţa mea are o importanţă aparte, este acel lucru pe care nu îl pot descrie, pentru că Domnul este singurul Care lucrează în calitate de «Călăuză» pentru noi“ (Alina Diaconu, clasa a XII‑a Estetică, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

Tineri prezenţi la Vecernia „celei de-a doua Învieri“

• „[…] Această sărbătoare este plină de emoţie […], împărtăşeşte sufletului nostru o stare în care suntem numai noi şi Domnul Iisus Hristos. Nimic din jurul nostru nu ne face mai fericiţi decât Învierea Domnului şi grija pe care El o are pentru noi“ (Luminiţa‑Andreea Manolache, clasa a XII‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

• „Pentru mine, Învierea Domnului reprezintă un nou început al vieţii […]. În seara de Înviere îmi doresc să‑mi renască sufletul şi să fiu mai bună, să mă feresc mai mult de păcat […]. Învierea Domnului reprezintă şi o reuniune a familiei în jurul unei mese sfinte pentru a‑L cinsti pe Domnul“ (Crina Isac, clasa a IX‑a G, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

• „Învierea Domnului reprezintă momentul când Domnul nostru Iisus Hristos deschide porţile Raiului pentru noi. […] un prilej pentru umplerea candelei sau curăţirea sufletului prin Trupul şi Sângele Mântuitorului. Acum, o flacără de credinţă se aprinde în sufletul nostru şi alungă tot întunericul ce umbrea până atunci“ (Ana‑Maria Agache, clasa a XI‑a D, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

• „De Înviere, simt linişte sufletească, îmi aduc aminte cum Iisus Hristos a fost răstignit pentru noi, dar a înviat, aducându‑ne bucurie; a demonstrat tuturor că El este Fiul lui Dumnezeu, creând o sărbătoare ce adună familiile la un loc, oferindu‑le linişte şi pace“ (Aura‑Nicoleta Epure, clasa a XI‑a D, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

• „În sufletul meu de copil, Învierea aduce multă puritate, bucurie şi acel fior prin care cunosc că Dumnezeu este mereu cu mine“ (Ionel Gheonea, clasa a IX‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

• „Învierea Domnului este singura noastră mângâiere. În opinia mea, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos dă sens vieţii noastre şi curaj trecerii spre viaţa veşnică. Învierea este un fapt tainic“ (Florina Banu, clasa a XII‑a D, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

• „De Înviere, adun pace sufletească şi iubire, Domnul bucurând cu adevărat sufletele creştinilor care Îl poartă zi de zi pe El cu ei“ (Nicoleta Cojocaru, clasa a XI‑a K, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

Pentru mine, Învierea Domnului reprezintă sărbătoarea din an cu cel mai mare impact emoţional. Și, cel mai important, rostind, împreună cu preotul, «Hristos a înviat!», atunci simţi, cu adevărat, fiorul sfânt şi, cu adevărat, că Domnul nostru e viu“ (Oana‑Anca Movilă, clasa a XI‑a H, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

• „[…] Învierea vine cu un nou început, […] aduce pace şi optimism, speranţă într‑o viaţă mai bună, mai frumoasă. Prin Învierea Mântuitorului primim linişte în suflet şi un dar esenţial: mântuirea. Bucuria, optimismul şi sentimentul de siguranţă vin odată cu aceasta […]“ (Alexandra Bulimar, clasa a XI‑a B, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

• „De Înviere simt că iau viaţa de la capăt, că am o nouă viaţă, mult mai bună decât cea de până acum. Când rostim «Hristos a înviat!» trebuie ca inima noastră să reflecte numai iubire pentru Mântuitorul nostru Ce a înviat doar pentru noi, păcătoşii. Pentru mine, Paştile reprezintă un eveniment extrem de frumos şi sfânt, plin de credinţă şi împlinire sufletească“ (Tina Mihalcia, clasa a XI‑a I, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

• „Pentru mine, Paştile reprezintă amintirea vie a pătimirii, morţii, şi Învierii lui Iisus Hristos. În această zi […] am familia alături şi, cu adevărat, simt în aer fericirea şi bucuria de a putea participa cu sufletul la această sărbătoare“ (Carmen‑Bianca Anghel, clasa a XI‑a I, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

«Învierea Domnului» ‑ doar pronunţând acest cuvânt te gândeşti la ceva măreţ, la o săvârşire miraculoasă. Înainte de a învia, Domnul a murit în chinuri îngrozitoare, iar prin Învierea Sa a eliberat de sub jugul iadului sufletele păcătoase. Învierea ar fi mai degrabă un proces, prin care sufletul omului este curăţat de păcate. În familia mea, Învierea Domnului reprezintă o perioadă în care ne curăţim de păcate. Ne cerem scuze tuturor celor cărora le‑am greşit, destăinuim cele mai ascunse păcate ale noastre preotului, un ascultător al Domnului, iar la Sfânta Liturghie ne împărtăşim în speranţa că păcatele noastre au fost auzite şi iertate. Învierea Domnului a fost, este şi va fi mereu o perioadă în care omul trebuie să‑şi sacrifice un pic din timpul său, Domnului, pentru a fi curat şi cu sufletul împăcat“ (Sergiu Luchian, clasa a XI‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

• „Pentru mine, Învierea Domnului este o lumină eternă ce înfloreşte din ce în ce mai tare. Îmi încălzeşte sufletul şi mă ajută să înţeleg că bunătatea şi fericirea pe care mi‑le dăruieşte sunt doar datorită faptului că mă iubeşte. Mă simt în siguranţă în pragul acestei sărbători […] sunt fericită, deoarece Dumnezeu a ales să fiu copila Lui şi să‑L pot alege pe El din tot ce există în acest univers“ (Andreea Hasan, clasa a IX‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

• „De Învierea Domnului simt iubirea lui Dumnezeu care ne luminează atât sufletele, cât şi casele. Lumina primită îmi oferă o energie pozitivă şi mă calmează sufleteşte. Sfintele Paşti le sărbătoresc alături de familie, toţi mergând la biserică, participând la slujbă şi primind Lumina sfântă cu zâmbetul pe buze şi cu exclamaţiile «Hristos a înviat!» şi «Adevărat a înviat!»“ (Olivia Manea, clasa a IX‑a A, Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“, Galaţi).

Au consemnat:  prof. Ciprian Nazare, prof. Marieta Radu,  prof. Monica Trifan

 

* † DANIEL Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Făclii de înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Ed. Trinitas, Iaşi, 2005, p. 6.