Părintele Toader Trandafir s-a mutat la Domnul

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului Iisus Hristos, părintele Toader Trandafir, de la parohia Naşterea Maicii Domnului din Tecuci, şi‑a început călătoria către întâlnirea cu Împăratul Hristos.

Părintele Toader s‑a născut la 9 octombrie 1953 în localitatea Griviţa, jud. Galaţi, din părinţii Vasile şi Mărioara, într‑o familie cu şase fraţi. De la părinţii săi, buni creştini şi de la mătuşa sa (sora tatălui său) monahia Patricia, vieţuitoare la Mănăstirea Tudor Vladimirescu, primeşte educaţia creştină care este prima cărămidă la formarea sa duhovnicească. După absolvirea şcolii gimnaziale urmează cursurile Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul“ din Buzău, pe care îl absolvă în anul 1977.

După încheierea stagiului militar în 1978, îşi întemeiază alături de domnişoara Tincuţa Vreme din parohia Blânzi, familia în care vor răsări şi vor creşte cei doi fii: Ana şi Daniel, în educaţia şi formarea cărora vor pune toată dragostea părintească şi purtarea de grijă. Fiul, Daniel, a ajuns preot, ca şi tatăl său.

În 1978 prin rugăciunea şi punerea mâinilor vrednicului de pomenire Antim Nica, Arhiepiscop al Tomisului şi Dunării de Jos, primeşte harul preoţiei şi numirea ca paroh la parohia Cerţeşti, jud. Galaţi, unde, pe lângă obligaţiile pastorale, se implică în reabilitarea bisericii din lemn din cimitirul parohial, atestată prima dată la 1776.

Cu binecuvântarea Arhi­episcopului Antim în anul 1985, este transferat ca preot paroh la parohia Naşterea Maicii Domnului din cartierul N. Bălcescu – Tecuci. La această parohie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitu­lui Părinte Ar­hi­episcop dr. Casian al Dunării de Jos, a restaurat pictura bisericii, a reamenajat cimitirul parohial şi a construit un Centru social, unde elevii de etnie rromă din parohie primesc educaţie creştină şi hrană caldă o dată pe săptămână. Timp de 33 de ani, cu răbdare şi multă dăruire, a oferit ajutorul tuturor enoriaşilor care l‑au însoţit cu respect şi recunoştinţă în toate activităţile parohiei.

A oferit ajutorul său ne­condiţionat enoriaşilor oricând a fost solicitat. Părintele Toader Trandafir a convins tinerele familii să‑şi aducă pruncii în sânul Bisericii, dându‑le Sfânta Împărtăşanie în duminici şi sărbători şi a îndrumat tineri şi elevi pe calea credinţei curate în Dumnezeu.

În cuvântul de binecuvântare şi mângâiere adresat familiei îndoliate, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a conturat chipul slujitorului: pr. Trandafir Toader: „El a răspuns chemării preoţeşti cu râvnă slujitoare, cu rugăciune şi cu bunăcuviinţă faţă de toţi credincioşii. S‑a prăbuşit doar trupul, dar sufletul său şi faptele sale cunoscute de Dumnezeu şi de cei ce au primit ajutorul, va fi viu în inimile şi în sufletele bunilor credincioşi de la parohia Naşterea Maicii Domnului.

Să‑L rugăm aşadar pe Veşnicul şi Bunul Arhiereu, Domnul Hristos, să‑i ierte toate greşelile ce le va fi făcut ca om şi să‑i primească slujirea, blândeţea şi bunătatea la Altarul Ceresc“.

Nădăjduim că părintele Trandafir Toader, însoţit de rugăciunile noastre, ale preoţilor şi ale enoriaşilor veniţi în număr mare să‑l conducă pe ultimul drum, va sălăşlui acolo unde nici întristarea, nici suspinul sau durerea nu îl pot atinge, iar faptele sale bune, blândeţea şi căldura sufletească vor fi plăcute înaintea lui Dumnezeu.

Dumnezeu să‑l odihnească!

Pr. Liviu Mândru