„Biserică. Misiune. Slujire“, volumul 18

Cu binecuvântarea Pă­rintelui nostru, Înalt­preasfinţitul Arhiepis­cop dr. Casian Crăciun, a apărut, la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos al 18‑lea număr al anuarului eparhial „BISERICĂ, MISIUNE, SLUJIRE“, număr‑oglindă al vieţii bisericeşti pe anul 2017, dar şi al evenimentelor ce urmează a fi celebrate în „2018 ‑ Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi anul făuritorilor Marii Uniri (din 1918) în Patriarhia Română“.

Ca de obicei, volumul apare într‑o prezentare bine pusă în valoare de colectivul redacţional, beneficiind de cuvântul de început, plin de substanţă şi sintetizator, al Păstorului Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul dr. Casian Crăciun, intitulat „Mărturii din viul vieţii bisericeşti la Dunărea de Jos“, prin care mulţumeşte «truditorilor de zi cu zi în „via Domnului“, păstorilor de suflete, donatorilor, ctitorilor», cât şi celor ce au contribuit la redactarea acestui volum, pentru râvna şi profesionalismul lor.

În continuare, prezentarea Programului‑Cadru, liturgic, cultural şi mediatic, al anului 2018, aşa cum a fost el stabilit de Sfântul Sinod al B.O.R. este însoţită de cuvântul rostit la 1 ianuarie 2018, în Catedrala Patriarhală, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,  la proclamarea solemnă a anului 2018 ca „An omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul făuritorilor Marii Uniri (din 1918) în Patriarhia Română“.  În acest sens, reţine sublinierea: „Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuţie majoră la promovarea conştiinţei identităţii şi a unităţii spirituale a neamului românesc“ şi menţiunea că, la 18 noiembrie/ 1 decembrie 1918, „cele două Biserici româneşti din Transilvania, Ortodoxă şi Greco‑Catolică, dincolo de anumite suspiciuni şi neînţelegeri între ele, au contribuit mult la efortul de emancipare naţională“.

În acelaşi context, este publicat un studiu foarte util celor ce nu cunosc îndeajuns împrejurările istorice în care s‑a produs Primul război Mondial pe teritoriul patriei noastre şi nici contribuţia Bisericii la atenuarea efectelor nocive ale războiului (din „BO.R.“, LXXXVI / 1968, nr.11‑12: „Cincizeci de ani de la Unirea Transilvaniei cu România. Contribuţia clerului român la luptele poporului român pentru libertate naţională şi unitate“).

Urmărind de‑a lungul vremii mărturii asupra unităţii românilor, artico­lul pr. Nicolae Șerbănescu,   preluat din publicaţia „Mitropolia Olteniei“,   XX/1968, „Promovarea identităţii de­spre unitatea neamului ro­­­mânesc, în predosloviile cărţilor bisericeşti“ pune în evidenţă contribuţia căr­ţilor religioase vechi ce i‑au unit pe cei ce vorbeau aceeaşi limbă.

O altă mărturie a străşniciei cu care a fost apărată credinţa şi unitatea de neam în Transilvania este articolul semnat de părintele dr. T. Bodogae, preluat din periodicul  „Mitropolia Ardealului“, anul XIII/1968, nr. 11‑12: „Lupta clerului ortodox român pentru credinţa strămoşească şi pentru drepturile poporului român din Transilvania“ – „una din coordonatele constante, potrivit autorului, pe care s‑a sprijinit poporul român din Transilvania“.

A doua parte a volumului este dedicată retrospectivei anului 2017, an dedicat comemorării Patriarhului Justinian şi al apărătorilor ortodoxiei, în timpul comunismului. Cititorul află despre activităţile de pregătire continuă a preoţilor în cadrul „Conferinţei preoţeşti de primăvară în Arhiepiscopia Dunării de Jos“, pr. protoiereu Cezar Gagiu şi a „Conferinţei semestriale de toamnă a preoţilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos“ (pr. dr. Cristian Gagu).

Pe tematica anului ce a trecut se înscrie în mod strălucit referatul „Comunismul în memoria Bisericii Ortodoxe Române“, susţinut de conf. univ. dr. Radu Preda, Preşedinte Executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la 13 nov. 2017, cu ocazia conferinţei preoţeşti din semestrul II.

În cadrul aceleiaşi conferinţe preoţeşti, au mai fost prezentate în Catedrala Arhiepiscopală  două referate publicate în acest volum: al prof. univ. dr. George Enache, de la Universitatea „Dunărea de Jos“: „Patriarhul Justinian Marina şi regimul comunist din România“, precum şi al pr. Eugen Drăgoi, de la parohia „Înălţarea Domnului“ Galaţi: „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor ortodoxiei, în timpul comunismului“, ambele aducând în prezent personalitatea Patriarhului de vred­nică amintire şi rezistenţa lui în apărarea valorilor Bisericii Ortodoxe Române, în vremuri de mari ispite pentru popor şi pentru Biserică.

Analiza anului ce a trecut începe cu „Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2017“: „Itinerariul pastoral al ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în perioada 1 ianuarie ‑31 decembrie 2017“ (pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial),  Activitatea administrativ‑bisericească şi misionară (pr. Gelu Aron, consilier bisericesc), Activitatea monahală (protos. Antonie Ispas, exarhul administrativ‑bisericesc al mănăstirilor), Activitatea misionară şi pastorală  (pr. Rareş Bucur, consilier misionar şi comunicare media), Misiunea educaţională şi culturală. Coordonate generale şi cadrul legislativ, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ (prof. Adrian Silivestru, directorul Seminarului Teologic Galaţi), Departamentul teologic de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ Galaţi (pr. conf. univ. dr. Gabriel Pandele, director Departamentul Teologic), Ora de Religie la Galaţi (pr. prof.  Costel Bulgaru, inspector Religie la I.S.J. Galaţi) şi  la Brăila (prof. Gr. I. Elena Cocârlea, inspector Religie la I.S.J. Brăila), Activitatea catehetică (pr. Sică Simeon Bănică, inspector eparhial pentru cateheza parohială), Activitatea Asociaţiei „Părinţi pentru ora de Religie“ la Galaţi (jurist Paula Molnar, preşedinte A.P.O.R. Galaţi) şi la Brăila (Constantin Alin Marian, secretar A.P.O.R. Brăila), Activitatea editorială şi tipografică (diac. Ionuţ Furtună, consilier Editură şi Tipografie), Periodicul eparhial „Călăuză ortodoxă“ (pr. Alexandru Bulgaru, inspector comunicare şi mass‑media), Activitatea la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos (pr. Cosmin Ilie, directorul muzeului).

Concluziile finale ale acestui capitol sunt pilduitoare: „Anul 2017 ne‑a arătat tuturor, ce dificil este «să zugrăveşti în oameni», cu alte cuvinte: «cât de nobil şi de complex este actul educaţional!»“

Un  alt capitol se referă la „Misiune prin comunicaţii mass‑media“, semnat de pr. Rareş Bucur, consilier misionar şi comunicare media.

Un loc aparte îl are însă „Lucrarea social‑filantropică“ (pr. Ionel Rotaru, consilier social), de care se leagă fapta bună a creştinului, adăugată postului şi rugăciunii. Volumul continuă cu retrospective despre: Patrimoniu şi construcţii bisericeşti (pr. Horaţiu Moldovan, consilier patrimoniu şi construcţii bisericeşti), Activitatea economico‑financiară (pr. Nelu Ioan Perţea, consilier economico‑financiar), Activitatea Can­celariei Eparhiale. Corpul de inspecţie şi control (pr. Voicu Niţu, inspector bisericesc), Serviciul Secretariat (pr. Gabriel Mungiu, secretar epar­hial), Serviciul Arhivă (Pompiliu Cânepă‑Verde, arhivist).

Ultimul capitol al cărţii este dedicat Șematismului Ar­hiepis­­­copiei Dunării de Jos, la 1 ia­­nuarie 2018, un tabel al in­sti­tuţiilor admini­strativ‑bi­seri­ceşti din eparhie.

Analizăm Biserica din perspectiva unei instituţii, dar ea este alcătuită din oameni. Din oameni cu credinţă în Dumnezeu. În lumea secularizată în care trăim, mulţi se hazardează etichetând Biserica în fel şi chip, după felul credinţei ori necredinţei lor. Dar nu trebuie uitat că, dacă în Dumnezeu trebuie să crezi, în Biserică trebuie să ai încredere. Este ceea ce ne lămureşte detaliat acest volum, această analiză exhaustivă asupra unui an doar, de muncă, de speranţă şi de slavă în Dumnezeu, Atotfăcătorul.

Violeta Ionescu