La Galaţi, şcoala de vară de teologie patristică

Colocviu la Muzeul Eparhial

În perioada 29‑30 august 2017 a fost organizată prima ediţie a Colocviilor de teologie patristică şi bizantinologie de către Departamentul de Teologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi. Iniţial am avut în vedere elaborarea unui proiect de Şcoală de vară care să‑i ajute pe studenţii şi masteranzii Departamentului de Teologie să aprofundeze cunoştinţele teologice pe care nu reuşesc să le asimileze suficient de bine în timpul unui an universitar. Având experienţa participării la acest tip de activitate – de cercetare în Grecia şi Franţa – am încercat să adaptez la nivel de licenţă şi master programul destinat formării intelectuale şi  spirituale a studenţilor de la Departamentul de Teologie din Galaţi. Întrucât anul acesta s‑au împlinit treizeci de ani de la trecerea la Domnul a părintelui profesor Ioan G. Coman (1987‑2017) am considerat organizarea primei ediţii a Şcolii de vară de Teologie la nivel universitar, de la Galaţi, un omagiu adus personalităţii sale, motiv pentru care am şi conceput‑o ca o activitate de cercetare orientată către cercetarea patristică şi a contextului istoric al dezvoltării ei.

Proiectul Şcolii de vară de Teologie patristică s‑a concretizat anul acesta sub forma unei sesiuni de colocvii pe teme de hermeneutică patristică şi bizantinologie. Întrucât anul acesta a fost organizată la Bucureşti prima ediţie a Şcolii de vară francofone [Etudier le monde byzantin. Méthodologies et interprétations] de către profesorul Paolo Odorico de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de la Paris, cunoscut în România datorită culegerii de studii publicate la Editura Academiei Române în colaborare cu Editura Istros (Des textes et des contextes dans la littérature byzantine, Bucureşti – Brăila, 2013), s‑a numărat şi domnia sa printre invitaţii acestei prime ediţii de la Galaţi. Din partea Departamentului de Teologie din Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun a întreţinut la nivel academic dialogul cu invitatul din Franţa. În cadrul celor două zile de colocvii, profesorul Odorico a prezentat principiile cercetării ştiinţifice  aplicate în bizantinologie şi percepţia sa sociologică asupra vieţii şi culturii bizantine. Am remarcat metoda bazată pe rigoarea necesară cercetării bizantinologice, dar am constatat şi limitele ei, care constau într‑o excesivă abordare a dimensiunii sociologice a vieţii şi a literaturii bizantine. Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Casian Crăciun, profesor de Spiritualitate creştină, a completat prelegerile profesorului francez, precizând rolul esenţial pe care Biserica creştină l‑a avut în configurarea societăţii, culturii şi spiritualităţii bizantine.

Prelegerile de hermeneutică patristică susţinute de cadre didactice de la Departamentul de Teologie din Galaţi au vizat evidenţierea principiilor înţelegerii şi interpretării textelor biblice de către marii exegeţi ai secolului al IV‑lea.

Colocviile de Teologie patristică şi Bizantinologie de la Galaţi reprezintă un prim pas în vederea organizării unei Şcoli de vară de către Departamentul de Teologie, care să răspundă preocupărilor ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor dornici de cunoaşterea aprofundată a surselor biblice şi patristice ale tradiţiei gândirii şi vieţuirii creştine.

Dr. Gina Luminiţa Scarlat