Sărbătoare la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului“ din Cudalbi

Vineri, în dimineaţa zilei de 8 septembrie, pe drumul spre Mănăstirea Cudalbi, judeţul Galaţi, încă de la primele ore ale dimineţii, credincioşii se deplasau înspre dealul Gologanu, anunţând, astfel, că ziua ce abia începea nu era una obişnuită, ci era ziua hramului mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului“ din Cudalbi, judeţul Galaţi. Sărbătoare mult‑aşteptată de localnici, de locuitorii satelor învecinate, şi nu numai.

Dangătul clopotului a anun­ţat momentul sosirii Înalt­prea­sfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a fost întâmpinat ‑ după tradiţie, cu pâine şi sare ‑ de obştea mănăstirii în frunte cu maica stareţă  Mariani Popa, de soborul de preoţi şi diaconi  şi de toţi pelerinii.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită în grădina aşezării monahale, asemănătoare cu grădina Raiului,  străjuită de turla înaltă a noii bisericii a mănăstirii, în glasurile line ale maicilor, întărite de cântările credincioşilor şi ale soborului preoţesc. Rugăciunea de la Sfânta Liturghie a adunat pe toţi cei care, într‑un glas şi „cu o singură inimă“, au adus slavă Sfintei Treimi.

În cadrul slujbei, Înaltprea­sfinţitul Părinte Casian a adăugat ‑ pe lângă rugăciunile de mulţumire pentru darurile oferite de Dumnezeu, la Dunărea de Jos ‑ şi rugăciunile de invocare a ajutorului dumnezeiesc, pentru luminarea minţii tuturor elevilor care au început noul an şcolar.

La momentul Sfintei Euharistii, cântările închinate Maicii Domnului au fost intonate de două grupuri de tineri; unul era format din elevii‑voluntari din localitatea Pechea, veniţi cu o zi înainte şi care au contribuit la pregătirea agapei tradiţionale, iar celălalt grup alcătuit din copii mici, din localitatea Ghidigeni, îmbrăcaţi în costume populare.

Bucuria duhovnicească a fost completată, şi întregită, de cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, care a bucurat inimile creştinilor cu un cuvânt de folos despre  „cinstita, sfinţitoarea, binecuvântata  şi slăvita naştere“ a Sfintei Fecioare Maria.

„Născătoarea de Dumnezeu“ ne duce cu gândul şi la „născătoarea noastră“ care ne naşte în durere ca să ne arate şi o altă Maică care ne poate ridica durerile sufleteşti şi trupeşti. Este Maica lui Dumnezeu numită în acatist „bucuria tuturor celor necăjiţi“, a arătat în continuare Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop.

Trecând de la această com­paraţie apropiată sufletului ori­cărui om sensibil la amintirea „mângâierilor mamei“, Înalt­prea­sfinţitul ne‑a introdus şi în Teologia naşterii Maicii Domnului oglindită în cuvintele Sfinţilor Părinţi. Astfel, mărturiile celor care au trăit pe timpul Maicii Domnului, Ipolit al Tebei arată că viaţa Fecioarei Maria ar fi fost de  69 de ani. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte de veşmântul Maicii Domnului care este „plin de slavă“.

Nu în ultimul rând Înaltprea­sfinţitul Părinte Casian a binecuvântat tinerele familii care, prin prezenţa lor cu copii  pe braţe, au întregit  icoana praznicului Naşterii Maicii Domnului.

La finalul slujbei s‑a organizat o agapă de care s‑au bucurat  peste 1.500  de pelerini.

Pr.  Ionuţ Glăvan, Protoiereu de Covurlui