Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist

În 2017 ‑ Anul comemorativ Iustinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Patriarhiei Române a republicat un volum omagial dedicat creștinilor de orice confesiune care și‑au jertfit viața pentru apărarea credinței creștine, intitulat: „Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist“.  Prima ediție a apărut în anul 2007, acum fiind retipărită, deoarece, Sfântul Sinod al B.O.R. a adoptat o seamă de hotărâri privind comemorarea ierarhilor, preoților, monahilor, monahiilor și credincioșilor care au suferit din cauza convingerilor lor religioase, asemenea cu martirii consacrați ai lui Hristos, care sunt pomeniți la praznicul Înălțării Domnului ‑ Ziua Eroilor Neamului. Totodată, Sfântul Sinod a salutat inițiativa  Fundației „St. Gerhard᾿s Werk e.V“ din Stuttgart, care s‑a pronunțat pentru elaborarea lucrării de față, ce cuprinde liste de martiri pentru Hristos din România comunistă, care aparțin tuturor confesiunilor creștine.

Cartea începe printr‑o notă a editorului și cuvenita binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care argumentează că volumul „Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist“ constituie „o mărturie importantă despre ceea ce a însemnat puterea de jertfă creștină în România, într‑un răstimp în care s‑a urmărit îndepărtarea, pe orice căi și cu orice mijloace, a Mântuitorului Iisus Hristos din sufletele și din viața oamenilor“.

O exhaustivă explicare a demersului Bisericilor creștine care au conlucrat pentru apariția acestui volum reconstitutiv o dă, în „Prologul editorului“, ing. Iosif Pilz, membru al societății „St. Gerhard᾿s Werk“ – o asociație a germanilor originari din România care trăiesc în prezent în Germania și care doresc să păstreze legăturile spirituale cu patria lor.  El mărturisește cât de dificilă a fost căutarea în arhive a documentelor privind acești mărturisitori creștini.

În „Studiu introductiv“, istoricul Adrian Nicolae Petcu dă mai multe detalii despre preocuparea continuă, după 1989, de a întocmi liste și biografii ale clericilor și mirenilor care au suferit în temnițele comuniste din România. Această preocupare s‑a concretizat în numeroase lucrări, atât comune cât și separat, ortodoxe sau greco‑catolice, mai ales din zona Ardealului, a Vrancei, a Bucureștilor și a Basarabiei.

Dar, precizează autorul, ini­țiative asemănătoare au existat încă din timpul celui de al doilea război mondial, din perioada ocupației sovietice, când mulți clerici basarabeni și creștini mărturisitori au fost martirizați.

Lucrarea de față cuprinde 240 de nume de martiri creștini care și‑au jertfit viața, mărturisindu‑L pe Hristos în perioada comunistă a României. Dintre aceștia, 207 sunt ortodocși (96 cu biografii), 30 romano‑catolici și 4 protestanți evanghelici. Majoritatea sunt clerici, episcopi și preoți, profesori de teologie, un general de divizie, studenți, monahi și monahii, dar și oameni simpli, de diferite profesiuni.

Pe lângă fișele biografice, există și o listă de martiri ortodocși fără biografii, dar și un cuvânt despre martirii secolului al XX‑lea, semnat de episcopul greco‑catolic de Lugoj, Alexandru Mesian.

Cartea în sine este o mărturisire de credință autentică și poate sta la baza unor acte martirice care vor fi scrise ulterior – bineînțeles, respectând adevărul istoric.

Violeta Ionescu