Concursul Naţional „Icoana şi Școala mărturisirii“

Binecuvântare patriarhală pentru câştigătorii concursului

e=”text-align: justify;”>Adevenit tradiţie ca la sărbătoarea „Sfinţii Îm­pă­raţi Constantin şi Elena“ din 21 mai, când este prăznuit hramul istoric al Catedralei Patriarhale, să se desfăşoare ‑ cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bise­ricii Ortodoxe Române ‑ întâlnirea şi premierea câştigătorilor Concursului Naţional de Creaţie „Icoana şi Școala mărturisirii“. Acest concurs naţional s‑a desfăşurat între 10 decembrie 2016 şi 21 mai 2017 în trei etape: la nivelul parohiilor, al protopopiatelor şi al eparhiilor. Punctul culminant a fost etapa naţională din 20‑21 mai, când s‑au reunit la Patriarhia Română, concurenţii clasaţi pe locul întâi la etapa eparhială din întreaga ţară.

Concursul a fost organizat de Sectorul teologic‑educaţional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice. 29 de tineri au răspuns condiţiilor de participare la cele trei secţiuni: literară, artistică şi multimedia, astfel, dorindu‑se identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice, literare şi de dezvoltare a interesului pentru lectură şi pentru creaţie literară, artă plastică (desen, fotografie), teologice, de comunicare şi organizare, stimulare a creativităţii prin realizarea/redactarea unor creaţii artistice, literare, plastice sau teologice; dezvoltarea competenţelor lingvistice şi a abilităţilor artistice; dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în talentul lor; asigurarea unei bune colaborări Biserică ‑ Şcoală ‑ Familie.

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin purtarea de grijă şi atenta îndrumare a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, s‑au prezentat 215 elevi  din 154 de parohii care şi‑au descoperit talentul literar sau alte abilităţi artistice, participând în cadrul ediţiei din acest an dedicat Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti. Lucrările concurenţilor îndrumaţi de pre­oţii şi profesorii de Religie au fost evaluate la nivelul celor opt protopopiate, iar primii 24 de elevi din fiecare protoierie din Eparhia noastră s‑au calificat la etapa pe Arhiepiscopie primind premii, diplome şi bani din partea Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Casian, Arhiepiscopul Du­nării de Jos. Juriul eparhial a ales portofoliul „Iconarii bucuriei“, semnat de eleva Liliana Toader din clasa a XI‑a ‑ Liceul Teoretic „Constantin Angelescu“ din Ianca, membră a grupului catehetic din Parohia Ianca I, judeţul Brăila. Portofoliul cu cele trei lucrări conţin: icoana Maicii Domnului şi eseul „Mărturisirea de credinţă ortodoxă în rândul tinerilor de astăzi“. Tânăra a lucrat sub îndrumarea preotului Cristi Ion şi a domnului Nicolae Gârbă, artist plastic.

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Dunării de Jos la concurs

În 20 mai 2017, cei 29 de câştigători din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi de îndrumători, au fost întâmpinaţi la Palatul Patriarhal de către Preasfinţitul Varlaam, Episcop vicar‑patriarhal şi secretar al Sfân­tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care i‑a binecuvântat pe tineri şi le‑a adresat un cuvânt de învăţătură din partea Preafericitului Părinte Patriarh, din care reţinem: „Valoarea şi curăţia, prietenia şi comuniunea, bucuria ajutorului sau voluntariatul pentru cauze creştine au ajuns idei prioritare ale parohiilor din Patriarhia Română şi cel mai potrivit mod ca aceste idei să ajungă la sufletele copiilor sunt concursurile“.

Duminică, 21 mai 2017,  tinerii au urcat Colina Bucuriei, la Sfânta Liturghie, oficiată de Prea­fericitul Părinte Daniel, Pa­­­triarhul Bisericii Ortodoxe Ro­mâ­­ne, în fruntea unui numeros sobor de arhierei, preoţi şi dia­coni, cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi a hramului istoric al Ca­­tedralei Patriarhale. După Sfân­­ta Liturghie, Preafericitul Pă­­­­­rinte Daniel a felicitat tinerii, pre­oţii şi organizatorii Con­cur­sului Naţional de creaţie ,,Icoana şi Școala mărturisirii“ şi a oferit diplome şi premii celor 29 de tineri câştigători şi îndrumătorilor lor. Tânăra Toader Liliana din Arhiepiscopia Dunării de Jos, purtând un frumos şi autentic costum tradiţional popular a fost premiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi felicitată de Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Casian, Arhiepiscopul Du­nării de Jos. „Este o bucurie greu de exprimat în cuvinte să mă aflu în preajma Preafericirii Sale şi să primesc aprecierea din partea ierarhilor prezenţi. Această zi nu o voi uita niciodată şi îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pen­­tru neaşteptata bucurie. De ase­menea, le mulţumesc tuturor celor care m‑au ajutat să ajung aici, Înaltpreasfinţiei Sale Casian, îndrumătorului meu şi părintelui paroh“, a afirmat tânara câş­tigătoare Liliana Toader.

De asemenea, în Palatul Pa­triarhal, la sala Europa Chris­tiana, Preafericitul Părinte Pa­triarh a oferit premii şi diplome artiştilor‑iconari participanţi la Concursul „Icoana ortodoxă ‑ lu­mina credinţei“, organizat cu prilejul anului omagial. Din Arhie­piscopia Dunării de Jos au participat doi iconari: Bogdan Gheorghe Verdeş din Galaţi, ob­ţinând premiul al II‑lea la sec­ţiunea frescă şi Traian Scorţa din Galaţi, primind menţiune la secţiunea icoană pe lemn.

În cuvântul rostit, Părintele Patriarh i‑a felicitat pe toţi cei implicaţi în mărturisirea cre­dinţei prin iconografie şi a arătat im­portanţa picturii bizantine în cult: „Dăm slavă lui Dumnezeu că acest concurs naţional continuă şi are rezultate din ce în ce mai frumoase. Este nevoie să reţinem că icoana ortodoxă nu e o simplă podoabă în biserică, ci este expresia credinţei ortodoxe în întruparea Fiului lui Dumnezeu Cel nevăzut“, a spus Preafericirea Sa.

Pr. Cristi‑Cosmin Ion,

Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul“ ‑ Ianca I