O nouă promoţie de teologi la Galaţi

Aspect de la cursul festiv

„Fugit irreparabile tempus!“, obiş­nu­iau să spună latinii, avertizând că fiecare clipă a vieţii este importantă şi că nu trebuie irosită de nimeni, indiferent de etapa vieţii în care se află. Pentru „tinerii“ de toate vârstele, folosirea cu discernământ a fiecărei clipe, a fiecărui ceas, a fiecărei zile, an după an, s‑a tradus şi s‑a concretizat dintotdeauna prin actul educaţiei, al creşterii intelectuale, culturale şi morale.

La o astfel de creştere, de împlinire spirituală a studenţilor săi şi‑a propus să contribuie şi Departamentul de Teologie Ortodoxă al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, prin lucrarea sinergică a cadrelor didactice cu studenţii celor două secţii, Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă‑Socială, dornici de a fi iniţiaţi în tainele Teologiei. An după an, încheierea unui nou ciclu de studii teologice de către o nouă generaţie de absolvenţi este celebrată deopotrivă printr‑un curs festiv şi prin evaluarea rezultatelor acestei împreună-lucrări de trei ani, pentru studenţii la li­cenţă, respectiv de doi ani, pentru cei aflaţi la studii masterale.

Anul acesta, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, cursul festiv s‑a desfăşurat joi, 8 iunie, în principalele „laboratoare“ în care s‑au format studenţii  Departamentului de‑a lungul ani­lor de studii: Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, sala de curs „Melchisedec Ștefănescu“ din cadrul Universităţii şi Aşezământul social‑filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ al Arhiepiscopiei.

Cursul festiv s‑a deschis prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către preoţii ce sunt cadre didactice în cadrul Departamentului, în prezenţa Chiriarhului, răspunsul la strană fiind dat chiar de studenţii teologi. Sfânta Liturghie însăşi a fost un nou prilej de practică liturgică autentică pentru studenţi nu doar prin oferirea răspunsurilor la strană, ci şi prin citirea textelor liturgice la momentul chinonicului, sub părinteasca atenţie a Chiriarhului. Un număr însemnat de studenţi s‑au împărtăşit cu această ocazie.

A urmat slujba Te Deum‑ului, săvârşită de Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Arhiepiscop dr. Casian Cră­ciun, înconjurat de soborul preoţilor ce au slujit Sfânta Liturghie, la final Înaltpreasfinţia Sa adresând un scurt cuvânt de felicitare absolvenţilor.

Momentul liturgic a fost urmat de cursul festiv, desfăşurat în sala „Melchisedec Ștefănescu“ din Universitate în prezenţa Înalt­preasfinţitului Părinte Arhie­piscop dr. Casian Crăciun, a dlui decan al Facultăţii, prof. univ. dr. Ion Corduneanu, a cadrelor didactice ale Departamentului şi a invitaţilor, rude şi prieteni, ai studenţilor absolvenţi. După cursul festiv, sus­ţinut de Chiriarhul Dunării de Jos în calitatea Sa de profesor al Departamentului de Teologie, a urmat un cuvânt adresat studenţilor de decanul Facultăţii şi apoi mul­ţumirile studenţilor, exprimate de şefii de an.

Momentul festiv desfăşurat în cadrul Universităţii a fost încununat prin intonarea imnului Gaudeamus şi printr‑o agapă fru­­­gală oferită absolvenţilor prin grija îndrumătorilor de an.

În zilele de 3 şi 4 iulie s‑au desfă­şurat examenele de evaluare a cunoştinţelor teoretice acumulate în anii de studiu în cadrul Departamentului prin susţinerea lucrărilor de licenţă şi a celor de disertaţie.

 Pr. dr. Cristian Gagu