Icoana, ochiul lui Dumnezeu spre lume şi fereastra sufletului spre cer

Cercul pedagogic al pro­fesorilor de Re­li­gie din judeţul Ga­laţi, Arhiepiscopia Dunării de Jos, pe semestrul II al anului şcolar 2016‑2017, a avut loc sâmbătă, 6 mai 2017, la Iaşi, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Profesorii de religie din judeţul Galaţi, în pelerinaj

La activitatea metodică, des­făşurată sub forma unei excursii tematice, au participat cadre didactice şi preoţii‑profesori care predau ora de Religie în învăţământul de stat din protoieriile: Galaţi, Covurlui, Târgu Bujor, Tecuci şi Nicoreşti. Întâlnirea s‑a desfăşurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, cu implicarea părintelui decan preot prof. dr. Ion Vicovan şi a părintelui profesor Costel Bulgaru, inspector de Religie, judeţul Galaţi.

Tema cercului metodic a fost: Icoana, ochiul lui Dumnezeu spre lume şi fereastra sufletului spre cer, potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro­mâne care a proclamat anul 2017Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti.

În prima parte a activităţii metodologice, participanţii au susţinut referate, precum: Icoana ‑ de la catacombe la iconoclasmul actual, prof. Mihai Florinela ‑ Școala Gimnazială ,,Elena  Negri“, Costache Negri; Argumente dog­matice privind cultul cinstirii icoanelor, prof. Păduraru Maria ‑ Școala Gimnazială Nr. 2, Barcea; Dimensiunea estetică a icoanei în Ortodoxia creştină, prof. Trifan Monica Ștefana ‑ Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin“, Galaţi; Dimensiunea pedagogică a icoanei, prof. Cătălina Negru ‑ Școala Gimnazială Nr. 42, Galaţi; Icoana în viaţa creştinului,pr. prof. Spiru Calapod ‑ Școala Gimnazială Nr. 1 ‑ Cavadineşti. Lucrările prezentate au pus în evidenţă adevăruri de credinţă şi de viaţă mântuitoare din Biserica noastră: Fiul este Icoana lui Dumnezeu Celui nevăzut, mai Întâi Născut decât toată făptura“ (Coloseni 1, 15),  ,,Podoaba picturii mă atrage să mă uit, îmi desfată vederea  ca o livadă  şi,  pe  neobservate,  slava lui Dumnezeu  pătrunde  în  suflet“ (Sf. Ioan Damaschin), ,,Icoana este locul unei prezenţe harice“ (Olivier Clément), ,,Icoanele sunt pentru cei neînvăţaţi ceea ce Sfânta Scriptură este pentru ştiutorii de carte“ (Sf. Grigorie cel Mare), ,,Icoanele nu sunt idoli, căci venerarea nu se dă materiei icoanei, ci persoanei a cărui chip este reprezentat în icoană“ (Pr.Dumitru Stăniloae) şi „Icoana nu poate fi povestită, ea trebuie privită. Ea ne priveşte pe noi mai mult decảt o privim noi pe ea fiind expresia completă şi cuprinzătoare a ceea ce nu poate fi văzut“ (Michel Quenot).

Cu ocazia amintitei activităţi metodice, participanţii s‑au pus în temă cu aspectele teoretice, dar s‑au bucurat şi de frumuseţile cultural‑spirituale din Nordul Moldovei, vizitând câteva aşe­ză­minte  mănăstireşti  din vatra spiritualităţii ieşene: Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“, Catedrala Mi­tropolitană, Mănăstirea „Go­lia“, Mănăstirea „Cetăţuia“ şi Mă­năs­tirea „Hadâmbu“.

Prof. Monica Ștefana Trifan