Târnosirea bisericii „Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia“

Moment de la târnosirea bisericii „Sfinţii 40 de Mucenici“

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2017 drept „An comemorativ al Patriarhului Justinian şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului“, iar Parlamentul României a adoptat Legea nr. 247/2011 (publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 864 din 8 decembrie 2011) pentru declararea zilei de 9 martie drept Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 1944‑1989.

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, ziua de 9 martie 2017, a fost una deosebită, întrucât la această dată au fost desfăşurate o seamă de evenimente liturgice, pastorale, misionare, educaţionale şi social-filantropice în cadrul cărora accentul s‑a pus pe însemnătatea jertfei asumate, de către înaintaşii noştri, în lupta pentru credinţă, libertate şi neam, cu atât mai mult cu cât parcurgerea Postului Mare scoate în relief purtarea crucii: „Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea şi să‑Mi urmeze Mie“.

Evenimentul central în acest sens l‑a constituit târnosirea bisericii-memorial cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ şi „Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia“, din municipiul Galaţi.

Locaşul de cult a fost ridicat prin contribuţia generoasă a unor donatori, la iniţiativa Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici Anticomunişti din Galaţi, condusă de pr. Alexandru Capotă, pe un teren donat de dl Radu Darie, nepotul unui fost deţinut politic.

Construit în stil maramureşean, între anii 2007‑2008, sfântul locaş a devenit biserică‑memorial pentru cinstirea „fericiţilor întru adormire eroi, ostaşi şi luptători români, din toate timpurile şi din toate locurile, care s‑au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român“.

Sfinţirea catapetesmei

La data de 1 noiembrie 2010, Chiriarhul Dunării de Jos a aprobat înfiinţarea parohiei cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia“ şi a desemnat ca paroh al acesteia pe pc. preot Costel Dumbravă.

Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, în prezenţa persoanelor care au suferit în temniţele comuniste, a urmaşilor sau rudelor acestora şi a credincioşilor din parohie.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a subliniat faptul că această biserica a odrăslit din sămânţa credinţei stropită cu sângele martiric al mărturisitorilor credinţei ortodoxe în vreme de prigoană ateo‑comunistă: „Mărturisitorii şi martirii români sunt stâlpii de rezistenţă ai comunităţilor creştine,  aidoma celor din primele secole creştine. Din sămânţa credinţei stropită cu sângele lor martiric a odrăslit şi această biserică-memorial, unde sfintele moaşte ale sfinţilor mucenici aşezate în piciorul Sfintei Mese se întâlnesc tainic cu atâtea mărturii ale martirilor şi mărturisitorilor din închisorile comuniste. Supravieţuitorii lor, care au luat parte astăzi la slujba de sfinţire, sunt icoane vii ale mărturisirii dreptei-credinţe, ale demnităţii şi libertăţii, icoane demne şi vrednice nu doar de cinstit, ci mai ales de urmat de către noi toţi în Biserică, în Şcoală, acasă şi în societate!“.

Dintre cei ce au participat la acest eveniment bisericesc, menţionăm deosebita prezenţă a dlui  Dumitru Coman, fost deţinut politic, a spus printre altele că: „Astăzi eu mă simt fericit că am apucat să văd că s‑a realizat această biserică şi să fie sfinţită!“.

ÎPS Chiriarh şi dl Petru Amzu, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici Anticomunişti, filiala Galaţi

De asemenea, dna dr. Doina Adriana Ciocănaru, fiică de deţinuţi politici, al cărei început de viaţă se leagă de regimul de detenţie comunistă a mărturisit: „M‑am născut în urmă cu 62 de ani, în închisoarea Văcăreşti, ca fiică de deţinuţi politici. Ambii mei părinţi au făcut puşcărie, fiind condamnaţi la 6 ani – mama şi la 12 ani –  tata. Mama mea era însărcinată în luna a cincea şi mi‑a  dat naştere la data de 4 septembrie, crescând până la vârsta de un an şi patru luni cu terci şi cu ceea ce exista la vremea aceea în închisoare“.

opiii prezenţi la Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfinţite au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine de la Altarul de Jertfă al Domnului nostru Iisus Hristos, iar bucuria credincioşilor a sporit mult în intensitate la momentul trecerii lor prin Sfântul Altar, pentru a săruta Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi pentru a primi arhierească binecuvântare, mai ales că cei prezenţi au fost plini şi de o luminoasă mângâiere de la Dumnezeu, printr‑o vreme foarte frumoasă, cu mult soare.

Totodată, credincioşii au putut admira o expoziţie de imagini şi schiţe cu chipuri de mărturisitori români din închisorile comuniste, realizată de elevi ai Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin“ şi studenţi ai Facultăţii de Arte din Galaţi.

La final, cei ce au suferit în închisorile comuniste prezenţi la Sfânta Liturghie au primit din partea ierarhului cărţi, icoane şi alte daruri, în semn de recunoştinţă pentru jertfa lor faţă de Biserică şi neam.

Pr. Ionel Rotaru