2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, în Patriarhia Română

Anul 2017 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ‑ în şedinţa de lucru din 28‑29 octombrie 2015, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, „Anul omagial sfintelor icoane, al iconarilor şi  pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, în Patriarhia Română“.

Iniţiativa are în vedere împlinirea a 1230 de ani de  la desfăşurarea Sinodul VII Ecumenic din anul 787, când a fost discutat şi aprobat cultul sfintelor icoane. Prin această iniţiativă se aduc  în atenţie următoarele obiective, pe care Biserica Ortodoxă Română, prin mijloacele de propovăduire, le are în vedere: reafirmarea importanţei cinstirii sfin­telor icoane, ca mijloace de mărturisire a credinţei ortodoxe în Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi ca fereastră de lumină către împărăţia lui Dumnezeu.

Va fi evidenţiat rolul liturgic şi catehetic al sfintelor icoane în mentalul colectiv al poporului român, popor care L‑a cunoscut pe Hristos încă din primul veac creştin.

Din această perspectivă, în 16 decembrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat completarea Programu­lui cadrul bisericesc cu un ca­­pitol suplimentar care ne propune ca, în contextul cinstirii  sfin­­telor icoane, să pornim de la sublinierea rolului pe care l‑au avut, în diferite etape ale istoriei mântuirii, trei mari apărători ai sfintelor icoane, între aceştia  Sfântul Evanghelist şi Apostol Lu­ca, medic şi pictor de icoane. Trăitor în primul veac creştin, Sfântul Evanghelist Luca, ucenic al Apostolului Pavel, este autorul a două cărţi din Noul Testament: Evanghelia  după Luca şi Faptele Apostolilor. Tot el este cel care a zugrăvit „în ceară“, chipul Maicii Domnului cu Pruncul, reprezentare în care Maica Domnului Îl arată Pe Pruncul Iisus cu mâna dreaptă. Tradiţia spune că Sfântul Luca a mers cu icoana la Maica Domnului şi văzând sfânta icoana, Maica noastră, mai înaltă decât cerurile,  a spus: „Darul Celui ce S‑a născut din mine şi al meu să fie cu icoana aceasta“.

Tradiţia spune că Sfântul Luca a pictat şi icoana Sfinţilor Petru şi Pavel.

Tot în contextul acestui an, vor fi puse în evidenţă viaţa şi lucrarea a doi mari apărători ai cultului sfintelor icoane ‑ Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Teodor Studitul, cei care în vremurile iconoclasmului au apărat cu propria viaţă ca sfintele icoane să nu fie scoase din viaţa iubitorilor de Dumnezeu.

De asemenea, va fi pusă în lumină importanţa lucrărilor de pictură din Biserica noastră Ortodoxă, prin aducerea în ac­tua­litate a lucrărilor unor pictori cunoscuţi sau necunoscuţi care au scris pe pereţii bisericilor noastre, în culoarea dreptei- credinţe, Evanghelia în culori. Între obiective vor fi şi promovarea tradiţiei în dezvoltarea şcolii iconografice româneşti şi sublinierea importanţei sfintelor icoane în mentalul colectiv al poporului nostru creştin‑ortodox.

A. În cadrul Anului omagial al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti, vor fi abordate următoarele teme:

1. Apariţia icoanei şi a picturii, în Biserică;

2. Teologia icoanei (aspecte dogmatice şi liturgice);

3. Prevederi canonice, juridice (re­gulamentare) şi ermineutice (din trecut şi de azi) privitoare la sfintele icoane şi la pictura bisericească;

4. Icoana în cultul ortodox; afir­mare a credinţei ortodoxe, memorial biblic şi eclesial, chemare la rugăciune şi sfinţenie, frumuseţe a Casei Domnului.

5. Icoana în viaţa creştinului ortodox: comuniune cu Sfinţii şi cu Biserica Ortodoxă;

6. Icoana în şcoală: semn al iubirii lui Dumnezeu pentru oameni (ca şi Sfânta Cruce);

7. Pictorul de icoane/de biserici: pregătire teologică, artistică şi duhovnicească;

8. Stiluri şi tehnici de pictură bisericească/materiale folosite în pictură;

9. Tradiţia iconografică românească, fidelitate dogmatică universală şi specific naţional;

10. Actualitatea, importanţa şi necesitatea sfintelor icoane pentru viaţa şi misiunea Bisericii azi.

B. Sub genericul Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în tim­pul comunismului, vor fi tra­tate următoarele teme:

Patriarhul Justinian

1. 2017 ‑ împlinirea a patruzeci de ani de la trecerea la cele veşnice a Patriarhului Justinian Marina; prezentare biografică;

2. Înţelept apărător al Bisericii în timpul unui regim ostil Religiei şi Bisericii;

3. Iniţiator şi coordonator al „Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române“ din 19‑20 octombrie 1948 şi al colecţiei de regulamente, intitulate „Legiuiri bisericeşti“;

4. Iniţiator al primelor canonizări de sfinţi din Biserica Ortodoxă Română (1950 şi 1955) şi promotor al generalizării cultului sfinţilor cu moaşte în România;

5. Ctitor de biserici şi restaurator de biserici, mănăstiri şi monumente istorice;

6. Promotor al misiunii social‑fialntropice a Bisericii prin organizarea de aşezăminte sociale‑filantropice la Mănăstirea Dealu, Mănăstirea Viforâta şi Mă­năstira Techirghiol.

7. Organizator al parohiilor ortodoxe româneşti din Diaspora;

8. Promotor al dialogului panortodox şi inter‑creştin;

9. Reorganizator al învăţământului teologic ortodox din Ro­mânia, în perioada păstorii sale, Patriarhul Justinian Marina reuşind să susţină şase seminarii teologice la Bucureşti, Buzău, Mănăstirea Neamţ, Cluj, Craiova şi Caransebeş şi două instituţii teologice de învăţământ superior, la Bucureşti şi Sibiu.

10. Apărător al mănăstirilor; vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina a salvat foarte multe mănăstiri de la desfiinţare prin înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti şi şcoli monahale, în cadrul unor aşezăminte monahale din spaţiul românesc. Pentru a salva Mănăstirea „Radu Vodă“ din Bucureşti de la demolare, Patriarhul Justinian şi‑a exprimat dorinţa de a fi înmormântat în acest loc, unde odihneşte şi astăzi când comemorăm patru decenii de la chemarea sa la Domnul.

C. Un alt aspect urmărit pe parcursul anului în curs va fi cel legat de evidenţierea unor chipuri de ierarhi, preoţi şi mireni din Arhieposcopia Dunării de Jos, dar şi din alte eparhii care au mărturisit şi au apărat credinţa ortodoxă în Hristos, în timpul regimului comunist, prin înţelepciune şi tact pastoral, prin curaj şi fermitate în transmiterea credinţei, prin mărturisire jertfelnică în timp de prigoană sau detenţie.

Pe parcursul întregului an, în parohiile şi în şcolile Arhiepiscopiei Dunării de Jos vor fi organizate concursuri, dezbateri, colocvii, seminarii şi întâlniri, pentru a pune în evidenţă importanţa cinstirii Sfintelor Icoane în viaţa noastră. În cadrul Programului „Hristos împărtăşit copiilor“, preoţii‑profesori şi profesorii de Religie vor antrena seminariştii de la clasa de Patrimoniu a Seminarului Teologic „Sfântul Apos­tol Andrei“, elevii‑iconari de la cercurile de pictură şi icoană din liceele de artă şi cercurile de elevi din judeţele Galaţi şi Brăila, pentru a‑şi însuşi tehnica pictării şi tainele icoanei bizantine. Activităţile aplicative vor fi concretizate prin concursuri şi expoziţii de icoană bizantină, cu scopul de a cultiva şi dezvolta dragostea pentru frumuseţea veşnică a Ortodoxiei.

Cu sprijinul clasei de Patrimoniu şi al Atelierului de restaurare Icoană bizantină din cadrul Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos vor fi scoase în evidenţă importanţa sfintelor icoane în istoria comunităţii ortodoxe de la Dunărea de Jos şi nu numai.

Redacţia