Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei la Catedrala din Galați

Ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, invitați la Dunărea de Jos
Ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, invitați la Dunărea de Jos

Cinstirea Sfântului Apos­tol Andrei a adunat, în ziua de 30 noiembrie,  la   Galaţi, rugă­tori din toate laturile eparhiei şi din ţară, pelerini care au venit să înalţe slavă lui Dumnezeu şi să aducă mulţumire Apostolului Andrei şi Sfintei Muceniţe Filof­teia, ale căror Sfinte Moaşte s‑au aflat la închinare pentru tot creştinul aflat „Călător pe cără­rile sfinţilor”, între 27 şi 30  noiembrie.

Sărbătoarea din acest an a marcat douzeci şi patru de ani de la chemarea Apostolului Andrei ca ocrotitor al Galaţilor şi două decenii de la aducerea moaş­telor Sfântului Apostol la Galaţi, din grija Înalt­prea­sfinţitului Părinte Casian al Dunării de Jos şi cu sprijinul Preafericitului Părinte Daniel, pe atunci, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

La Sfânta Liturghie din acest an s‑au  reunit rugăciunile a şapte ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La invitaţia Arhiepiscopului Dună­rii de Jos, au fost prezenţi la Galaţi: Înaltpreasfinţitul Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, Înaltpreasfinţitul Ca­linic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Cor­­neliu, Episcopul Huşilor, Prea­sfinţitul Vincenţiu, Episcopul  Sloboziei  şi  Călăraşilor, Prea­sfin­ţitul Visarion, Episcopul Tulcii şi Preasfinţitul Emilian, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

După  citirea Sfintei Evan­ghelii, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic al Argeşului a explicat sensul şi rostul misiunii Sfântu­lui Andrei, Apostolul tuturor românilor, în propovăduirea cu­vântului Evangheliei lui Hristos. Înaltpreasfinţia Sa a realizat un excurs ştiinţific, bazat pe ne­numărate surse bibli­ce şi isto­rice, care relatează despre apostolatul lui „Andrei cel minunat”, „celui dintâi chemat la Domnul”,  care a propovăduit cuvântul Evangheliei în părţile Scythiei, în Dobrogea de odi­nioară…

În cadrul manifestărilor, Înalt­preasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos a premiat douăzeci şi şase de elevi şi studenţi din eparhie şi din ţară, tineri cu rezultate deosebite la învăţătură şi la olimpiade naţionale şi inter­naţionale. Toţi au primit diploma Vrednicia andreiană pentru tineri, a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, premii în bani, iconiţe şi cărţi.

Credincioși participanți la hramul Catedralei din Galați
Credincioși participanți la hramul Catedralei din Galați

Mulţi au fost credincioşii care au venit să aducă mulţumire Sfinţilor lui Dumnezeu pentru cele bune şi să ceară ajutor pentru cele mai puţin bune din viaţa lor. Pelerinii s‑au bucurat de prezenţa la Galaţi, a  Moaştelor Sfintei Filof­teia, în cea de‑a „zecea călă­torie prin ţară”, cum a anunţat Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, care a însoţit sfânta pe parcursul pelerinajului de la Galaţi.

Mare a fost bucuria, multe au fost gândurile şi speranţele pe care le‑au insuflat credincioşilor cei doi sfinţi ai lui Dumnezeu, în zilele de sărbătoare.

Mărturii  şi  mărturisitori

Un profesor de Religie îi poartă în rugăciune pe elevii săi ca pe proprii lui copii: „Sunt cu o clasă de elevi de a X‑a şi am venit, în semn de recunoştinţă faţă de Sfântul Apostol Andrei şi Sfânta Muceniţă Filofteia, cu spe­ranţa că, rugându‑ne împreună, Dumnezeu ne va asculta şi ne va ajuta. Ne rugăm Sfintei Muceniţe Filofteia, care este ocrotitoarea copiilor, ca rugăciunile noastre unite cu rugăciunile Sfintei să ne fie pavăză în toată lucrarea noastră. Ne rugăm bunului Dum­nezeu  să ne lumineze mintea şi să ne îndrume paşii spre lumina Lui, pe calea mântuirii, la fel cum a trăit Sfânta Muceniţă.  Pe cine poartă în rugăciuni un profesor de Religie? În primul rând, în rugăciunile noastre sunt cei din propria familie, dar îi port în rugăciuni şi pe elevii mei, care sunt ca şi copiii mei”. (Mariana P., profesor de Religie – Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” – Brăila).

Sfinţii sunt salvatorii noş­tri: „Ce semnificaţie au zilele acestea pentru mine? Sunt zile de rugăciune, pentru că îl întâmpinăm pe Sfântul Apostol Andrei. De aceea am însoţit‑o pe doamna dirigintă la Galaţi. Ca să mă rog pentru ai mei, ca să‑I mulţumesc lui Dumnezeu, pentru că ne are în pază. Sfinţii sunt casnicii noştri, sunt salvatorii noştri.  (Mădălina Doagă, clasa a X‑a, Liceul Teoretic  „Mihail Sebastian” Brăila).

Sfântul Efrem cel Nou este prietenul meu: „Am ve­nit la Ga­laţi dintr‑un gest de recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi faţă de sfinţii Săi. Aşa am văzut la părinţii mei, când eram mică şi aşa încerc să trăiesc şi eu. Ne plăcea când citeam, seară de seară, acatiste, la început cu mama. Am venit la Galaţi cu doamna profesoară ca să‑I mulţumesc lui Dumnezeu şi Maicii Sale pentru toate bucuriile din viaţa noastră. Îi port în rugăciunile mele pe toţi cei din familia mea şi, în mod special, mă rog ca să‑mi lumineze Cel de Sus mintea, să iau note mari la teză, în general, la şcoală. De regulă, merg la biserica «Sfinţii Mihail şi Gavrilă» din Brăila şi, zilnic,  mă rog la Sfântul Efrem cel Nou. Și acum am o icoană la mine cu Sfântul Efrem, care ştiu că‑mi poartă paşii acolo unde trebuie. El este prietenul meu de zi cu zi”. (Grigore Mioara, clasa a X‑a C, Liceul Teoretic  „Mihail Sebastian” Brăila).

„M‑a salvat din  comă”: „Am atâtea mulţumiri pe care să I le aduc lui Dumnezeu, încât cuvintele mele de mulţumire sunt de multe ori tăcere! De mică am avut probleme cu sănătatea. Acum cinci ani eram în comă, în ultimul stadiu; El ne‑a ajutat. S‑au rugat părinţii mei, cu la­crimi. M‑am rugat şi eu. La vârsta mea – am şaispreze ani – am avut două operaţii, ultima acum o lună. Faptul că mă simt bine, că merg la cursuri este un semn că Dumnezeu mă iubeşte! Rugăciunea şi mulţumirea mea sunt nesemnificative, faţă de bucu­riile pe care mi le‑a oferit Dumne­zeu în ultimii ani”.  (Săndica Vasile, clasa a X‑a, Liceul Teoretic  „Mihail Sebastian” Brăila).

Copiii la racla „Sfântuliţei”!

Pelerinaj la Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia
Pelerinaj la Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia

Întâlnirea cu Sfântul Apos­tol Andrei: „Ziua de astăzi (29 noiembrie) a fost foarte frumoa­să. Ne‑am întâlnit cu Sfântul Apostol Andrei care ne ocroteşte şi cu Sfânta Filofteia, care ne‑a dat o iconiţă”. (Anisia, grupa pregătitoare, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi). „Am venit aici, la Catedrală, ca să ne rugăm la Dumnezeu”. (Sebastian, grupa pregătitoare, Semi­narul Teologic „Sfântul Apos­­tol An­drei” Galaţi).

„Ne rugăm sfinţilor ca să ne ajute să nu facem greşeli”. (Alexandru, grupa pregătitoare, Seminarul  Teo­logic „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi).

Revigorarea credinţei în inimi

 „Gândul meu a fost să vin la Catedrala din Galaţi, să‑I aduc slavă lui Dumnezeu, să mă împac cu El, să fiu recunoscătoare Lui pentru cele bune  şi pentru cele mai puţin bune din viaţa noastră”. (Florina Gheorghiţă, 20 de ani, lucrător în alimentaţie publică, sat Malul Alb, Tecuci, Galaţi).

„Sunt câţiva ani buni de când venim la Sfintele Moaşte, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei. Am avut şi necazuri mari, mari; am trăit şi bucurii, dar Dumnezeu ne‑a dat întotdeauna putere să le purtăm pe toate, cu tărie. Am răspuns invitaţiei părintelui de la biserica noas­tră din Malul Alb, aşa ca la un exerciţiu de înviorare în credinţă…” (Vasilica Gurău, 67 ani, Malul Alb).

„Când eram noi tineri, Sfântul Apostol Andrei nu avea o sărbă­toare  aşa  frumoasă ca în ulti­mii ani. Țineam  tradiţia cu unsul uşi­lor şi geamurilor ca să înlătu­răm relele din casă. Știam însă foarte puţine despre Apostolul Andrei, care ne‑a adus cea mai frumoasă veste, cea a Învierii lui Hristos. De când îl sărbătorim pe Sfântul Andrei totul e foarte frumos! Este o sărbătoare a sufletului pentru noi! În Biserică îmi adun mintea mea toată, mă rog pentru toţi, mai ales pentru duşmani. În Casa Domnului, îmi umplu sufletul cu multă pace, cu bucurie, cu nădejdea că Dumnezeu ne numără paşii aceştia pe drumul mântuirii”. (Sanda Măcişanu, Malul Alb).

„Este o atmosferă de sărbă­toare şi nu puteam să las să treacă o asemenea zi. Mă rog să‑mi dea Dumnezeu şi mie un copil. (Oana Seria, 34 ani, Drăgăneşti, Galaţi).

„Când vin la rugăciune mi‑e bine. Și am venit şi eu ca să‑i mulţumesc Măicuţei noastre Sfinte şi Sfântului Apostol Andrei, pentru zilele frumoase de sărbătoare”.(Maricica Aleonte, 61 ani, Malul Alb, jud. Galaţi).

„În dimineaţa zilei de dumi­nică, 30 noiembrie,  când m‑am trezit, cu greu, m‑am îndreptat spre treburi comune, banale. Nici prin gând nu mi‑a trecut că o să ajung la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei şi la Moaştele Sfintei Filof­teia. Parcă Cineva îmi  purta paşii spre Catedrală! Nici eu nu pot să‑mi explic întâmplarea, dar mă bucur că  Dumnezeu m‑a adus la întâlnirea cu sfinţii Lui, pentru că am avut să le mulţumesc pentru multe. Odată pentru că m‑a scos cu mintea întreagă dintr‑un accident în care îmi rupsesem coloana şi acum sunt om întreg. Mi‑am revenit! Dar, între timp, cei doi fii ai mei au luat calea străinătăţii, ca să câştige un ban în plus. M‑am rugat sfinţilor să mă ajute şi să mi‑i aducă acasă, într‑o bună zi. Mă rog lui Dumnezeu să aşeze lucrurile şi la noi în ţară, ca să revină cei dragi acasă…”  (Rodica Mardare, 49 ani, lucrător Administraţie locală, Galaţi).

Maria Stanciu