Călători pe cărările Sfinților

„Dumnezeu binecuvintează paşii sfinţilor Săi!” (I  Regi, 2, 8)

Anul 2016 marchează, deopo­trivă, împlinirea a 20 de ani de la aducerea la Galaţi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei şi pre­­­zenţa, pentru prima dată,  în urbea gălăţeană, a moaştelor uneia dintre cele mai populare şi îndrăgite Sfinte şi Mărturisitoare a credinţei în Hristos, prin bunătate şi milos­tenie: Sfânta Muceniţă Fi­lof­teia de la Curtea de Argeş.

Pelirini la închinare – Catedrala Galaților, noiembrie 2016
Pelirini la închinare – Catedrala Galaților, noiembrie 2016

Gândul şi năzuinţa Înalt­prea­­sfinţitului nostru Părinte Arhi­­epis­cop Casian de a primi „vizita” la Galaţi, cu ocazia Săr­bătorilor andreiene, în  Anul de­dicat edu­caţiei religioase a ti­ne­­rilor orto­docşi, a moaştelor unei sfinte ce reprezintă un mo­del desăvârşit pentru copiii şi tinerii de astăzi, s‑a împlinit prin binecuvântarea acordată de Preafericitul Părinte Patri­arh Daniel şi prin generozitatea şi bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, care au făcut posibilă aducerea raclei cu moaştele Sfintei Filofteia la Dunărea de Jos în zilele de 27 noiembrie – 1 decembrie 2016.

Sărbătoarea din Arhiepiscopia Dunării de Jos 2016 a ocrotitorului spiritual al oraşului Galaţi şi al întregului neam românesc, Sfântul Apostol Andrei, a fost binecuvântată cu o altă mare bucu­rie: sfânta copilă iubitoare de Dumnezeu şi de oameni, Filofteia.

De obicei, pelerinajul este înţeles ca fiind drumul sau cău­tarea drumului oamenilor spre Dumnezeu, prin intermediul vizi­tării şi închinării la locurile sfin­ţite de prezenţa spirituală a sfinţilor.

La Galaţi a fost un altfel de pelerinaj: sfânta a venit la oameni! Şi a adus cu sine toată lumina, dăruirea, credinţa, gingăşia, ino­cenţa, speranţa şi nădejdea de care avem atâta nevoie! O mulţime de oameni au simţit aceste daruri şi această chemare şi, de aceea, poate mai mult ca altădată, au fost prezenţi în număr mare. Dar nu atât numărul a fost impresionant cât prezenţa, dialogul viu al Sfintei Filofteia cu sufletele, conştiinţele şi inimile celor care au venit cu evlavie la racla sa.

Întâlnirea cu sfinţii lui Dum­nezeu ne prilejuieşte împărtăşirea de harul Său, aşa cum ne învaţă Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Întâl­nirea cu sfintele moaşte este o întărire a credinţei în puterea lui Dumnezeu, în Învierea Lui şi, prin aceasta, în învierea noastră.

Prof. Iuliana Aron,

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”  ‑ Galaţi