Congresul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”

În perioada 19‑21 septembrie 2016 s‑au desfăşurat lucrările celui de al IX‑lea Congres „Hristos împărtăşit copiilor”, manifestare care s‑a ţinut în incinta Centrului Naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.

30
Preoţi inspectori pentru catehizarea tineretului, prezenţi la Congres

Lucrările au debutat în dimi­neaţa zilei de 21 septembrie, cu transmi­terea mesajului Preafericitului Părinte  Patriarh  Daniel,  pre­zentat de  Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal. În acest mesaj, Preafericirea Sa a arătat:  „Prin Programul Naţional Catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, prin Proiectul edu­caţional „Alege Şcoala!”, prin parteneriatele dintre parohie şi şcoală, prin taberele de copii şi prin multe activităţi culturale, social‑filantropice şi ecologice, pe care le organizează în cadrul diferitelor ei proiecte, Biserica oferă alternative educaţionale co­piilor şi tinerilor din familiile, parohiile şi comunităţile din România şi diaspora. Misiunea Bisericii privind educarea copiilor porneşte de la realităţile lumii contemporane, de la problemele comunităţilor mici, aflate în suferinţă sau în dificultate, dar pe care mulţi le privesc cu deznădejde sau cu nepăsare”.

Întâlnirea a continuat cu mesajul doamnei Dana Buzducea, director naţional „World Vision România”, cu cel al domnului Romeo Moşoiu, consilier al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, al domnului conf. univ. dr. Vasile Timiş, inspector general pentru disciplina Religie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,  cel al prea cucernicului părinte consilier patriarhal Florin Marica, precum şi cel al părintelui dr. Constantin Naclad, inspector patriarhal.

Părintele  Constantin Naclad a pre­zentat Raportul de activitate pe anul 2015‑2016 despre activităţile Programului naţional „Hristos împăr­­tăşit copiilor” şi ale Concursului naţional de creaţie „Biserica şi Şcoala din sufletul meu”, despre modele de proiecte catehetice ela­borate  în  două ghiduri catehetice ‑ care urmează a se diversifica. A vorbit şi despre  activităţile catehetice din cadrul celor 103 centre înfiinţate în întreaga ţară prin intermediul Proiectului „Alege Şcoala!”.

Apoi, fiecare inspector eparhial a prezentat situaţia aplicării acestor programe la nivelul fiecărei Eparhii, folosindu‑se  de materiale video: pre­zentări power‑point sau scurte filme documentare, cum a fost cazul Eparhei noastre, în lucrarea „Raport de activitate al Eparhiei Dunării de Jos”, moment foarte apreciat.

Părintele inspector patriarhal Con­­stan­tin Naclad a prezentat noua apariţie editorială: „Alege Şcoala‑ modele de bună practică” în care sunt prezentate ‑ prin materiale scrise şi prin fotografii – activităţile cu tineretul ale celor mai reprezentative parohii din Patriarhia Română. Din Arhiepiscopia Dunării de Jos  au fost prezentate activităţile din parohiile Lieşti (judeţul Galaţi) şi Viziru de Jos  (judeţul Brăila).

Participanţii la lucrările Congre­sului au fost primiţi de către Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel la Sala „Europa Christiana”  din Palatul Patriarhiei. În cuvântul Său, Preafericirea Sa a precizat că „trebuie, ca şi în domeniul educaţiei, să nu mergem cu acest slogan: «Ne descurcăm!».  Trebuie să folosim mai des: «Ne perfecţionăm, ne desăvârşim!» într‑o vocaţie, mai ales, în vocaţia de a fi creştin. Este trist uneori când superficialitatea devine o stare normală.  Este nevoie de o perfecţionare continuă!“, a spus Preafericitul Părinte Daniel.  Preafericirea Sa a subliniat nece­sitatea cooperării preoţilor din paro­hie cu profesorii de Religie, dar şi necesitatea activităţilor cate­he­tice dedicate credincioşilor  a­dulţi:

Ca­teheza este o lucrare de creş­tere spirituală în Hristos, nu este o simplă acumulare de date informaţionale, de aceea, ora de Religie şi cateheza trebuie să‑şi găsească împlinirea în Sfântul Potir.

Această dimensiune este foarte importantă, altfel cădem într‑un pietism liturgic fără cateheză sau într‑o cateheză intelectualistă fără mistagogie, fără experienţa co­mu­niunii de iubire care e mai presus de înţelegerea intelectuală”, a concluzionat Patriarhul României.

În a doua zi a Congresului  ins­pectorii de cateheză au elaborat un proiect de Metodologie pentru concursul ce se va desfăşura anul viitor la grupele de cateheză, pre­cum şi un Plan de strategie pe termen scurt, mediu şi lung pentru colaborarea între Şcoală şi Biserică.

S‑a lucrat de asemenea şi la con­ceptul concursului dedicat „Anului omagial al iconarilor şi pic­torilor bisericeşti” şi „Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”, tema concursului  fiind: „Icoana şi şcoala mărturisirii”. Acesta se va defăşura la nivel de parohie, protoierie şi mai apoi la nivelul eparhiei, cele două tematici fiind abordate pe trei secţiuni: artistic, literar şi mass‑media. În cadrul congresului s‑a hotărât ca în activitatea catehetică să fie implicaţi şi părinţii,  pentru ca  „educarea şi formarea copiilor şi tinerilor să fie continuate şi acasă, nu doar în Biserică şi la Şcoală”, a precizat părintele  dr. Florin Marica, consilier patriarhal al Sectorului Teologic‑educaţional.

Pr.  Claudiu Daniel Mitu,

inspector pentru catehizarea tineretului