Planuri de an nou şi activităţi cu tineretul

Municipiul Brăila

Întâlnirea profesorilor de Religie din Brăila - septembrie 2016
Întâlnirea profesorilor de Religie din Brăila – septembrie 2016

La fiecare început de an şcolar întâlnirea cu Înalt­preasfinţitul Părinte Casian o aştept cu bucurie, pentru a primi binecuvântarea ierarhului nostru întru spor şi ajutor de la Domnul, în activitatea profesională şi pentru sfaturile şi recomandările folositoare în vederea unei mai bune relaţionări cu elevii noştri, cu prea cucernicii părinţi‑preoţi, cu colegii de cancelarie şi cu părinţii elevilor.

Astfel, în contextul anului dedicat educaţiei religioase a tine­rilor creştin‑ortodocşi ne‑am bucurat că la întâlnirea prelejuită de această consfătuire judeţeană au fost invitaţi tineri brăileni, ce ne‑au reprezentat la Bucureşti, în cadrul activităţilor desfăşurate la Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi din 1‑4 septembrie 2016.

Din rândul acestora au fost prezenţi şi elevi de la instituţia de învăţământ la care predau, care vor fi lideri în asociaţia, pe care o vom organiza la parohia în jurisdicţia căreia se află şcoala noastră.

33_2De asemenea, ne‑a bucurat ini­ţiativa Înaltpreasfinţitului Pă­rinte  Casian de a se pune   pe picioare  Fi­liala Brăila –  ASCOR, în municipiul Brăila, din care să facă parte tineri elevi din învăţământul preuniversitar brăilean cu iniţiative frumoase şi care să se implice activ în creşterea educaţiei religioase a tinerilor brăileni, luând ca exemplu organizarea taberei de vară de la Viziru de Jos. Nouă, ca­drelor didactice care predăm Religia în şcolile brăilene, Înaltpreasfinţitul Pă­rin­te Casian ne‑a făcut sugestii cu privire la eficientizarea implicării tinerilor noştri elevi în activităţile extracurriculare în, şi prin Biserică, conform parte­neriatului dintre Bi­serică şi Şcoală.

Am primit cu bucurie ultimele două numere ale revistei arhiepiscopale „Călăuză ortodoxă” şi volumul „Tinerii în Biserică. Mărturii. Provocări. Răspunsuri”, care ne vor fi de folos în a‑i încuraja şi pe alţi tineri să fie activi în activităţile organizate şi desfăşurate de noi.

Cu binecuvântarea primită de la Înaltpreasfinţitul Părinte Casian nădăjduiesc, alături de colegii şi elevii mei, să avem un an şcolar mai bun, cu foloase duhovniceşti întru mântuirea sufletelor noastre. Amin!

 Prof. Victoria Ferescu,

  Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”  ‑ Brăila