Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

IPS CasianLITURGICE

21 iulie – Sf. Cuv. Rafail de la Agapia – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură la biserica Schitului ,,Sf. Cuv. Rafail de la Agapia“ din satul Zimbru, aparţinând de parohia  Bursucani, protopopiatul Tg. Bujor, judeţul Galaţi.

22 iulie – participă în Paraclisul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria” ‑ Techirghiol ‑ stavro­pi­ghie patriarhală ‑ din judeţul Constanţa, la oficierea,  de   către  Preasfinţitul  Pă­rin­te Timo­tei Pra­ho­­veanul, Epis­cop‑vicar al Arhi­episcopiei Bucureştilor, în pre­zenţa Preafericitului Părinte Da­­niel, a slujbei de Te‑Deum ca mul­ţu­mire adusă lui Dumnezeu pentru împli­nirile din viaţa Bisericii Ortodoxe Române, a poporului român şi a Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel, la aniversarea zilei de naştere.

24 iulie – săvârşeşte Sfânta Litur­ghie în Catedrala Arhiepiscopală  din Galaţi, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la întronizarea ca ierarh al Dunării de Jos.

26 iulie – săvârşeşte, la Capela „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ din incinta Spitalului Municipal „Elisabeta Doamna“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului.

27 iulie – Sf.  M.  Mc. Pan­te­limon – săvârşeşte Sfânta Litur­ghie, la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” – Lacu Sărat, împreună cu ÎPS Serafim, Mitropolitul Europei Centrale şi de Nord şi PS Visarion, Episcopul Tulcii, rostind cuvânt de învăţătură cu prilejul hramului şi la aniversarea a 20 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii mănăstirii.

30 iulie –  săvârşeşte, la Cate­drala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist, la împlinirea a 9 ani de la trecerea în veşnicie.

31 iulie – săvârşeşte Sfânta Litur­ghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi aduce, spre închinarea credincioşilor, racla cu părticica din Lemnul Sfintei Cruci, rostind cuvânt de învăţătură.

2 august – săvârşeşte Sfânta Li­tur­ghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de în­văţătură.

5 august – participă, la biserica ,,Sf. Ioachim şi Ana” din municipiul Galaţi, la procesiunea aducerii Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam şi rosteşte cuvânt de învăţătură către slujitorii şi credincioşii prezenţi.

6 august – Schimbarea la Faţă – săvârşeşte, la biserica ,,Schimbarea la Faţă” din municipiul Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestei biserici.

7 august – săvârşeşte Sfânta Liturghie, la parohia Viziru de Jos, protopopiatul Însurăţei, judeţul Brăila, înconjurat de un sobor de preoţi din Protoieria Însurăţei, în prezenţa unui mare număr de credincioşi şi tineri, rostind cuvânt de învăţătură.

8 august – participă, la biserica Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” – Vladimireşti, la slujba de pomenire a Maicii Teodosia (Zorica Laţcu), cu prilejul împlinirii a 26 de ani de la trecerea la cele veşnice.

11 august – săvârşeşte Sfânta Li­tur­ghie, împreună cu ÎPS Mitropolit Nifon al Târgoviştei, ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Ioa­chim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, PS So­fronie, Episcopul Oradiei, şi PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, la Catedrala din Târgovişte, cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nifon, Mitropolitul Ţării Româneşti.

14 august – săvârşeşte, la biserica Mavromol din municipiul Galaţi, înaintea icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni, de la Mănăstirea Mavromolitissa din Constantinopol, slujba Acatistului şi rugăciunile de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra poporului dreptcredincios de la Dunăre care deţine de secole un odor de mare preţ; săvârşeşte, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Adam, judeţul Galaţi, slujba Prohodului Maicii Domnului şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui aşezământ monahal.

15 august – Adormirea Mai­cii Domnului   – săvârşeşte, la Mănăs­tirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Vladi­mireşti, judeţul Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui aşezământ monahal; săvârşeşte slujba de Te‑Deum cu ocazia Zilei Marinei, la Palatul Navigaţiei din municipiul Galaţi, rostind la final un cuvânt de învă­ţătură; săvârşeşte, la biserica „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Galaţi, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş de închinare.

16 august – săvârşeşte, la Mă­năstirea „Sf. Martiri Brâncoveni” din localitatea Cârlomăneşti, judeţul Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi ros­teşte cuvânt de învăţătură, cu oca­zia hramului acestui aşezământ monahal.

21 august – săvârşeşte Sfân­ta Liturghie în Catedrala Arhi­episcopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

24 august – participă la slujba de pomenire a mamei ÎPS Sale, Rada Crăciun şi a Mitropolitului Antonie Plă­mădeală al Ardealului, la Cantina „Sf. Nicolae” din cadrul Centrului eparhial.

26 august  –  săvârşeşte, la Cole­giul  Naţional  „Vasile  Alecsandri” din Galaţi, slujba de pomenire a eroilor căzuţi la datorie sau în prizonierat în timpul Primului Război Mondial, cu ocazia Centenarului Primului Război Mondial;

27 august – participă, la biserica veche din localitatea Lopătari, ju­deţul Buzău, la Parastasul de 3 ani de la trecerea la cele veşnice a mamei ÎPS Sale.

28 august – săvârşeşte, la Mănăs­tirea „Naşterea Maicii Domnului” din Cudalbi, judeţul Galaţi, sluj­ba de sfinţire a Paraclisului cu hra­murile „Acoperământul Maicii Domnului,  Sfinţii Români şi Sf. Mc. Mariamni“, urmată de Sfânta Litur­ghie şi de pa­rastasul pentru eroii Primului Răz­boi Mondial, pentru slujitorii, monahiile şi ctitorii trecuţi la Domnul, dar şi pentru românii decedaţi în urma cutremului din Italia, la final rostind un cuvânt de învăţătură.

29 august –  Tăierea Capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul – să­vâr­şeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din municipiul Tecuci şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte slujba înmormân­tării roabei lui Dumnezeu Paulina Toderiţă, în biserica parohiei Fur­cenii Vechi, jud. Galaţi şi rosteşte cuvânt de mângâiere pentru familia îndoliată.

1 septembrie – Începutul anu­lui bisericesc (Indictionul) – bi­ne­­cu­vintează, în Catedrala Arhi­episcopală din Galaţi, pe tinerii care reprezintă Arhiepiscopia Dunării de Jos, participanţi la Întâlnirea Internaţională a Tineretului Ortodox de la Bucureşti (2‑4 septembrie 2016); săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica ,,Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Dionisie Exiguul” din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

3 septembrie – săvârşeşte, la biserica din localitatea Jilavele, judeţul Ialomiţa, slujba Parastasului de 40 de zile, pentru pr. Alexandru Dumitru, fost secretar eparhial şi slujitor la biserica ,,Buna Vestire” din municipiul Galaţi; participă, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Da­niel, la biserica Visarion din Bucu­reşti, la slujba Tainei Sfintei Cununii pentru tânărul Cristian Necula.

4 septembrie – slujeşte la prima Sfântă Liturghie săvârşită la Catedrala Mântuirii Neamului, sub protia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care au mai liturghisit Preasfinţitul Părinte Ma­ka­rios, Episcop de Christoupolis – delegat al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol; Înaltpreasfinţitul Pă­­rinte Dimitrios, Mitropolit de Irinopolis – delegat al Patriarhiei Alexandriei; Preasfinţitul Qais, Epis­cop de Erzurum – dele­gat al Patriarhiei Antiohiei; Înalt­preasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhi­episcopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Felea­cului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Săla­jului; Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Ro­mân al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meri­dio­nale; Preasfinţitul Părinte Var­laam Ploieşteanul, Episcop Vi­car Patriarhal; Preasfinţitul Părin­te Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal; Preasfinţitul Părin­te Timotei Prahoveanul, Epis­cop Vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reştilor; Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Epis­copiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.

7 septembrie – săvârşeşte, la biserica „Naşterea Maicii Dom­nu­lui” din Galaţi, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui sfânt locaş de închinare.

8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului – săvârşeşte slujba Sfin­tei Liturghii, la Mănăstirea „Naş­terea Maicii Domnului” din Cu­dalbi, judeţul Galaţi, hirotoneşte întru preot pe pc. diac. Ionuţ Dorin Crişan, pe seama parohiei Barcea III, protopopiatul Tecuci, judeţul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal.

9 septembrie – Sf. Ioachim şi Ana – participă, la biserica „Sf. Ana” din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

11 septembrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhi­episcopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

12 septembrie – participă, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba de Te‑Deum şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia deschiderii noului an şcolar la această instituţie de învăţământ teologic.

13 septembrie –  săvârşeşte, la sediul Grupului de Pompieri  ,,Eremia Grigorescu” ‑ Galaţi,  slujba de po­menire a angajaţilor care au trecut la cele veşnice şi se roagă pentru sănătatea şi ocrotirea tuturor celor care luptă zi de zi pentru salvarea vieţii persoanelor aflate în pericol.

14 septembrie –  săvârşeşte sluj­ba de punere a pietrei de temelie pentru noua biserică a parohiei Inde­pendenţa II, protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

15 septembrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, în pre­zenţa noului comandant şi a angajaţilor Grupului de Pompieri ,,Eremia Grigorescu” – Galaţi, sluj­ba de Te‑Deum cu prilejul Zilei Pompierilor şi al manifestărilor dedi­cate împlinirii a 168 de ani de la luptele din Dealul Spirii.

17 septembrie – săvârşeşte, la biserica parohiei Fitioneşti, judeţul Vrancea, slujba prohodirii roabei lui Dumnezeu Anca Grigoraş, fiica pr. prof. Aurel Grigoraş, rostind un cuvânt de mângâiere pentru familia îndoliată.

18 septembrie – săvârşeşte, îm­preună cu ÎPS Arhiepiscop Ciprian al Buzăului şi Vrancei, slujba de sfinţire a bisericii parohiei Varlaam, protopopiatul Pătârlagele, judeţul Buzău.

24 septembrie – săvârşeşte slujba de resfinţire a bisericii din loca­litatea Berteştii de Jos, proto­popiatul Însu­răţei, judeţul Brăila, urmată de Sfânta Liturghie, în cadrul căreia rosteşte cuvânt de învăţătură.

25 septembrie – săvârşeşte, la invitaţia PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, împreună cu PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Visarion, Episcopul Tulcii şi PS Mihail, Epis­copul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande, slujba de sfinţire a lucrărilor exterioare de la Catedrala Episcopală din Slobozia, urmată de Sfânta Liturghie, la finalul căreia rosteşte un cuvânt de învăţătură.

26 septembrie – săvârşeşte, în Capela „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“  a  Centrului Eparhial, împre­ună cu ÎPS Ciprian, Arhiepiscopul Buză­­ului şi Vrancei, slujba de Te‑ Deum cu ocazia aniversării a 180 de ani de la înfiinţarea Seminarului Teo­logic Chesarie Episcopul şi Paras‑­ t­asul pentru ctitorii, profe­sorii, elevii şi ostenitorii seminarului buzoian; participă, în Catedrala Pa­triar­hală, la slujba de Te‑Deum să­­vârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în prezenţa Preafericitului Părinte Da­niel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne, cu ocazia întâmpinării Prea­fericitului Părinte Ioan al X‑lea, Pa­triarhul Antiohiei şi al întregului Orient şi a Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Ioan, Mitropolit de Rustavi (re­prezentantul  Patriarhului  Georgiei); săvârşeşte, în Catedrala Sfintei Patriarhii, slujba de priveghere în­chinată Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul şi rosteşte la final un cuvânt de învăţătură.

27 septembrie – Sf. Ierarh Mar­tir Antim Ivireanul – slujeşte, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale din Bucureşti, la Sfânta Liturghie săvârşită sub protia  Preafericitului Părinte Ioan al X‑lea, Patriarhul Antiohiei şi al Între­gului Orient şi a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la care au coliturghisit ÎPS Ioan, Mitropolit de Rustavi, delegatul Preafericitului Părinte Ilia II, Patriarhul Catolicos al Georgiei, ÎPS Gattas, Mitropolit de Bagdad, Kuweit şi Împrejurimi; ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei; ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului; ÎPS Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale; ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Suce­vei şi Rădăuţilor; ÎPS Irineu, Arhi­­episcopul de Alba Iulia; ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului; ÎPS Ciprian, Arhi­episcopul Buzăului şi Vrancei; ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului; ÎPS Efrem, Arhiepiscop de Bolnisi; PS Qais, Episcop de Erzurum; PS Corneliu, Episcopul Huşilor; PS Lucian, Episcopul Caransebeşului; PS Sofronie, Episcopul Oradiei; PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului; PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS Visarion, Episcopul Tulcii; PS Siluan, Epis­copul Ortodox Român al Ungariei; PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord; PS Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande; PS Ieronim Sinaitul, Episcop‑vicar Patriarhal; PS Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reştilor; PS Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei; dă citire Actului Sino­dal comemorativ al Bisericii Auto­cefale Ortodoxe Române, la împlinirea a 300 de ani de la mar­tiriul Sf. Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti.

28 septembrie – slujeşte, la Mă­năstirea Antim din Râmnicu‑ Vâlcea, la slujba de sfinţire a bisericii acestui aşezământ monahal, urmată de Sfânta Liturghie, săvârşite sub protia  Preafericitului Părinte Ioan al X‑lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient şi a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la care au coliturghisit ierarhii din delegaţiile Patriarhiei Antiohiei şi Patriarhiei Georgiei, precum şi ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; participă la proclamarea oficială a canonizării Sfinţilor Cu­vioşi  Neofit şi Meletie de la Stâ­nişoara şi Daniil şi Misail de la Turnu.

30 septembrie – participă, la slujba de Te‑Deum, săvârşită în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asu­pra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericitului Părinte Daniel, în cei nouă ani de slujire patriarhală.

1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului – săvârşeşte, la bi­serica Sf. Împăraţi din municipiul Galaţi, slujba înmormântării roabei lui Dumnezeu Elena Istrate şi ros­teşte cuvânt de mângâiere pentru fa­milia îndoliată.

3 octombrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Te‑Deum‑ului cu ocazia înce­perii noului an universitar, rostind cuvânt de învăţătură, în prezenţa Alteţei Sale, Principesa Margareta, custodele Coroanei Regale, a repre­zentanţilor Rectoratului, decanilor de facultăţi, profesorilor, studenţilor şi masteranzilor secţiilor teologice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” ‑ Galaţi.

SOCIAL – CULTURALE

19 iulie – participă, la Sala de conferiţe a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan“ din Galaţi, la întrunirea de lucru a Comisiei româno‑germane pentru înfiinţarea unei Clinici pentru Tratarea şi Recuperarea Copiilor bolnavi de Cancer, la care au fost prezenţi şi  Înaltpreasfinţitul  Părinte Serafim, Mitropolitul Orto­dox Român al Europei Centrale şi de Nord, mem­brii delegaţiei de specialişti germani în domeniu, reprezentanţii Prefecturii, Consi­liu­lui Judeţean, Primăriei şi Uni­versităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, alţi reprezentanţi ai admi­nistraţiei  publice locale şi mai mulţi specialişti în construcţia de clinici şi spitale ‑ prin proiecte europene; vizitează, împreună cu oaspeţii germani, sediul Aşezământului epar­­hial „Sf. Vasile cel Mare” – Galaţi, pre­cum şi Centrul de zi pentru copii „Speranţa” din cadrul aşezământului.

27 iulie – participă, la Mă­năstirea „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” – Lacu Sărat, împreună cu ÎPS Serafim, Mitropolitul Europei Centrale şi de Nord  şi PS Visarion, Episcopul Tulcii, la ceremonia de inaugurare a Muzeului etnografic ce conţine obiecte tradiţionale donate de credincioşi din judeţele Brăila, Galaţi şi Vrancea.

31 iulie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creş­tine de la Dunărea de Jos, la spectacolul „Vara fluturilor voluntari“, organizat cu ocazia în­che­ierii activităţii de voluntariat din cadrul Proiectului „Şcoala de vară 2016 ‑ Voluntariat la palat“.

7 august – participă la întrunirea cu tinerii din tabăra de redescoperire a valorilor tradiţionale româneşti, organizată de Parohia Viziru de Jos, protopopiatul Însurăţei, judeţul Brăila şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

8 august – participă, la Mănăs­tirea „Adormirea Maicii Domnului” – Vladimireşti, judeţul Galaţi, la lucrările Simpozionului dedicat Maicii Teodosia (Zorica Laţcu) şi rosteşte un cuvânt evocator despre viaţa şi opera acesteia.

16 august – participă, la Mă­năstirea „Sf. Martiri Brâncoveni” – Cârlomăneşti, judeţul Galaţi, la un program cultural‑artistic,  susţinut de tinerii de la parohiile protopopiatului Tecuci în cinstea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, ocrotitorii acestui aşeză­mânt monahal.

24 august – prezidează, la Sala „Episcop Chesarie Păunescu” a Centrul Eparhial întâlnirea consul­tativă  cu cei 40 de tineri, reprezentanţi ai judeţului Galaţi, delegaţi ai Eparhiei la Întâlnirea Internaţională a Tineretului Ortodox (Bucureşti, 1‑4 septembrie 2016).

24 august – prezidează, la Aşe­zământul Social‑Filantropic „Sf. Mare Mucenic Pantelimon“ de la Lacu‑Sărat, judeţul Brăila, cea de‑a doua întâlnire, cu cei 40 de tineri, reprezentanţi ai judeţului Brăila, delegaţi ai Eparhiei la Întâlnirea Internaţională a Tineretului Ortodox (Bucureşti, 1‑4 septembrie 2016), ocazie cu care se lansează şi volumul „Tinerii în Biserică. Mărturii. Pro­vocări. Răspunsuri“, apărut la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

1 septembrie – prezidează, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos din Galaţi sesiunea de deschidere a primei ediţii a  Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Atelierele restaurării”, eveniment organizat în parteneriat cu „Asociaţia Conser­vatorilor şi Restauratorilor din Romania” ‑ A.C.R.R.O., rostind cu acest prilej o alocuţiune.

2 septembrie  –  susţine, la biserica Mavromol din Galaţi, o pre­legere despre Icoana făcătoare de minuni Mavromolitissa şi promo­varea autenticului în iconografie, în prezenţa participanţilor la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Atelierele restaurării”.

9 septembrie – participă, la parohia „Sf. Ana” – Galaţi, la Atelierul de creaţie pentru copii şi tineri organizat în cadrul Proiectului „Tradiţie, credinţă şi copilărie autentică”.

10 septembrie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la concertul de muzică veche românească susţinut de Grupul „Anton Pann“  din Bucureşti, cu prilejul aniversării a 115 ani de la înfiinţarea Palatului Episcopal.

11 septembrie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la concertul vocal‑simfonic susţinut de orchestra şi corul Teatrului Muzical „Nae Leonard“  din Galaţi, cu prilejul aniversării a 115 de ani de la înfiinţarea Palatului Episcopal.

13 septembrie – prezidează, la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, examenele de licenţă de la secţiile de Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială, sesiunea septembrie 2016.

15 septembrie – prezidează, la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, examenele de master de la secţiile de Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială, sesiunea septembrie 2016.

22 septembrie – participă, la Sala Teatrului Muzical „Nae Leonard“ din municipiul Galaţi, la spectacolul „Calea Adevărului“, pus în scenă de compania teatrală Civic Art CvM din Bucureşti, pentru a evoca şi cinsti, într‑o manieră aparte, chipul luminos, viaţa de sfinţenie, opera nemuritoare şi martiriul Sf. Antim Ivireanul.

23 septembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Perma­nenţei Consiliului Eparhial; participă, la vernisarea ex­po­­ziţiei „Grădina cu Îngeri”  a artistei plastice Silvia Radu din Bucureşti, organizată în cadrul Pa­vilionului de expoziţii temporare al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, rostind cu acest prilej o alocuţiune; participă, la sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Ana As­lan“ din municipiul Brăila, la spec­tacolul „Calea Adevărului“ închi­nat Sf. Ierarh Antim Ivireanul, la finalul căruia rosteşte cuvântul de învăţătură.

3 octombrie – prezidează, în „Aula Magna“ a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ ‑ Galaţi, festivitatea de deschidere a cursurilor noului an universitar 2016‑2017 şi rosteşte cuvântul festiv; participă, în Aula „Virgil Mad­gearu“ a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ – Galaţi, la ceremonia de binecuvântare a drapelului facultăţii şi de deschidere a cursurilor, rostind un cuvânt de învăţătură;–  participă, la Teatrul Muzical din Galaţi, la ceremonia de deschi­dere a cursurilor Facultăţii de Me­dicină şi Farmacie, rostind o alocuţiune.

5 octombrie – participă, la Cen­­trul de formare  continuă  „Pr. Dumi­tru Stăniloae“ de la Fa­cul­tatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din Bucu­reşti, la lucră­rile Congresului Inter­naţional de Teologie „Educaţia religioasă a tinerilor în contextul se­cularizării actuale“, unde susţine prelegerea cu titlul: „Comunicare şi comuniune în viaţa tinerilor im­plicaţi în programe educaţionale din Arhiepiscopia Dunării de Jos“.

ADMINISTRATIV -SINODALE

27 iulie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat.

7 august – vizitează comunitatea parohială din localitatea Viziru de Jos, protopopiatul Însurăţei, jud. Brăila.

14 august – vizitează şi cerce­tea­ză canonic obştea Mănăstirii Adam, protopopiatul Tg. Bujor, judeţul Galaţi.

15 august –  cercetează canonic obştea Mănăstirii Vladimireşti, pro­topopiatul Covurlui, judeţul Galaţi;

16 august –  cercetează canonic obştea Mănăstirii Cârlomăneşti, pro­topopiatul Tecuci, judeţul Galaţi;

24 august – prezidează, la Sala ,,Episcop Chesarie Păunescu” din cadrul Centrului Eparhial ‑ Galaţi, întrunirea cu tinerii teologi şi vii­toa­rele lor soţii, însoţiţi de părinţii acestora, acordându‑le arhiereasca bine­cuvântare în vederea căsă­toriei.

30 august  –  prezidează, la Cen­trul Eparhial, şedinţa Permanenţei Con­siliului Eparhial.

2 septembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Perma­nenţei Consiliului Eparhial;

4 septembrie – vizitează, la in­vitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu alţi ierarhi ai Sfântului Sinod, dar şi tineri participanţi la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din toa­tă lumea, şantierul Catedralei Naţio­nale.

7 septembrie – prezidează, la „Aula Magna“ a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, consfătuirea anuală cu profesorii de Religie din judeţul Galaţi având ca temă de meditaţie: „2016 – Anul omagial al educaţiei tineretului ortdox şi Anul comemorativ al Sf. Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”, înmâ­nează diploma  „Icoana – frumuseţe a Ortodoxiei“; prezidează, la Sala de con­ferinţe a Protoieriei Brăila, consfă­tuirea anuală cu profesorii de Re­ligie din judeţul Brăila, având ca temă de meditaţie: „2016 – Anul omagial al edu­caţiei tineretului ortdox şi Anul comemorativ al Sf. Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”, înmâ­nează diploma  „Icoana – frumuseţe a Ortodoxiei“.

8 septembrie – vizitează şi cer­cetează canonic obştea Mănăstirii Cudalbi, protopopiatul Covurlui, jud. Galaţi.

12 septembrie – după programul liturgic din capelă, vizitează sălile de curs de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi şi binecuvintează cadrele didactice, elevii şi pe părinţii acestora, la început de nou an şcolar; dialoghează cu elevii din clasele primare care funcţionează în cadrul seminarului, oferindu‑le fiecăruia în parte iconiţe şi dulciuri; prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

21 septembrie – prezidează, la Sala „Episcop Melchisedec Ştefă­nescu“ din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie al Universităţii „Dunărea de Jos“ – Galaţi, examenul de admintere pentru ciclul II studii universitare de masterat, programele „Istorie şi Spiritualitate Filocalică“ şi „Spiritualitate Ortodoxă – asistenţă socială“; prezidează, la Sala ,,Episcop Che­sarie Păunescu” din cadrul Centrului Eparhial – Galaţi, exa­me­nul de capacitate preoţească, se­siunea septembrie 2015.

29 septembrie – participă, la Reşedinţa Patriarhală, împreună cu ierarhii din eparhiile sufragane Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, la şedinţa Sinodului Mitropolitan.

1 octombrie – vizitează gos­podăria anexă a Centrului Eparhial de la Mănăstirea „Sf. Trifon” ‑ Şendreni, jud. Galaţi.

PRIMIRI

18 iulie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, pe ÎPS Serafim, Mitropolitul Europei Centrale şi de Nord şi membrii delegaţiei de specialişti germani implicaţi în de­ma­rarea proiectului „Clinica pentru copii bonavi de cancer”, din cadrul Iniţiativei româno‑germane „Galaţi 2020”.

19 iulie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, pe dl. Ionuţ Pucheanu ‑ primarul municipiului Galaţi, dl. Costel Fotea – preşedintele Con­siliului Judeţului Galaţi, dl. Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi, dl. Lucian Georgescu – preşedintele Senatului Universităţii „Dunărea de Jos”, împreună cu specialiştii ger­mani implicaţi în proiectul „Clinica pentru copii bonavi de cancer”.

24 iulie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, preoţi, monahi şi monahii din întreaga eparhie, precum reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu ocazia aniversării a 22 de ani de la întronizarea ca Ierarh al Dunării de Jos.

1 septembrie – primeşte, la Mănăstirea ,,Sf. M. Mc. Pantelimon” ‑ Lacu Sărat, pe domnul academician Emilian Popescu şi domnul profesor universitar dr. Mihai Maxim.

Gelu Aron, secretar eparhial