Anul 2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, în Patriarhia Română

În zilele de 6-7 iulie 2010, la Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dintre hotărârile luate menţionăm Proclamarea a anului 2011 ca „An omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, în Patriarhia Română”. În continuare, vă prezentăm Programul-cadru de manifestări, în anul viitor:

I. În primul semestru al anului 2011:

A. Va fi tratată complementar şi prezentată credincioşilor tema Taina Sfântului Botez, din următoarea perspectivă:
1. Prezentare istorică:
a) Sfântul Botez în Sfânta Scriptură: prefigurare în Vechiul Testament şi realitate în Noul Testament;
b) Sfântul Botez în perioada patristică;
c) Influenţe scolastice şi neoscolastice;
d) Sfântul Botez în teologia contemporană.
2. Slujba Sfintei Taine a Botezului – semnificaţie teologică şi existenţială.
3. Pregătirea părinţilor după trup şi a părinţilor duhovniceşti (naşii) pentru botezul copiilor.
4. Pastoraţia celor botezaţi, a familiei creştine sau a instituţiilor care contribuie la creşterea, educarea şi formarea copiilor.
5. Sfânta Taină a Botezului la orele de religie şi în proiectul ,,Hristos împărtăşit copiilor”.
6. Practici neortodoxe privind săvârşirea Botezului:
a)  Influenţe păgâne şi sincretiste;
b) Reduceri sau deformări de ritual;
c) Nume necreştine;
d) Naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fără credinţă).
7. Botezul copiilor în familii mixte, din punct de vedere confesional sau interreligios.
B.    Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio Trinitas şi la Trinitas TV, la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii în Ziarul Lumina, în presa bisericească centrală şi eparhială;
C.    Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut biblic, istoric, dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social şi ecumenic pentru prezentarea Tainei Sfântului Botez în cadrele prezentate la par. I, lit A;

Sfintii Imparati Constantin si Elena
Sfintii Imparati Constantin si Elena

II. În al doilea semestru al anului 2011:
A.    Va fi tratată complementar şi   prezentată credincioşilor tema Taina Sfintei Cununii, din următoarea perspectivă:
1.    Prezentare istorică:
a) Taina Cununiei în Sfânta Scriptură: prefigurare în Vechiul Testament şi realitate în Noul Testament;
b) Taina Cununiei în perioada patristică;
c) Influenţe scolastice şi neoscolastice;
d) Taina Cununiei în teologia contemporană.
2. Slujba Sfintei Taine a Cununiei – semnificaţie teologică şi existenţială.
3. Pregătirea mirilor, a părinţilor trupeşti şi a părinţilor duhovniceşti (naşii) pentru primirea Tainei Cununiei.
4. Pastoraţia mirilor, a familiei creştine sau a instituţiilor care contribuie la educarea şi formarea familiei.
5. Naşterea de prunci, ca dar şi binecuvântare a familiei creştine.
6. Sfânta Taină a Cununiei la orele de religie şi în programele catehetice.
7. Practici neortodoxe privind săvârşirea Cununiei:
a) Influenţe păgâne şi sincretiste;
b) Reduceri sau deformări de ritual (oficierea în afara locaşului de cult; logodna neurmată de Cununie, problema dispenselor în post etc.);
c) Practici necanonice şi nelegale (gradele de rudenie, cununia a doua şi a treia fără atestarea divorţului, obligativitatea certificatului de căsătorie emis de starea civilă etc.);
d) Naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fără credinţă).
8.    Problema familiilor mixte din punct de vedere confesional sau interreligios.
B.    Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio Trinitas şi la Trinitas TV, la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii în Ziarul Lumina, în presa bisericească centrală şi eparhială;
C.    Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut biblic, istoric, dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social şi ecumenic pentru prezentarea Tainei Sfintei Cununii în cadrele prezentate la par. II, lit A;
În ultimul trimestru din anul 2011, la Palatul Patriarhiei se va organiza o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema „2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, precum şi organizarea unei expoziţii tematice cuprinzând cele mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii care să reflecte Botezul şi Familia creştină în arta bisericească ortodoxă.
Pe toată durata anului 2011, la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic, se vor organiza dezbateri şi colocvii teologice, se vor elabora studii istorico-teologice şi comentarii pastoral-misionare, se vor desfăşura concursuri artistice (iconografice, muzicale)  pe diverse niveluri (elevi, studenţi, artişti profesionişti).
Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, la Conferinţa pastoral – misionară semestrială din primăvara anului 2011 se va trata tema „2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, cu posibilitatea aprofundării acesteia fie la Conferinţa  pastoral-misionară  semestrială din  toamna  anului  2011,  fie la una dintre conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie.
În scopul realizării unor materiale vizuale despre „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, redactorii postului de televiziune Trinitas TV şi ai Ziarului Lumina vor solicita colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea în biserici şi mănăstiri, precum şi în biblioteci a celor mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii, care să reflecte Botezul şi Familia creştină în arta bisericească ortodoxă. întregul material va fi cuprins într-un album intitulat „Familia creştină în arta sacră”, care va fi publicat sub îngrijirea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.
VII. Pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor şi ca mijloc de catehizare şi educare a tineretului ortodox, prin grija Sectorului teologic-educaţional al Administraţiei Patriarhale, se va publica un volum intitulat „Familia creştină, din punct de vedere religios/ spiritual/cultural şi social, Patriarhul  României urmând a desemna colectivul de autori care să pregătească volumul pentru tipar.
Luând act de caracterul naţional bisericesc al acestui proiect de program-cadru cu importante implicaţii în susţinerea şi promovarea învăţăturii de credinţă ortodoxe despre cele două Sfinte Taine, afirmarea rolului familiei creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, apărarea familiei creştine în faţa provocărilor contextului contemporan secularizat, precum şi necesitatea aprofundării acestuia prin dezbateri şi colocvii teologice, elaborarea de studii istorico-teologice şi comentarii liturgice şi pastoral-misionare, organizarea unor concursuri tematice, care să reflecte rolul familiei creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, precum şi a evidenţierii acestui program-cadru prin mijloacele media şi publicistice ale Bisericii noastre;
În urma lămuririlor suplimentare prezentate în plen de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la propunerea Comisiei teologice, liturgice şi didactice, precum şi a votului exprimat cu unanimitate, Sfântul Sinod a hotărât:
1. Ia act şi aprobă iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel privind proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2011 ca „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”.
2. Aprobă programul-cadru naţional bisericesc în 7 puncte (I-VII), iniţiat şi propus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, redat în referatul Cancelariei Sfântului Sinod, care va fi adus la cunoştinţa eparhiilor, pentru realizarea proiectului religios-duhovnicesc, cultural – editorialistic şi mediatic intitulat „2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”.
3. Aprobă ca, în fiecare eparhie şi în fiecare şcoală teologică, ierarhii eparhioţi să ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru naţional bisericesc intitulat „2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, prin acţiuni şi manifestări locale (media, publicistice, conferinţe, întruniri şi simpozioane pastorale, teologice, cultural-educative), cu contribuţia profesorilor de teologie, a specialiştilor, a preoţilor şi monahilor, subliniindu-se importanţa familiei creştine în viaţa Bisericii şi a credincioşilor, o atenţie specială acordându-se receptării acestui program de către tineret.
4. Aprobă publicarea, prin  grija  Sectorului  teologic-educaţional al Administraţiei Patriarhale, a unui volum dedicat Familiei creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor şi ca mijloc de catehizare şi educare a tineretului ortodox, precum şi a unui volum dedicat Botezului, din punct de vedere liturgic, canonic şi pastoral.
5. Aprobă elaborarea şi publicarea, sub îngrijirea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, a unui album intitulat „Familia creştină în arta sacră”, care va cuprinde cele mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii, care să reflecte Botezul şi Familia creştină în arta bisericească ortodoxă.
Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc aprobă ca la Conferinţa pastoral-misionară se-mestrială de primăvară din anul 2011 să se trateze subiectul intitulat „2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, structurat pe cadrele redate la punctele I şi II din prezenta comunicare, cu posibilitatea continuării aprofundării acesteia fie la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din toamna anului 2011, fie la una dintre conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie.

www.basilica.ro