Tabăra de vară de la Viziru de Jos: „Arta de a trăi frumos“

27
Tineri participanți la activitățile taberei de vară – Viziru de Jos, 2016

Cu binecuvântarea Înalt­­preasfinţitului Pă­rin­te Arhiepiscop Dr. Ca­sian al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, din anul 1996 mi s‑a dat responsabilitatea de îndrumător duhovnicesc al Filialei A.S.C.O.R ‑ Brăila, prilej cu care, am sprijinit participarea tinerilor la activităţile pastoral‑misionare, filantropice şi culturale din Protoieria Brăila, dar i‑am implicat şi în activităţile cu tinerii din parohia ce mi‑a fost încredinţată spre păstorire. Din august 1997, am organizat, împreună cu A.S.C.O.R.,  prima tabără de vară pentru copii şi tineri, proiect ce s‑a desfăşurat an de an, ajungând anul acesta la a XX‑a ediţie. Din toamna aceluiaşi an, absolvenţii de gimnaziu şi liceu din localitate au început să opteze pentru învăţământul Teologic: facultate de Teologie, Seminar şi Şcoală de cântăreţi bisericeşti. Mulţi alţi copii şi tineri din parohie, atraşi de activităţile desfăşurate în perioada vacanţei, au rămas fideli programului liturgic şi cultural bisericesc. Această realitate nouă a provocat tinerii din parohia Viziru de Jos la o reală preocupare în ceea ce priveşte implicarea lor în viaţa bisericească, înţelegând că astfel devin „mădulare vii” ale Trupului lui Hristos‑Domnul, singura şansă reală de înfrumuseţare şi înnobilare sufletească. Consecvenţa de care au dat dovadă de‑a lungul anilor, dar şi nevoia de strategii misionare pentru oferirea unor răspunsuri con­crete faţă de preocupările lor au făcut ca în anul 2006, Înalt­preasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian să binecuvinteze înfiinţarea  Centrului cultural‑catehetic al parohiei Viziru de Jos.

Liturghia, poezia şi sportul combat kitsch‑ul!…

Implicarea noastră în aceste proiecte şi activităţi a vizat de la acţiunile misionar‑filantropice, ateliere de creaţie, cultural‑religioase şi artistice, până la cele sportive şi recreative. Tinerii au fost antrenaţi la slujbe pastoral‑misionare, la Sfânta Liturghie sau  la sfinţirea unor  biserici, la hramuri, activităţi misionare, în care aceştia au asigurat cântarea liturgică la strană.

Nu am neglijat activităţile filan­tropice de vizitare a bolnavilor în spitale, distribuirea de ajutoare mate­riale pentru cei aflaţi în nevoi,vizite la casele bunicilor singuri. Prin progra­mele catehetice, am urmărit fixarea cunoştinţelor dobândite la ora de Religie, precum şi aplicarea lor în viaţa bisericească şi în  cea duhovnicească personală. Prin atelierele practice am căutat să dezvoltăm copiilor şi tinerilor noştri deprinderi culinare, în general, dar şi dobândirea unei experienţe în realizarea prinoaselor ce sunt aduse ca materie liturgică în cult ‑ prescură, artos, măcinici, colivă. Pe lângă acestea, au fost organizate ateliere de pictură de icoană pe lemn şi sticlă, de confecţionat obiecte de artizanat, quilling, bricolaj, origami… Atelierele cultural‑religioase şi artistice au pregătit tinerii în vederea susţinerii activităţii liturgice la strană, organizarea serbărilor religioase cu prilejul marilor praznice bisericeşti, dar şi a serbărilor laice şcolare şi locale şi participarea la unele concursuri folclorice, de teatru şi poezie. În cadrul activităţilor sportiv ‑ recreative s‑a avut în vedere crearea unui cadru adecvat dezvoltării şi comunicării între tineri şi oferirea unor  soluţii eficiente împotriva consumului de virtual şi subcultură, în  care tinerii noştri sunt simple ”target”‑ ul pentru mulţi producători de kitsch!

În semn de încurajare, cei mai buni elevi au fost evidenţiaţi în concursurile organizate în cadrul programelor naţionale catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”, activităţi la care elevii noştri au luat adeseori primele locuri, la nivel de Protoierie, Arhiepiscopie şi Patriarhie.

Strategii de lucru, comunicarea şi lucrul în echipă

Am pornit de la început cu dorinţa sinceră de a crea o relaţie stabilă, consecventă şi asumată cu copiii, fără să‑i selectăm pe baza vreunui criteriu, organizând activităţi cu cei mari, dar netrecând cu vederea prezenţa celor foarte mici, cărora le‑am arătat dragoste primitoare şi consideraţie. Împreună cu  cei mari am creat un cadru viu al copiilor şi tinerilor în Biserică, iar cei mici au crescut, imprimându‑li‑se în min­te normalitatea prezenţei şi mani­festării specifice vârstei lor, în Biserică. Ca metodă de lucru am folosit, preponderent, exemplul per­sonal al fiecărui participant, jocul, comunicarea, lucrul în echipă, recompensa, competiţia. Resursele umane implicate au fost asigurate la început din rândul tinerilor, membri ai  ASCOR, filiala Brăila, dar şi al celor din ţară care participau în număr mare la taberele de vară şi care se ofereau voluntar ca lideri şi animatori de grup, în atelierele organizate cu tinerii din sat.

28
Tabăra de vară ‑ Viziru de Jos, 2014

După câţiva ani de exerciţiu în grija faţă de aproapele, tinerii din sat au căpătat experienţă şi au organizat ei înşişi activităţi cu cei mai mici. Suportul financiar al activităţilor a fost asigurat de‑a lungul timpului de Arhiepiscopia Dunării de Jos, Aşezământul Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi, Pro­toieria Însurăţei, parohii din cadrul Arhiepiscopiei, Direcţia  Judeţeană de Tineret şi Sport  –  Brăila,  Primăria Comunei Viziru şi, nu în ultimul rând, creştinii din parohie care au găzduit în casele lor tinerii invitaţi din alte zone.

Am susţinut activităţile folosind echipament tehnic (video‑proiector, laptop, DVD, sisteme audio, sono­rizare, aparate foto şi camere vi­deo), dar şi material didactic şi spor­tiv, precum şi instrumente mu­zicale.  Dificultăţile întâmpinate în desfăşurarea programelor, dar şi în obţinerea rezultatelor dorite au ţinut, îndeosebi, nu de bani, cât de prejudecăţi – bagaj nedorit, cu care a rămas societatea românească de pe urma comunismului: neac­cep­tarea voluntariatului, lipsa spi­­ritului civic, individualismul şi instituţionalismul ca ostilitate faţă de dezvoltarea comunitară, marginalizarea socio‑profesională a tinerilor, neîncrederea vârstnicilor faţă de generaţia tinerilor, astfel amplificând‑se conflictul dintre generaţii. Ne‑am lovit şi de incon­secvenţa sau lipsa dorinţei de implicare a tinerilor, capacitate redusă de concentrare şi efort, asocierea relaxării, confortului psihic, stării de bine cu virtualul şi nu cu creativitatea, comuniunea, jocul şi altele, care implică persoana în a crea starea de bine. Mărturie a amintitelor activităţi, enumerate mai sus, stau realizarea Centrului cul­tural‑catehetic, care numără, astăzi, şaptezeci de membri, reali­zarea grupului psaltic „Axioniţa” şi a grupului coral „Nectar”.

În timp am pus pe picioare un program permanent pentru activităţi cu şi pentru tineret, am creat şi amenajat un spaţiu pentru întâlniri şi diverse manifestări, l‑am mobilat şi dotat cu echipament corespunzător pentru a oferi un suport tehnic activităţilor. Pe de altă parte, am realizat o minimă bază  materială pentru activităţile catehetice, de dialog şi comuni­care, pentru atelierele de creaţie, pentru activităţi artistice, sportive şi re­creative. Nu în ultimul rând, am întocmit o Carte de Aur a acti­vi­tăţilor cu tinerii, unde, între rân­durile sale, tinerii dau mărtu­rie pentru experienţa trăită şi im­pre­siile pe care  le‑au produs activităţile desfăşurate, în sufletele lor.

Care a fost impactul activităţilor cultural‑catehetice?

De la an la an, viaţa parohială a înregistrat o reală  îmbunătăţire prin activitatea tinerilor implicaţi în Centrul cultural‑catehetic, atât la nivel liturgic, cât şi în programele pastoral‑misionare, filantropice, cultural‑catehetice şi administrative. Astfel, cântarea liturgică este susţi­nută numai de tineri, care în perioada vacanţelor în special, sunt atât de numeroşi, încât ambele abside sunt pline, iar cântarea este susţinută cu ison. Ei se implică în activităţile filantropice, ajutând la realizarea colectelor, la distribuirea ajutoarelor sau la pregătirea unor momente artistice pentru bătrânii singuri sau aflaţi în suferinţă. În activităţile gospodăreşti implicarea lor este sem­nificativă, menţinând curăţenia în sfântul locaş şi în curtea bisericii.

Pr. ic. s. Simeon Sică Bănică, Parohia Viziru de Jos

***

Summer Camp in Viziru de Jos:

“The Art of Beautiful Living”

“The art of beautiful living” is a project de­veloped by Viziru de Jos parish, in Braila county, by the blessing of His Eminence Casian, Arch­bishop of Lower Danube, from 1996, the parochial priest in this location, Sica Banica, being the coordinator of The summer camp for children and youth in Viziru de Jos, a project which reached its 20th edition this year.

The project enabled the impli­cation of the priest and the young people from this village in setting up some activities which implied the study of the Gospel message in a more profound sense. During the years, some of the young people chose to become priests, church singers and Religion teachers after taking the courses of the Theological Seminary in Galati, the School for Church Singers in Braila or the Faculty of History, Philosophy and Theology in Galati.

The consistency, but also the “necessity for a missionary strategy” made His Eminence Casian to give his blessing for founding The Cultural Catechetical Centre in Viziru de Jos  in 2006.

Young people were involved in missionary‑pastoral services at the Liturgy or the consecration of some churches, when celebrating the saint protectors, in missionary activities where they ensured the choir. The activities consisted in developing some missionary ‑philanthropic ac­tions, workshops of creation, cultural‑religious and artistic type but also sportive and free time ones. There were also made some philanthropic visits to sick people in hospitals, to lonely retired people, there were delivered packages for people in need. In the practical workshops, children and young people practised some culinary abilities, especially in making specific food that is ne­cessary during the ceremonies: prosphoron, eulogia, a typical dessert – mucenici, sweet boiled corn – coliva.

There were also organised work­shops for icon painting on wood and glass, for making handicraft arti­cles, quilling, hardware and origami.

Financially, the activities have been supported during all these years by the Archdiocese of Lower Danube, by the Philantropic Esta­blishment “Saint Basil the Great” from Galati, by parishes from Insuratei region, by some parishes in our Eparchy; by The Youth and Sport Department of Braila County, by Viziru City Council and also by the Christians from the parish who offered accommodation to the guests invited from other areas.

A testimony of the up men­tioned activities is The Golden Book where all these actions were put in writing.