Slujirea social-filantropică în parohia ,,Pogorârea Duhului Sfânt” din Galaţi

DSC01052
Daruri pentru cei vârstnici

Cu binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos şi cu finanţarea Primăriei Municipiului Galaţi, în cadrul Parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt” din Galaţi, îşi desfăşoară activitatea Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a”.

Iniţiativa înfiinţării unui asemenea centru, destinat întra-jutorării aproapelui, este mai înde-părtată în timp. La acel moment se dorea înfiinţarea unui centru pentru copiii defavorizaţi, dat fiind faptul că parohia are ca ocrotitor şi pe Sfântul Stelian Paflagonul, recunoscut în popor ca ocrotitor al copiilor. Din cauza factorilor externi, care nu au înlesnit finalizarea unui astfel de proiect, Bunul Dumnezeu a rânduit ca un asemenea centru social să poată fi ridicat prin accesarea unor fonduri europene PHARE. Astfel, prin susţinerea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în parteneriat cu Primăria Municipiului Galaţi, împreună cu parohia, reprezentată de pc. pr. paroh Carp Costică, şi prin fondurile europene s-a putut realiza punerea în funcţiune, la finele anului 2009, a unui centru social, destinat nu copiilor, ci bătrânilor aflaţi în risc de marginalizare socială.

În prezent, Centrul oferă servicii sociale la 50 de bătrâni, dintre care 30 sunt asistaţi în cadrul Centrului de zi, iar 20, nedeplasabili, primesc asistenţă socială la domiciliu.

Personalul care deserveşte centrul este calificat şi are continuitate, în sensul că şi-a desfăşurat activitatea şi în timpul proiectului PHARE 2008-2009, lucru ce a constituit un avantaj pentru buna funcţionare a centrului, întrucât se cunoşteau foarte bine persoanele asistate şi munca nu a fost astfel îngreunată.

În luna mai a.c., atât vârstnicii asistaţi, cât şi personalul centrului au avut parte de o bucurie mare datorită serbării Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt, moment de sărbătoare la parohia ce şi-a serbat hramul.Această bucurie decurge din cele două direcţii pe care le urmărim în desfăşurarea activităţilor noastre: asistarea religioasă şi asistenţa social-caritativă.

Trebuie să menţionăm faptul că cei cărora le acordăm sprijinul nostru sunt, mai întâi de toate, buni creştini, iar acest lucru este evidenţiat prin participarea acestora la programul liturgic atât al parohiei, cât şi al parohiilor din care fac parte, precum şi prin Spovedanie şi Împărtăşanie, Sfinte Taine pe care le-au primit la serbarea hramului.

Dacă cei care se pot deplasa beneficiază de serviciile religioase la biserică, cei neputincioşi nu sunt văduviţi de aceste daruri ale Duhului Sfânt şi primesc asistenţă religioasă la domiciliu, prin aceasta arătând dragoste şi responsabilitate faţă de semenii noştri neputincioşi.

La cantina centrului
La cantina centrului

Cea de-a doua direcţie pe care o urmărim – asistenţa social-caritativă – se desfăşoară conform rânduielilor stabilite de normele în vigoare ce privesc asistenţa în centrele de zi pentru bătrâni. Pentru ca cei pe care îi asistăm să nu simtă apăsătoare singurătatea de acasă, precum şi lipsa alimentelor necesare hranei zilnice, centrul nostru oferă zilnic hrană caldă la 30 de vârstnici, iar cei 20 de bătrâni, nedeplasabili, primesc lunar câte un pachet consistent cu alimente şi beneficiază de îngrijire la domiciliu, lucru ce ajută la o mai bună vieţuire.

Iată câteva gânduri ale asistaţilor noştri cu privire la serviciile pe care le primesc: „Pachetul ajunge cam două săptămâni, uleiul îmi ajunge şi pun şi la candelă… Sunt foarte mulţumită şi tot ce-am cerut, Hristos mi-e martor, mi-a trimis prin cineva…” (Dna Florica Negrea, 80 de ani); „Din pensia pe care o am plătesc toate cele şi nu mai rămân cu nimic pentru mâncare, iar din pachetul pe care îl primesc mai recuperez şi îmi ajunge mâncarea; noroc cu dumneavoastră că îmi mai aduceţi, că altfel nu mai avem cu ce să trăim…” (Dna Aurelia Paveliuc, 70 de ani).

Pe lângă cele enumerate, la sporirea bucuriei a contribuit şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, care, prin prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale la slujba de seară din ajunul Praznicului Cincizecimii în biserica parohiei, ne-a oferit cuvânt de învăţătură, precum şi binecuvântare arhierească, ce se revarsă asupra noastră, prin succesiune apostolică, de la Însuşi Mântuitorul Hristos care ne dăruieşte nouă pacea Sa.

Activităţile noastre sunt multiple şi au ca finalitate o mai bună relaţionare a vârstnicilor  atât între ei, cât şi cu Dumnezeu, de aceea avem speranţa că vom contribui la o mai bună vieţuire creştinească a semenilor noştri.
Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care le oferim aproapelui nostru şi nădăjduim că binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos ne va fi lumină călăuzitoare în activitatea pe care o vom desfăşura şi în continuare.

Pr. Florin Chiosa,
coordonator al centrului