Ştiri din lumea creştină

Patriarhia  Ecumenică a  Constantinopolului

 POMENIREA PATRIARHULUI ECUMENIC ATENAGORA

Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecu­menic al Constan­tinopolului a oficiat o slujbă de pomenire pentru predecesorul său, adormitul în­tru fericire, Patriarhul Ecumenic Atenagora, joi ‑ 7 iulie 2016, la împlinirea a 44 de ani de la tre­cerea acestuia la Domnul. Sujba a fost oficiată du­pă Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Izvorul Tă­măduirii – Balikli”, acolo unde se află mormântul Patri­arhului Atenagora.

 

Biserica  Ortodoxă a  Ciprului

 VIZITĂ FRĂŢEASCĂ ÎN PATRIARHIA ANTIOHIEI

În perioada 22 – 26 iulie a.c., Preafericitul Pă­rin­te Hrisostom, Arhiepiscopul Ciprului a efec­tuat o vizită frăţească în Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient. Scopul acestei vizite a fost acela de a‑i întări duhovniceşte pe creş­tinii greu încercaţi din Siria. În timpul vizitei sale, alături de Preafericitul Părinte Ioan al X‑lea al Antiohiei şi al Întregului Orient, Preafericitul Părinte Hri­sostom a vizitat, printre altele, şi Mănăstirea Maaloola, greu încer­cată în ultimii ani de situaţia ten­sionată din Siria.

Duminică, 24 iulie a.c., cei doi întâistătători au oficiat Sfânta Li­turghie în Catedrala „Sfânta Cru­ce” din Damasc, alături alţi ierarhi ai celor două Biserici Ortodoxe surori.

 

Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei

 ÎNTÂLNIRE INTERNAŢIONALĂ A TINERILOR ORTODOCŞI

LA PREŠOV – SLOVACIA

În perioada 20 – 26 iulie 2016 a avut loc la Prešov (Slovacia) În­tâlnirea internaţională a tinerilor ortodocşi, organizată de „Frăţia In­ter­­naţională a Tineretului Orto­dox – Syndesmos“.

 

Diaspora ortodoxă română

ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

A CELOR DOUĂ AMERICI –  CONGRESUL „80“

În perioada 30 iunie ‑ 2 iulie a.c., a avut loc în Hamilton, Ontario‑Canada cel de‑al 80‑lea Congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi.

Lucrările au fost prezidate de către Înaltprea­sfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi. După conferinţa susţinută de pr. Theodor Paraskevopoulos, profesor la Facultatea de  Teologie a Mitropoliei Greceşti din Toronto, intitulată „Pierderea tineretului: Păstorirea oii pierdute”, delegaţii au discutat pe marginea Statutului de organizare a Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

Delegaţii parohiilor din Canada au votat şi pentru înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei şi au aprobat Statutul pentru organizarea acesteia, dar şi propunerea către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a candidatului pentru slujirea de Episcop al nou-înfiinţatei episcopii.

Drd. Alexandru Bulgaru