Bucuria copiilor din Parohia Pechea II, judeţul Galaţi: Concurs de încondeiat ouă

Astãzi, mai mult ca oricând, societatea şi timpurile cer o mai multă apropiere a copiilor de Hristos cel rãstignit şi înviat din morţi. Domnul a fost mai mereu în preajma tinerilor, binecuvântându-le trăirile şi dragostea lor faţă de Dumnezeu: „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca pruncii aceştia, nu veţi putea intra în împãrãţia lui Dumnezeu!” (Mat. 18, 3).

Tinerii participanţi la concurs

Cu adevărat, Mântuitorul Iisus Hristos a lãudat virtutea tinereţii curate şi neîntinate de pãcat. De aceea, multe dintre minunile Sale i-au vizat pe cei tineri: tânãrul din cetatea Nain, fiica lui Iair, tânãrul şi prietenul sãu Lazãr sunt exemplele cele mai elocvente, care vin sã punã în luminã chiar bucuria tinereţii.

Cu toate cã era tânãr Hristos, cãrturarii şi fariseii, dar şi mulţimea de popor era fascinatã de puterea cuvântului Sãu. Deci, în privinţa experienţei de viaţã, tinereţea poate fi o virtute, şi nu o slãbiciune.

Având în vedere că anul 2016 este desemnat, de cãtre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, drept „Anul omagial al educaţiei creştine a tineretului creştin ortodox”, la toate parohiile din eparhie au avut loc concursuri, pe diferite teme, la care au participat tineri. Un astfel de exemplu este şi Parohia Pechea II, din cadrul Protoieriei Covurlui, care şi anul acesta a organizat, înainte de Sfintele Paşti, un concurs de încondeiat ouã, denumit generic: „Oul de Sfintele Paşti-bucuria copiilor”.

La acest concurs au participat 30 de copii ai parohiei, care, sub atenta supraveghere a preotului paroh şi a profesoarei de Religie, doamna Mihaela Munteanu, de la Liceul „Costache Conachi” din localitatea Pechea, au lucrat la încondeierea ouãlor, pentru Sfintele Paşti, pe care sã le ofere pãrinţilor lor.

Ajuns la a doua ediţie, acest concursul s-a dovedit a fi un real sprijin pentru copii, în a descoperi tradiţiile frumoase româneşti, care din pãcate se pierd şi pe la sate. Fiecare şi-a folosit imaginaţia şi motive din folclorul românesc, pentru ca aceste ouã sã devinã adevãrate capodopere ale mãiestriei lor.

În Duminica Floriilor, aceste minunate flori care sunt copiii noştri – au participat, dupã oficierea Sfintei Liturghii, la premiere. Pentru primele trei locuri s-au pregãtit cupe inscripţionate cu tema concursului, dar şi premii. Câştigătorii sunt: locul I- Ioana Toader, premiul al II-lea: Monica Alexandru, premiul al III-lea: Mădălina Tecaru. Ceilalţi participanţi au primit premii de participare.

Rezultatul concursului a fost foartea strâns, de aceea copiii, care nu s-au clasat pe primele locuri şi-au propus, pentru anul urmãtor, sã se pregãteascã mai bine, ca sã cãştige acest concurs.

Noi îi felicităm pe toţi!

Pr. paroh Valentin Diaconu,

Parohia Pechea II, judeţul Galaţi