Olimpiada de Arte Plastice

Lucrări din cadrul concursului

Anul acesta, elevii din clasele a XI-a şi a XII-a ai secţiei de Patrimoniu Bisericesc a Seminarului Teologic „Sf. Andrei”, primind calda binecuvântare a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării Jos, au participat la Olimpiada de Arte Plastice, Arhitectură şi Istoria Artei care a avut loc la Baia Mare între 16-20 aprilie 2016. Fiecare a obţinut premiul al III-lea, la secţiunea Pictură Icoană.

A fost o provocare competiţională naţională majoră în cadrul căreia au arătat măsura maximă a cunoştinţelor, deprinderilor şi sensibilităţii lor însuşite şi formate la orele de curs şi de pregătire suplimentară, aflând în acelaşi timp care sunt orizonturile tehnice şi stilistice pe care trebuie să le dobândească la viitoarele competiţii prin depăşirea limitelor personale.

Temele reprezentate de elevi au fost Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, de către elevul Ilie Cristian din clasa a XI-a şi Sfânta Treime de către elevul Cocu Paulică din clasa a XII-a, pregătite sub atenta îndrumare a profesorilor Manole Ioan Sergiu şi Totolici Cristina.

Notată la foarte mică diferenţă de locului al II-lea, icoana elevului Ilie Cristian a impresionat prin complexitatea compoziţională a temei alese care cuprinde 2 portrete de sfinţi. Originalul iconografic urmat ca model a fost o icoană clasică bizantină: Îmbrăţişarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, pictată de Angelos Akotantos, mare maestru al Școlii Cretane din secolul al XV-lea. Aceasta a constituit o alegere ambiţioasă, dar care cere o mai mare experienţă şi rigoare în rezolvarea problemelor tehnice impuse de temă.

Elevul Cocu Paulică a ales ca model pentru lucrarea sa iconografică icoana Sfintei Treimi novo-testamentare a Sf. Cuvios Andrei Rubliov, datând din sec. al XV-lea. Aceasta impune o cunoaştere amănunţită a tehnicii picturi ruseşti, cu straturi transparente, vernisate cu olifă, pentru a fi transpusă apoi în maniera greacă, folosind culori de tempera mate. Aceste provocări tehnice au fost rezolvate cu sensibilitate,însă şi cu o uşoară neglijare a problemelor de fineţe şi subtilitate grafică liniară, inegalabile ca expresie în tehnica icoanelor ruseşti.

Astfel, anul acesta, premiile obţinute de elevii secţiei de Patrimoniu Bisericesc pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galaţi reprezintă o mare provocare şi pentru profesorii  îndrumători ai elevilor participanţi, pentru că pe viitor vor trebui să echilibreze cerinţele elevilor cu potenţialul lor de rezolvare prin prisma experienţei acumulate, punându-le în valoare calităţile tehnice. Adică să găsească un echilibru între meşteşug şi înclinaţiile lor spirituale şi duhovniceşti prin îndrumarea către modele iconograficeaccesibile şi potrivite cu starea sufletească a elevilor.

Prof. Ioan Sergiu Manole