220 de tineri îndrăgostiţi de „Magistra vitae”, la a 40-a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Istorie (Brăila, 18-21 aprilie 2016)

ÎPS Arhiepiscop Casian la deschiderea Olimpiadei de Istorie (18 aprilie 2016)

În săptămâna a şasea a Postului Mare, timp al as­cezei, contemplaţiei şi pre­­gătirii noastre pentru veşni­cie, Arhiepiscopia Dunării de Jos, în partea sa brăileană, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăi­la a avut bucuria unui eveniment didactic de excepţie: a 40-a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Istorie. La competiţie au participat 220 de elevi, însoţiţi de 70 de cadre didactice, din toate judeţele ţării. Comisia centrală a Olimpiadei a fost coordonată de o echipă de mari specialişti în domeniul istoriei: dl. prof. univ. dr. Călin Felezeu, decanul Facultăţii de Psi­hologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca (preşedinte de onoare), dl. prof. dr. Doru Dumitrescu – in­spector general în Ministerul Educaţiei Naţio­nale, Culturii şi Sportului (preşedinte executiv), dl. prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, de la Universitatea „Al. I Cuza” din Iaşi (preşedintele comisiei). Acestora li s-au adăugat minunaţii şi jertfelnicii truditori ai învăţământului brăi­lean, în frunte cu dl. prof. dr. Că­tălin Canciu (inspector general şcolar), dna prof. Corina Pavel (in­­spector de specialitate în ca­drul I.S.J. Brăila), profesori de is­torie de la colegii naţionale, licee şi şcoli reprezentative de pe în­tregul teritoriu naţional. Alături de responsabilii învăţământului brăi­­lean, s-au angajat în susţinerea eve­­nimentului şi Primăria Munici­piului Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I” şi o serie întreagă de alte instituţii şi organizaţii locale, sponsori şi ajutători.

În chip special, în vederea bunei pregătiri şi derulări a eveni­mentului, din vreme, Sfânta Ar­hiepis­copie a Dunării de Jos şi In­spec­toratul Şcolar Judeţean Brăila au încheiat şi semnat un „Protocol de colaborare”. În baza acestuia, Eparhia noastră s-a putut implica real şi consistent în organizarea programului olimpiadei, care a cuprins, pe lângă concursul pro­priu-zis, şi câteva activităţi menite să prezinte tinerilor cele mai semni­ficative repere de istorie, cultură şi spiritualitate din zona Dunării de Jos şi momente de suflet de neuitat.

Ceremonia de premiere (21 aprilie 2016)

La momentul oficial al deschi­derii Olimpiadei a participat şi ÎPS Părinte Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos, care a binecuvântat pe tinerii prezenţi, oferind tuturor elevilor şi profesorilor daruri de carte, din partea Eparhiei. În alo­cuţiunea sa, ÎPS Chiriarh a spus: „Trebuie să învăţăm să scriem faptele şi numele oamenilor mari în calendarul sufletelor, al inimilor şi al minţii şi apoi să le transcriem în documente (…) Cea mai frumoasă istorie, în 2016, este convocarea voastră aici, în acest oraş (…) Pentru ca să se înţeleagă mai bine istoria şi relaţia ei cu faptul religios, suntem dispuşi să cedăm spaţii din ora de Religie pentru ca aceşti tineri şi copii să-şi cunoască voievozii, marii şlefuitori ai limbii şi istoriei şi să poată avea dimensiunea reală a istoriei româneşti, care este şi una europeană. Iar Brăila este, în acest sens, cel mai bun exemplu de istorie locală care devine universală. Aici oamenii au stat împreună prin ospitalitate, credinţă şi continuitate”. În ziua de 19 aprilie, membrii Comisiei Naţionale a Olimpiadei au fost oaspeţii ÎPS Părinte Arhie­piscop Casian, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Profesorii de istorie au fost impresionaţi de modul în care a fost restaurată clădirea, de consistenţa materialului expoziţional, care pune în valoare bogăţia istorică şi cultural-spiri­tuală a zonei Dunării de Jos, dar şi de maniera de prezentare a acesteia.

După concurs, în ziua de 20 aprilie, şi elevii au vizitat Muzeul eparhial, unde au fost întâmpinaţi şi ghidaţi chiar de Chiriarhul Dunării de Jos. Olimpicii s-au transformat apoi în pelerini, sub bolţile bi­sericii „Precista” din municipiul Galaţi şi în incinta voievodalei Mănăstiri Măxineni, restaurată de curând, unde s-au putut întâlni cu timpul plin de cultură şi de duh românesc al secolelor XVI-XVII. În aceeaşi zi, oaspeţii au vizitat şi Muzeul Parcului Naţional „Munţii Măcinului” din com. Greci, jud. Tulcea.

Ceremonia de premiere a avut loc joi, 21 aprilie a.c., în aula Universităţii „Constantin Brân­co­veanu” din Brăila. Subsemnatul, delegat, al ÎPS Arhiepiscop la acest moment a oferit, din partea Epar­hiei Dunării de Jos, 12 premii de excelenţă, constând în: Diploma „Tinereţe şi credinţă”, un pachet de cărţi şi suma de 150 lei, pentru fiecare premiant.

Pentru Brăila, Olimpiada Naţio­nală de Istorie se constituie în cel mai de seamă eveniment didactic al anului 2016 – declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox”. Im­plicarea Arhiepiscopiei noastre şi a ÎPS Părinte Arhiepiscop în acest proiect argumentează, încă o dată, buna conlucrare dintre Biserică şi Şcoală, spre atingerea obiectivului comun major: formarea viitoarelor generaţii în spiritul respectului pen­tru trecut, al responsabilităţii pentru prezent şi al speranţei pentru viitor.

Pr. Lucian Petroaia

Premianţii Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Săcrieru Ioan Nicolae – Şc. Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Focşani.

Toma Natanael – Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Braşov.

Dublea Adrian – Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Vaslui.

Cotrău Ioana Daria – Colegiul Na­ţional „Mihai Eminescu”, Oradea.

Cristea Vladimir – Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Arad.

Ciachir Mihnea Adrian – Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”, Arad.

Nădăşan Dan Emil – Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Cluj.

Kaaki Walid Kalid – Colegiul Naţional „Gib Mihăiescu”, Drăgăşani.

Diancof Lavinia Andreea – Liceul de Arte „Ionel Perlea”, Slobozia.

Ţânţar Mirela Emilia – Şcoala Gim­nazială „Grigore Moisil”, Tulcea.

Manea Cristina Florentina – Şcoala Gimnazială nr. 280, Bucureşti.

Ionescu Alexandru Constantin – Colegiul Naţional „Alexandru Lahovary”, Râmnicu Vâlcea.

Mărturii în „Cartea de Onoare”

a Muzeului Eparhial

„Cu ocazia Olimpiadei Naţionale de Istorie, sesiunea aprilie 2016, Brăila, am vizitat acest extraordinar Muzeu, rod al eforturilor Înalt­preasfinţitului Casian şi al păs­torilor frumoasei eparhii de la Du­nărea de Jos. Am vizitat colecţiile Muzeu­lui şi am rămas cu toţii adânc impresionaţi de frumuseţea acestora, dar şi de profesionalismul cu care au fost organizate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că acest efort va fi dus mai departe şi va fi continuu îmbogăţit” (Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan, Di­rector al Departamentului de Istorie – Facultatea de Istorie, Uni­versitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi).

„Mi-am umplut sufletul de evlavie şi credinţă şi pentru mine a fost un moment de profundă religiozitate. Am simţit harul lui Dumnezeu şi, acum, în prag de Sfântă Sărbătoare, păşesc cu linişte şi încredere” (Prof. univ. dr. Călin Felezeu, Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Universitatea „Babeş Bolyai” – Cluj).