Eveniment duhovnicesc şi ştiinţific prepascal, conferinţa „Binele şi bunătatea. Câteva locuri din Filocalie şi unele date recente din neuroştiinţe, despre roadele spirituale şi beneficiile medicale ale bunătăţii”

La invitaţia Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi a Aso­ciaţiei „Ortodoxia tine­ri­lor”, în seara zilei de marţi, 19 aprilie a.c., în aula Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi   s-a desfăşurat conferinţa pe tema „Binele şi bunătatea. Câteva locuri din Filocalie şi unele date recente din neuroştiinţe, despre roadele spirituale şi beneficiile medicale ale bunătăţii” susţinută de c. diac. Sorin Mihalache, cadru didactic la Facultăţile de Teologie din Bucureşti şi Iaşi, şi realizatorul emisiunii „Lumina Celui Nevăzut”, la TV Trinitas.

Moment din timpul conferinţei

În cuvântul de binecuvântare, ÎPS Părinte Arhiepiscop – pre­zent la conferinţă – a subliniat necesitatea aprofundării dialogului dintre Teologie şi Ştiinţă, domenii între care trebuie să se construiască mereu punţi de legătură.

Conferinţa a pus în valoare aportul uriaş pe care îl aduc astăzi, dialogului interdisciplinar dintre Teologie şi (îndeosebi) Ştiinţele exacte, Neuroştiinţele. Pro­punătorul a pledat, ma­gis­tral, pentru eli­minarea impedi­mentelor şi a pie­dicilor de tot felul – intelectuale, morale, du­hovniceşti – care se in­terpun în calea nevoitorului dornic de a cunoaşte mai mult şi a trăi mai adânc faptul credinţei. Aducând pledoariei filocalice argumente ştiinţifice de natură experimentală şi demonstraţiei ştiinţifice intuiţiile revelate care irigă sevele trăirii Sfinţilor Părinţi, cucernicul diacon profesor a reuşit să încălzească sufletele celor prezenţi, să le îmbogăţească mult cunoştinţele şi să îi provoace pe toţi la lectură şi la un necontenit spirit al dialogului pe temele şi pla­nurile care par, la o primă vedere, incompatibile, aşa cum ar fi viaţa duhovnicească şi pragmatismul ştiin­ţific. Mai ales s-a vorbit de tre­buinţa susţinerii luptei de (re)dobândire a bunătăţii – calitate fiinţială a persoanei umane, pierdută sau ştirbită astăzi.

Auditoriul a fost format din studenţi de la mai multe Facultăţi şi intelectuali de marcă din Galaţi, îndeosebi cadre universitate din lumea ştiinţelor pozitive, nume de notorietate. Reac­ţiile acestora sunt cel mai clar argument pentru nivelul înalt şi mesajul viu ale prelegerii pă­rintelui Mihalache:

Prof. univ. dr. ing Viorel Mînzu, Facultatea de Automatică: Diaconul profesor Sorin Mihalache de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ne-a prezentat un subiect extraordinar de incitant. A fost o prelegere extraordinară, legată de tema binelui şi a facerii de bine, reflectată în Neuroştiinţe şi în Filocalie. Deci a fost o punere de acord între Neuroştiinţă şi Teologie şi am înţeles că ultimele cercetări din Neuroştiinţă pun în valoare faptul că principiile filocalice despre bine şi facere de bine, despre creştinism în general, îşi găsesc o acoperire 100 %. Am constatat că există o dorinţă, mai ales în lumea creştină, de autoperfecţionare a fiinţei umane, astfel încât să existe pasiune şi credinţă, investite în într-ajutorarea aproapelui. Cred că nimic nu este mai incitant ca opţiune, decât autoperfecţionarea fiecăruia dintre noi, astfel încât să răspundem prin­­cipiului pragmatic creştin fun­­damental, şi anume „Iu­beşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!”.    

Prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, Facultatea de Inginerie: A fost un regal, aşa cum am spus şi în sală. Am fost extrem de impresionat de faptul că aceste acţiuni au rolul de a consolida cei trei piloni ai societăţii Biserica, Familia şi Şcoala. Şi iată, acţiuni în genul acesteia, apropie Biserica de Şcoală, Şcoala de Biserică, se întrepătrund şi ti­nerii noştri se întorc la tradiţii, se întorc la credinţă, se întorc la esenţă şi, de ce nu, sperăm într-un viitor mai bun pentru naţiu­nea română! Poate sună puţin pre­ten­ţios sau demonetizat, dar avem nevoie de lucrurile acestea: de renaşterea va­lorilor spirituale, de credinţă, pentru a putea să pro­gresăm.

Participanţi la conferinţă

Lect. univ. dr. Florin Teodor, Facultatea de Arhitectură Navală: Părintele Sorin Mihalache ne vor­bea despre atenţia la rugăciune. Eu aş vrea să spun că avem nevoie de atenţie şi la cursurile ştiinţifice ale Facultăţii. Avem nevoie de atenţie către cei din jurul nostru. Avem nevoie de atenţie către Dumnezeu. În momentul în care suntem atenţi la Dumnezeu, învăţăm să fim buni, învăţăm să facem binele, dar în acelaşi timp, învăţăm să ne iubim aproapele şi învăţăm să-l pu­nem pe primul loc înaintea eu-lui nostru. Este ceea ce avem nevoie în societatea noastră. Avem nevoie să devenim faruri călăuzitoare pentru tinerii noştri; să-i învăţăm să privească spre Dumnezeu! Să-i învăţăm să fie altruişti; să-i învăţăm să uite egoismul care, din păcate, de multe ori se găseşte undeva, în sufletul nostru.

În legătură cu seara petrecută în Universitatea gălăţeană, în faţa unui public atât de avid de a cunoaşte şi de a se bucura duhovniceşte, diac. dr. Sorin Adrian Mihalache a arătat: Atmosfera a fost foarte caldă. Am simţit mult mai multă căl­dură şi ospitalitate, prezent fiind Înaltpreasfinţitul Casian, care a avut şi o introducere. Am avut sen­timentul că sunt ascultat, pentru că pe tot cuprinsul prezentării şi după aceea am văzut în privirile celor care au urmărit, foarte mult interes, foarte multă preocupare şi, cumva, o participare sufletească intensă. Şi cred că şi perioada aceasta este specială, pentru că suntem în Postul Mare şi încercăm să ne gândim, într-un alt fel şi cu o altă intensitate, la viaţa spirituală.

Conferinţa a făcut parte din programul duhovnicesc al Eparhiei noastre, de pregătire a tinerilor pentru întâmpinarea celei mai mari sărbători creştine, Învierea Domnului.

 A consemnat L.P.