,,Doamne, odihneşte, cu drepţii, pe adormitul robul Tău, Cosmin!”

Joi, 31 martie, un accident de maşină l-a luat dintre noi pe tânărul şi veselul Cosmin-Alin Munteanu.

Născut la 5 februarie în anul 1989, din cei 27 de ani ai vieţii, o parte a fost petrecută în câmpul studiului ştiinţei despre Dumnezeu. Absolvent de Teologie – Asistenţă socială la Galaţi, student în anul I la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, fost reporter şi realizator TV la postul regional VOX TV din oraşul nostru, Cosmin s-a distins ca un tânăr cu convingeri religioase serioase, preocupat de o relaţie vie cu Dumnezeu.

Viaţa sa a fost, atât cât am putut să îl cunosc, una a căutărilor liniştei în Dumnezeu, a înfrumuseţării sufletului, dar şi a devenirii ca om în cetate, ca fiu al unei ţări pe care a iubit-o.

Tânăr tată, în ultima perioadă a vieţii a fost preocupat de creşterea fiului său, Ștefan. Acesta era viaţa şi bucuria lui. Despre el depăna, când ne întâlneam, poveşti, despre el scotea la iveală bucurii trăite în adâncul sufletului! În el şi-a găsit mângâierea unei vieţi nu tocmai liniştite.

Cosmin nu a fost un creştin fără încercări în viaţă. Dar a fost un creştin care şi-a căutat un drum în viaţă, un drum care să îl ducă mai aproape de Dumnezeu.

Trecerea lui la Dumnezeu ne lasă nouă, celor care l-am cunoscut, o adâncă tristeţe, dar şi o vie nădejde că Domnul, Cel ce l-a iubit, a rânduit ce a fost mai bine pentru el.

Tristeţea despărţirii de Cosmin ne-a fost alinată de prezenţa, la slujba de prohodire, a prietenilor, rudeniilor, preoţilor slujitori, dar şi a Înaltpreasfinţitului nostru, care în cuvinte pline de putere ne-a întărit şi ne-a confirmat totodată că tânărul răposat a fost un mădular viu al Bisericii, impresionând pe cei care l-au cunoscut prin frumuseţea tinereţii sale trăite în Dumnezeu.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian l-a cunoscut pe Cosmin îndeaproape. L-a preţuit şi iubit. Mângâierea păstorului venit şi la vreme de întristare între oile sale a adus o mare alinarea durerii din sufletele cernite ale celor care au dorit să fie alături de familia îndoliată, la slujba de prohodire. Îi mulţumesc arhiereului din mâinile căruia am primit harul Preoţiei pentru aceasta!

De asemenea, decanatul Facultăţii de Teologie din Sibiu a transmis familiei îndoliate un cuvânt de mângâiere, evidenţiind calităţi ale lui Cosmin, precum seriozitatea cu care s-a implicat în studiul teologic şi disponibilitatea de a-i sprijini pe colegii săi în acelaşi demers de zidire în credinţă.

Dumnezeu să îi ierte greşelile pe care le-a săvârşit şi să îl odihnească în Împărăţia Sa! Veşnică să îi fie pomenirea!

 Pr. Florin Drăgoi

***

„Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; a stins-o pe ea Cel ce a fost ţinut de ea. Prădat-a iadul Cel ce S-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o Isaia, a strigat: «Iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-Te pe Tine jos: amărâtu-s-a că s-a stricat. S-a amărât, că a fost batjocorit; s-a amărât, că a fost omorât; s-a amărât, că s-a surpat; s-a amărât, că a fost legat».

Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-ţi este, iadule, biruinţa? Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos şi au căzut diavolii. Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos, sculându-Se din morţi, începătura celor adormiţi S-a făcut. Lui se cuvine slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt la Învierea Domnului