Un proiect eparhial social‑misionar‑educaţional de anvergură: Burse parohiale pentru tineri

Între problemele care au stat pe ordinea de zi a ultimelor întruniri ale Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Dunării de Jos (18‑19 februarie 2016), cele mai dezbătute s‑au axat pe două componente majore, foarte actuale, dar şi de mare perspectivă: cea educaţională şi cea social‑filantropică. Susţinerea actului didactic informativ‑formativ, încurajarea profesorului şi, îndeosebi ajutorarea elevului, studentului şi a tânărului absolvent aflat la început de carieră – probleme aflate, la noi în ţară, la hotarul dintre social şi educaţional – se constituie, în contextul actual, în (poate) cea mai de seamă strategie a Bisericii!

  1. Proiecte eparhiale educaţional‑sociale, în anii anteriori

Din aceste motive, la iniţiativa ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, încă din anii anteriori, Eparhia Dunării de Jos a derulat, prin parohii, centre sociale, protoierii şi prin Centrul Eparhial, nenumărate programe menite a susţine copiii, tinerii şi actul educaţional. Având ca model excepţionalul program „Alege Şcoala!”, oferit de Patriarhia Română, în care Eparhia noastră a implicat 1701 copii şi tineri beneficiari, din 189 parohii, cu binecuvântarea ÎPS Chiriarh, la Galaţi şi Brăila se derulează, anual şi alte programe locale pentru susţinerea copiilor şi tinerilor silitori la învăţătură, dar cu posibilităţi economice modeste: la începutul anului şcolar, înainte de Crăciun şi de Paşti, în cadrul ceremoniilor de premiere de la încheierea anului şcolar, toate parohiile oferă, la câte 10‑15 copii: rechizite, hăinuţe, hrană, dulciuri. Elevilor seminarişti şi studenţilor teologi, ani la rând, parohiile le‑au oferit anumite sume, pentru plata taxelor şcolare şi a cheltuielilor de cămin. În ultimii ani, tot la iniţiativa Chiriarhului nostru, atât Centrul Eparhial, cât şi protoieriile sau unele dintre parohii, cu prilejul unor evenimente duhovniceşti (Sărbătorile Sfântului Andrei şi ale Sfântului Nicolae, hramuri de biserici, „săptămâni ale porţilor deschise” la şcoli şi licee) au oferit premii consistente în bani şi diplome, elevilor şi studenţilor care au obţinut premii la olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale.

  1. Proiectul eparhial „Burse parohiale pentru tineri”

Implicările de mai sus au fost însă periodice, unele angajând destul de puţine subunităţi. În vederea ritmicizării şi generalizării lor, dat fiind faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2016 drept „Anul omagial al educaţiei creştine a tineretului ortodox”, în forurile eparhiale amintite, la propunerea ÎPS Părinte Arhiepiscop  s‑a hotărât ca fiecare parohie din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos să acorde o bursă lunară unui tânăr, în vederea susţinerii acestuia la studii. Bursa poate avea un caracter de excelenţă – pentru tinerii extrem de titraţi în concursuri locale, naţionale şi internaţionale sau un caracter social – pentru tinerii care provin din familii în dificultăţi finaciare. Cuantumul bursei va fi de 100 de lei – la parohiile urbane şi 50 lei – la parohiile de la ţară. La nivelul întregii Arhiepiscopii a Dunării de Jos se vor acorda, aşadar, 455 de burse parohiale, suma lunară care se va oferi tinerilor ridicându‑se la 26.100 lei; pe parcursul anului 2016 se vor oferi, la 455 de tineri bursieri ai parohiilor, suma de 313.200 lei, la nivelul întregii Eparhii.

  1. Bursa academică arhiepiscopală

Urmând pildei marilor ierarhi de odinioară, care au susţinut mulţi tineri, pentru a se şcoli în diverse domenii ale ştiinţei şi cercetării, încă din anul 1999, ÎPS Părinte Casian a înfiinţat o bursă universitară pentru studenţi care îi poartă numele. Această bursă este susţinută din salariul ÎPS Sale de profesor universitar la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Din octombrie 1999 şi până în decembrie 2015, de această bursă, numită atunci „Bursa Academică «Arhiepiscopul Casian»” (care a avut până la acel moment un caracter particular) au beneficiat 256 de studenţi masteranzi, de la diverse specializări şi Facultăţi ale Universităţii gălăţene, suma acordată acestora ridicându‑se la 212.550 lei!

Începând cu semestrul II al anului universitar 2015‑2016, urmare demersurilor făcute de ÎPS Chiriarh, prin Hotărârea cu nr. 57/3 noiembrie 2015, Consiliul de administraţie al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a înscris acest act de generozitate al Pimenarhului Dunării de Jos ca „Bursa academică arhiepiscopală”; ea se va acorda, în principal, pe criterii de performanţă, dar va avea şi o componentă socială. În baza unei documentaţii întocmite conform „Regulamentului” aprobat de forul academic, orice student şi masterand al „Almei Mater” gălăţene poate concura pentru a primi această bursă. La începutul lunii martie, Decanatul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie a fost gazda primului concurs de selecţie a celor 12 bursieri, care, în semestrul II al anului universitar în curs vor fi beneficiarii acestui gest părintesc şi plin de înţelegere pentru problemele actuale cu care se confruntă tinerii, al ÎPS Părinte Casian.

Pr. dr.  Lucian Petroaia