Expoziţia „In memoriam – Sergiu Dumitrescu“

Cu ocazia împlinirii a 40 de zile de la trecerea la cele veş­nice a artistului Sergiu Dumitrescu, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înalt­preasfinţitului Părinte Casian, Arhi­episcopul Dunării de Jos, spaţiul expo­ziţional temporar  de la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creş­­tine de la Dunărea de Jos  a pri­mit  denumirea de  Sala  „Artist Sergiu Dumitrescu”.

Chiriarhul Dunării de Jos a ofi­ciat slujba de binecuvântare a sălii şi pomenirea pentru omul de cultură gălăţean evocat.

În continuare, în prezenţa perso­nalităţilor vieţii cultural‑artistice din zonă şi a oficialităţilor locale şi ju­de­ţene a fost vernisată expoziţia In Memoriam,  găzduită de Muzeul Eparhial şi realizată în cooperare cu Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi. Expoziţia  reuneşte lucrări ale artistului Sergiu Dumitrescu, pro­venind din colecţii personale sau de la diverse instituţii ce deţin piese din opera de artă a celui care a avut un rol atât de activ în dezvoltarea culturii gălăţene.

La final, o parte dintre artiştii Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galaţi au adus un omagiu muzical regretatului artist plastic şi  om de cultură.

Cu acest prilej au fost reme­morate eforturile lui Sergiu Dumitrescu şi implicarea sa jertfelnică, ală­turi de Chiriarhul Dunării de Jos, la organizarea Muzeului Eparhial. Toţi cei prezenţi au înălţat un gând pios şi o caldă rugăciune Domnului Dumnezeu pentru sufletul artis­tului pomenit, cunoscut prea puţin de gălăţeni în timpul vieţii sale, dar redescoperit acum şi pus mai bine în valoare prin împreună‑lucrarea dintre  Sfânta Arhiepiscopie, Muzeul  Eparhial, lumea culturală gălăţeană şi publicul iubitor de frumos.

Pr. Ilie Cosmin, directorul Muzeului Istoriei,

Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos