,,Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor!”

Copiii de la Grădiniţa ,,Familia” din Brăila, la Sfânta Liturghie
Copiii de la Grădiniţa ,,Familia” din Brăila, la Sfânta Liturghie

Duminică, 6 iunie a.c., biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Brăila a avut bucuria duhovnicească de a găzdui familii ortodoxe din parohie, într-o frumoasă încercare de regăsire a unităţii familiale, reuşită printr-o atmosferă de comuniune şi împreună-lucrare ce dau, în ultimă instanţă, măsura firescului, consolidată în Biserică prin Sfintele Taine şi prelungită în familia creştină, precum şi în societate.

Ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod privind consfinţirea primei duminici de după ziua de 1 iunie ca „Duminica părinţilor şi a copiilor lor”, am luat act de aceste bune şi legitime iniţiative şi, la îndemnul Sfintei Arhiepiscopii a Dunării de Jos, prin Sectorul de asistenţă socială, am invitat, mai mult ca oricând, copiii împreună cu părinţii lor, cu precădere copiii ce frecventează Grădiniţa „Familia” a parohiei noastre, ca să participe la Slujba Sfintei Liturghii, pentru a fi cu toţii părtaşi bucuriei liturgice. Copiii de la gradiniţă au rostit împreună cu întreaga suflare de credincioşi Crezul ortodox şi Rugăciunea Domnească, au susţinut un scurt şi binevenit moment de cântări religioase, apoi au fost împărtăşiţi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Glasurile lor delicate i-au încântat pe enoriaşi şi au făcut să vibreze sfântul locaş. La sfârşitul slujbei, copiilor li s-au oferit iconiţe şi cărţi de rugăciune, apoi mici gustări cu dulciuri, apă şi suc.

Ceea ce, cu siguranţă, rămâne esenţial în conştiinţa acestor familii şi a copiilor lor, iar aici nu ne limităm exclusiv la acest moment, este faptul că Biserica Ortodoxă, prin purtarea de grijă a ierarhilor ei, prin implicarea jertfelnică a preoţilor ei, propune şi dezvoltă un îndreptar şi un model al firescului, pentru care militează a fi înţeles şi însuşit de comunitate. Acesta este modelul sau prototipul familiei creştine şi, prin extensie, modelul societăţii creştine. Familia, în sens restrâns ori, dimpotrivă, extins, închipuie structura absolut esenţială pentru orice construcţie culturală, istorică şi identitară a unei societăţi şi naţiuni. Mai mult decât atât, familia creştină reprezintă modelul de unitate şi comuniune desăvârşită. În interiorul familiei creştine, omul nu este un individ atomizat, divizat înlăuntrul şi în exteriorul său, ci este persoană, chip al Creatorului, aflat în relaţionare nemijlocită cu altă persoană.

Duminica Părinţilor şi Copiilor la Grădiniţa ,,Familia” din Brăila
Duminica Părinţilor şi Copiilor la Grădiniţa ,,Familia” din Brăila

Acest eveniment a fost simţit creştineşte de către toţi participanţii, parohia fiind deschisă unor asemenea evenimente, întrucât noi toţi suntem mădulare ale Trupului-Biserica lui Hristos.

Mulţumim îndeosebi Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru grija ce o poartă parohiei noastre şi Grădiniţei parohiale „Familia” şi mulţumim, de asemenea, şi Sectorului de asistenţă socială din cadrul Arhiepiscopiei.

Prof. Georgiana Hurmuzache,
asistent social