Noi apariţii editoriale în Arhiepiscopia Dunării de Jos

BISERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE

Unul dintre cele mai importante eve­ni­men­te edito­riale ca­re au loc în Arhiepis­copia Du­nării de Jos, la începutul fiecărui an, îl reprezintă pu­bli­carea colecţiei BI­­SERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE.

Apărută în pas cu anii secolului al XXI‑lea, colecţia BISERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE prezintă anul acesta cel de‑al 16‑lea volum, ale cărui principal obiectiv şi trăsătură specifică sunt evidenţiate de Înaltpreasfinţitului dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în cuvântul introductiv: „Noul volum al cunoscutei colecţii «Biserică. Misiune. Slujire», constituit din faptele bune ale mulţimii persoanelor iubitoare de Dumnezeu în lumea tot mai indiferentă faţă de sensul vital al existenţei, faţă de credinţă şi de valorile morale, are o nouă înfăţişare”.

Deşi apariţia sa este prilejuită de analiza activităţilor bisericeşti, pastoral- misionare şi cul­tural- educative, desfăşurate în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2015, actualul volum nu este doar un Raport de activitate, ci se constituie într‑o adevărată operă teologică şi misionară în care sunt afirmate valorile Bisericii Ortodoxe Române, virtuţile vieţii creştin-ortodoxe şi rolul Bisericii în educaţia creştină a tineretului.

Lucrarea se deschide cu Hotărârea Sfântului Sinod al B.O.R., potrivit căreia, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 2016 este declarat ca „Anul omagial al educaţiei religioase a ti­ne­­retului creştin ortodox şi Anul come­morativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română”.

În spiritul Programului-cadru al acestei Hotărâri, în capitolul „Teologie şi pastoraţie“ al lucrării BISERICĂ. MISIUNE. SLUJIRE sunt prezentate articole de o mare profunzime ştiinţifică şi teologică referitoare la: activitatea ca tipograf a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul (pr. prof. dr. Niculae Şerbănescu), cărţile vechi româneşti aflate la Mănăstirea Măxineni (prof. dr. Ionel Cândea), cuvântul de învăţătură adresat tinerilor studenţi teologi (pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae), virtuţile necesare preotului ca păstor şi om (pr. prof. dr. Ene Branişte), înstrăinarea spirituală a omului în lumea contemporană (pr. prof. dr. Dumitru Popescu), rolul parohiei şi al familiei în educarea copiilor şi adolescenţilor (Ioannis V. Kokulis), rolul Bisericii în educaţia moral-religioasă a tineretului (Monica Cuciureanu, Simona Velea).

În partea a doua a lucrării, intitulată „Educaţia creştină şi misiune filantropică în Arhiepiscopia Dunării de Jos” sunt pre­­zentate preocupările şi rezultatele pri­vind educaţia religioasă a elevilor prin ora de religie alături de activităţile misionar-filantropice desfăşurate în anul 2015.

În ultima parte a lucrării este prezentată viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2015 evidenţiindu‑se im­plicarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos în buna păstorire a credincioşilor, a preoţilor, a monahilor şi monahiilor, în slujirea bisericească, în ac­tivităţi misionare, social‑filantropice şi cultural-educative.

Volumul al 16‑lea al colecţiei „Biserică. Misiune. Slujire”, îi oferă cititorului nu numai cunoaşterea faptelor bune ale Bisericii, ci reprezintă şi o sursă de îmbogăţire spirituală şi un îndemn la o viaţă trăită întru Hristos şi în slujire a aproapelui.

 

HRISTOS ÎN  CĂUTAREA TÂNĂRULUI 

ŞI  TÂNĂRUL ÎN CĂUTAREA LUI HRISTOS

Lucrarea „Hristos în căutarea tânăru­lui şi tânărul în căutarea lui Hristos” este rezultatul preocupării per­manente pe care Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhi­episcopul Dunării de Jos o acordă edu­caţiei moral-religioase a elevilor. În lucrare sunt prezentate opinii ale profesorilor de religie referitoare la mărturisirea dreptei‑credinţe de către elevi, problemele tinerilor şi răs­punsurile Bisericii, tânărul între modelele autentice şi antimodele, rolul Bisericii în viaţa tinerilor şi implicarea tinerilor în viaţa Bisericii. Pe aceste teme, sunt consemnate, ca adevărate florilegii, gândurile sincere ale elevilor, despre care ÎPS Casian afirmă în cuvântul introductiv:  „Am dori să remarcăm aici, în chip special, ataşamentul unora dintre inimoşii şi inteligenţii tineri creştini, atât la ora de religie în şcoli, dar mai ales în viaţa de zi cu zi. Sunt cuprinse şi unele pagini cu adevărat memorabile, filocalice, despre credinţa în Dumnezeu şi rolul formativ al educaţiei religioase, după cum sunt de remarcat şi tinerii autori ai unor inteligente cugetări, patristice şi moderne, deodată cu faptele milostive îndreptate spre semeni, într‑o dăruire, cu adevărat, evanghelică”.

Lucrarea se adresează în egală măsură tinerilor, părinţilor şi tuturor creştinilor care, cu siguranţă, s‑ar emoţiona la cuvintele unei eleve de clasa a VI‑a, care spune: „Credinţa adevărată înseamnă să poţi fi, măcar puţin, cu sufletul şi mintea la Dumnezeu, iar din acel puţin fură un minut şi fă‑l eternitate”.

 

LITURGHIE ŞI FILANTROPIE

ÎN ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE JOS

Lucrarea „Litur­ghie şi filantropie în Arhiepiscopia Dunării de Jos” cuprinde faptele de jertfelnică misiune bazate pe iubirea milostivă şi sfinţitoare a Bisericii faţă de credincioşii săi. În lucrare sunt evidenţiate: instituţiile social‑filantropice din Eparhia Dunării de Jos, programele sociale şi serviciile primare, asistenţa specializată în acordarea de servicii sociale la nivel de parohie şi asociaţii, asistenţa religioasă în instituţiile medicale, sociale şi penitenciare. La baza activităţii filantropice şi sociale în Arhiepiscopia Dunării de Jos stă conceptul de profesionalizare a serviciilor bazat pe criterii bine definite, precum: interesul pentru crearea serviciilor sociale, acoperirea cu servicii sociale în parohiile din mediul urban şi rural, calificare personalului şi implicarea unui număr mare de voluntari, eficientizarea şi alinierea serviciilor sociale la standardele profesionale prevăzute de lege.

Lucrarea reprezintă un adevărat stu­diu sociologic, prin care se sintetizează şi esenţializează activitatea filantropică şi socială complexă realizată în centrele sociale,  centrele  de  dezvoltare a resur­selor, centrele medicale, cantinele sociale şi grădiniţele parohiale de pe cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos. Prezentarea ştiin­ţifică pe bază de grafice, diagrame şi tabe­le sugestive fac din această lucrare un instrument util de documentare şi informare a celor interesaţi de misiunea filantropică a Bisericii şi în acelaşi timp reprezintă o chemare a tuturor credin­cioşilor la implicarea necondiţionată în spo­­rirea faptelor de milostenie în spiritul îndemnului Sfântului Ioan Gură de Aur: „Ai un singur bănuţ ? Cumpără cerul… Dă pâine şi ia rai”.

Prof. univ. dr.  Ştefan Dima