Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, Chambésy, 22‑27 ianuarie 2016

În perioada 22‑27 ianua­rie a.c. au avut loc la Chambésy în Elveţia, lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe. La Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe, desfăşurată sub preşedinţia Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului a participat şi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Din delegaţia română au mai făcut parte şi: Înalt­preasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Pă­rin­te Mitropolit Nifon, Arhiepis­copul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific şi Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.

Lucrările sinaxei au debutat vineri, 22 ianuarie 2016. În deschiderea lucrărilor, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului a oficiat o slujbă de Te‑Deum în Biserica „Sfântul Apostol Pavel”.

În cuvântul de deschidere, Sanc­ti­ta­tea Sa a mulţumit celorlalţi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi delegaţilor, pentru că au acceptat schimbarea locului desfăşurării sinaxei, de la reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, care este „dedicat slujirii unităţii panortodoxe, şi care a găzduit şi găzduieşte deja, de o vreme îndelungată, multe întâlniri interortodoxe şi pan‑ortodoxe”.

După cuvântul Sanctităţii Sale, au luat cuvântul ceilalţi Întâistătători de Biserici, în ordinea dipticelui.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit următoarea alo­cuţiune:

„Sanctitatea Voastră,

Preafericirile Voastre,

Înaltpreasfinţiile Voastre,

Preasfinţiile Voastre,

Dragi fraţi în Hristos,

Mai întâi mulţumim lui Dumnezeu pentru acest eveniment binecuvântat, care ne permite să exprimăm coresponsabilitatea noastră pentru viaţa întregii Ortodoxii şi de a lucra împreună pentru întrunirea viitorului Sfânt şi Mare Sinod Ortodox.

Suntem recunoscători Sanctităţii Sale, Patriarhului Ecumenic Bartolomeu pentru că ne‑a invitat la această Sinaxă (Adunare) a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Elveţia).

Apreciem, de asemenea, lucrarea pe care au realizat‑o reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe la ultimele întâlniri ale Comisiei speciale pregătitoare şi în timpul Conferinţei preconciliare (a V‑a), chiar dacă mai există încă probleme de clarificat sau de rezolvat privind forma finală a textelor.

Raportul introductiv al Patriarhului Ecumenic ne arată că pregătirea finală a Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox este o sarcină dificilă, dar nu imposibilă, dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu şi lucrăm împreună cu mare responsabilitate.

Lumea întreagă a fost deja informată privind întrunirea Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox în luna iunie din anul acesta, 2016.

Pe de altă parte, există unii teologi, monahi şi laici ortodocşi care consideră că un Sinod Panortodox nu este necesar în acest moment sau că acesta nu a fost suficient pregătit (deşi au trecut mai bine de 50 de ani de pregătire).

Pentru a sublinia necesitatea întrunirii viitorului Sfânt şi Mare Sinod, trebuie să amintim că sinodalitatea (conciliaritatea) este o regulă (normă) canonică a vieţii eclesiale, în toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. Astăzi, însă, sinodalitatea trebuie să devină, de asemenea, o regulă a Ortodoxiei la nivel universal, de întruniri sinodale periodice (la fiecare cinci, şapte sau zece ani). Din acest punct de vedere, trebuie să considerăm viitorul Sfânt şi Mare Sinod nu ca fiind un eveniment eshatologic (care precede sfârşitul lumii), ci un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalităţii la nivel panortodox. Mai precis, viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am ajuns acum la un consens sau alte teme noi, legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii, cum ar fi: viaţa familiei, viaţa parohiilor şi a mănăstirilor, confruntate cu fenomenul secularizării, problema migraţiei masive, cauzată mai ales de conflictele militare sau de criza economică, solidaritatea cu creştinii persecutaţi azi în lume şi alte teme majore referitoare la misiunea pastorală şi socială a Bisericii în lume.

Deci, trebuie să avem o viziune pastorală dinamică asupra sinodalităţii, care se manifestă în etape succesive sau periodice la fiecare cinci, şapte sau zece ani, pentru binele întregii Ortodoxii”.

Duminică, 24 ianuarie a.c., în Biserica „Sfântul Apostol Pavel” din Chambesy, catedrală stavropighială a Patriarhiei Ecumenice, a avut loc Sfânta Liturghie, oficiată de Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe.

În cadrul Sfintei Liturghii, Sancti­tatea Sa, Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului şi Patriarh Ecumenic a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a subliniat importanţa coliturghisirii şi a lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, care se desfăşoară la Chambésy, cu misiunea pregătirii Sfântului şi Marelui Sinod. „Astăzi noi punem un jalon istoric şi încredinţăm rugăciunii unui mare număr de oameni evenimentul apropiat al Sfântului şi Marelui Sinod. Suntem fideli continuităţii teologice a credinţei noastre în Iisus Hristos, care se exprimă în acelaşi timp prin învăţătura Bisericii Apostolice şi a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Întrucât Tradiţia noastră este bogată şi foarte vie, ea trebuie să afle cuvintele potrivite pentru a răspunde provocării timpului nostru. Sfântul şi Marele Sinod Ortodox va marca o etapă decisivă în viaţa Bisericii noastre. El nu se limitează la momentul în sine, ci trebuie înţeles ca un proces în desfăşurare, început în trecut şi care continuă în viitor. Deci, suntem hotărâţi să proclamăm mesajul Ortodoxiei”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patri­arhul Ecumenic.

În seara zilei de marţi, 26 ianuarie a.c., Se­cretarul Gene­ral al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, a organizat o cină festivă la Institutul Ecumenic de la Bossey, pentru participanţii la Sinaxa Panortodoxă. La invitaţia Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul României a adresat un cuvânt în deschiderea recepţiei:

„Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu ne‑a rugat să vorbim în numele tuturor invitaţilor la cina din seara aceasta.

În primul rând mulţumim Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru invitaţia de‑a participa la această cină, oferită la Institutul de la Bossey.

Acest Institut, fondat în 1946, adică doi ani înainte de crearea Consiliului Mondial al Bisericilor (1948) a avut şi are şi astăzi o semnificaţie deosebită pentru educaţia tinerilor pentru dialog intercreştin, pentru întâlnirile clericilor şi laicilor din toate Bisericile angajate în promovarea unităţii creştine. Printre multele conferinţe, seminarii, întâlniri şi evenimente organizate de Institutul de la Bossey, seminarul de teologie şi spiritualitate ortodoxă a avut o continuitate rodnică.

La acest seminar au participat îndeosebi creştini catolici şi protestanţi, care au dorit să cunoască mai bine teologia şi spiritualitatea ortodoxă. Oratorii invitaţi să vorbească în timpul lucrărilor acestui seminar au fost teologi ortodocşi foarte cunoscuţi pentru opera lor teologică şi viaţa lor duhovnicească.

Timp de opt ani (între 1980‑1988) am organizat personal un astfel de seminar în fiecare an, pentru a facilita participanţilor o cunoaştere mai profundă a teologiei şi spiritualităţii ortodoxe. Printre directorii Institutului de la Bossey care au activat înaintea noastră, menţionăm numele profesorului Nikos Nissiotis (din Grecia), iar în prezent pe Părintele Ioan Sauca (din România). În ultimul deceniu mai multe clădiri ale Institutului Ecumenic de la Bossey au fost modernizate pentru a permite o activitate bogată şi variată a Institutului.

Mulţi tineri ortodocşi care au studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey în ultimii 60 de ani au devenit episcopi (inclusiv actualul Patriarh Ecumenic Bartolomeu), preoţi, profesori şi misionari laici ai Bisericilor Ortodoxe.

Pentru toate acestea exprimăm recu­noştinţa noastră şi dorim ca lucrarea prezentă şi viitoare a Institutului de la Bossey să fie una bogată şi dinamică, pentru binele tuturor Bisericilor”.

Menţionăm că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a activat ca lector pentru aproximativ 8 ani (1980–1988), îndeplinind şi funcţia de director adjunct al Institutului în perioada 1986‑1988.

Lucrările Sinaxei Întâistă­tă­torilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod s‑au încheiat miercuri, 27 ianuarie 2016, la Chambésy, Geneva, Elveţia. Momentul a fost marcat printr‑o slujbă de Te Deum, oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, precum şi prin semnarea oficială a textelor care vor fi propuse Sfântului şi Marelui Sinod.

După încheierea lucrărilor, Secretariatul Sinaxei a transmis următorul comunicat de presă:

La invitaţia Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy‑Geneva, în perioada 21 – 28 ianuarie 2016. La Sinaxă au fost prezenţi următorii Întâistătători:

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Patriarhul Teodor al Alexandriei

Patriarhul Teofil al Ierusalimului

Patriarhul Kiril al Moscovei

Patriarhul Irinej al Serbiei

Patriarhul Daniel al României

Patriarhul Neofit al Bulgariei

Patriarhul Ilia al Georgiei

Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului

Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei

Arhiepiscopul Rastislav al

Ţinuturilor Cehe şi Slovaciei

Următorii Întâistătători nu au putut fi prezenţi: Preafericirile Lor, Patriarhul Ioan X al Antiohiei şi Mitropolitul Sava al Varşoviei şi al întregii Polonii, din motive de sănătate, şi Arhiepiscopul Ieronim al Atenei şi al întregii Elade, din motive personale. Totuşi, toţi cei trei Primaţi au fost reprezentaţi de către delegaţiile oficiale ale Bisericilor lor.

Primaţii Bisericilor Ortodoxe s‑au întâlnit pentru a finaliza textele destinate Sfântului şi Marelui Sinod. În cadrul Sinaxei, duminică, 24 ianuarie, a fost oficiată Sfânta Liturghie la Sfânta Biserică stavropighială „Sfântul Pavel”. Împreună cu Patriarhul Ecumenic, Preafericirile Lor şi şefii delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe au conslujit la Liturghie, cu excepţia conducătorului delegaţiei Patriarhiei Antiohiei.

În timpul Sinaxei, ale cărei sesiuni au fost ţinute în duhul apostolic al „adevărului în iubire” (Efeseni 4, 15), în acord şi înţelegere, Întâistătătorii au afirmat decizia lor de a convoca Sfântul şi Marele Sinod. Sinodul va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 27 iunie 2016. În acest sens, Întâistătătorii cheamă, cu smerenie, harul şi binecuvântarea Preasfintei Treimi şi solicită stăruitor rugăciunile pleromei Bisericii, ale clericilor şi laicilor, pentru perioada rămasă până la Sfântul şi Marele Sinod, precum şi pe durata lucrărilor acestuia.

Temele aprobate oficial pentru a fi examinate şi adoptate de Sfântul şi Marele Sinod sunt: Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, Diaspora Ortodoxă, Autonomia şi modul proclamării acesteia, Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la căsătorie, Importanţa postului şi a respectării acestuia astăzi, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine. La hotărârea Primaţilor, toate documentele aprobate vor fi făcute publice.

Întâistătătorii au discutat şi hotărât, de asemenea, înfiinţarea unui Secretariat Panortodox, regulamentul de funcţionare a Sinodului, participarea observatorilor eterodocşi la începerea şi încheierea lucrărilor, precum şi costurile bugetare privitor la Sinod.

De asemenea, Întâistătătorii şi‑au exprimat susţinerea faţă de creştinii prigoniţi din Orientul Mijlociu şi preocuparea constantă faţă de cei doi Mitropoliţi răpiţi: Paul Yazigi, din partea Patriarhiei Antiohiei, şi Gregorios Yohanna Ibrahim, din partea Arhiepiscopiei Siro‑iacobite.

Lucrările Sinaxei s‑au încheiat în seara zilei de miercuri, 27 ianuarie 2016, prin discursul de încheiere al Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Preşedintele Sinaxei.

Dat la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice din Chambésy‑Geneva, în data de 27 ianuarie 2016”.

Preluare de pe www.basilica.ro