Crezul ortodox în viaţa credincioşilor şi a parohiilor

În conformitate cu Hotărârea cu nr. 3630/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, conferinţa pastoral-misionară preoţească corespunzătoare primului semestru al anului curent a avut tema „2010 – Anul omagial al Crezului ortodox”. Subiectul a fost fixat în directă legătură cu manifestările organizate în acest an pe cuprinsul întregii Patriarhii Române, ca urmare a proclamării de către Sfântul Sinod, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a anului 2010 ca „An omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti”.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian, în mijlocul preoţilor din protoieriile Tecuci şi Nicoreşti
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian, în mijlocul preoţilor din protoieriile Tecuci şi Nicoreşti

Întrunirile preoţeşti, dedicate aprofundării dreptei învăţături a Bisericii şi marcării a 1685 de ani de la desfăşurarea Sinodului I Ecumenic de la Niceea, s-au desfăşurat, pe protoierii, la următoarele date: 18 mai – Protoieria Galaţi; 20 mai – protoieriile Brăila, Tg. Bujor, Însurăţei; 27 mai – protoieriile Tecuci şi Nicoreşti, Covurlui, Făurei. Programul zilei a fost inaugurat cu slujirea Sfintei Liturghii de către toţi ppcc. preoţi, la o biserică reprezentativă, şi a fost urmat de conferinţa propriu-zisă, la sediul protoieriei.

Ppcc. preoţi din protopopiatele Galaţi, Tecuci, Covurlui, Nicoreşti şi Însurăţei au avut bucuria să primească în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, fie la Sfânta Liturghie, fie la conferinţa propriu-zisă.

Ierarhul Dunării de Jos a transmis preoţilor îndemnul de a aprofunda, în plan teologic, învăţătura Sfintei Biserici despre Taina Sfintei Treimi şi credinţa ortodoxă exprimate în Crez, iar în plan pastoral-misionar, grija şi râvna pentru îndrumarea credincioşilor din parohii. Din delegaţia Chiriarhului, au prezidat, de asemenea, diferite momente ale conferinţelor de la protoierii pcuv. arhim. Daniil Oltean, vicar administrativ, pc. pr. Meluţă Lupu, consilier administrativ bisericesc, pc. pr. Lucian Petroaia, consilier pentru învăţământ, pc. pr. Horaţiu Moldovan, consilier pentru Patrimoniu şi construcţii bisericeşti.

Tema conferinţei a fost pregătită de câte un preot din fiecare cerc misionar al Eparhiei, prin elaborarea unei lucrări cu următoarele subpuncte: a. Istoria Crezului ortodox (Simbolul niceo-constantinopolitan); b. Locul Crezului ortodox în cultul ortodox (text şi cântare bisericească); c. Locul Crezului ortodox în cateheza ortodoxă (inclusiv ora de religie şi programul Hristos împărtăşit copiilor); d. Crezul ortodox în dialog cu alte Biserici creştine (problema adaosului Filioque).

IMG_6173
Lucrările conferinţei pastoral-misionare la Protoieria Brăila

Comisiile de lectură ale fiecărei protoierii au desemnat următorii conferenţiari: pr. Nicolae Dănilă, Protoieria Galaţi; pr. Nicolae Blănaru, Protoieria Tecuci; pr. Dragoş Orghidan, Protoieria Tg. Bujor; pr. Lucian Pulbere, Protoieria Covurlui; pr. Victor Ţugui, Protoieria Brăila; pr. Cornel Bolea, Protoieria Făurei; pr. Simeon Sică Bănică, Protoieria Însurăţei.

Referatele prezentate au dovedit, în general, responsabilitate preoţească şi interes pentru întocmirea lor. În vederea aprofundării aspectelor dogmatice, pc. pr. Ninel Ţugui,  pc. pr. dr. Gabriel Pandele, pc. pr. dr. Sorin Marinescu şi pc. pr. dr. Ovidiu Soare, profesori în cadrul Seminarului Teologic Sf. Apostol Andrei şi al Departamentului teologic al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din Galaţi au fost invitaţi, la protoieriile Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor şi Brăila, să prezinte diferite aspecte de interes la temă.

Şedinţa pastoral-misionară la Protopopiatul Tecuci
Şedinţa pastoral-misionară la Protopopiatul Tecuci

În cadrul conferinţelor preoţeşti au fost stabilite câteva priorităţi pastoral-misionare, care urmează să fie puse în practică de către toţi ppcc. preoţi din Eparhie în anul curent, dintre care amintim:

– acordarea unei atenţii sporite, din partea tuturor preoţilor, studiului Sfintei Scripturi şi învăţăturii Sfinţilor Părinţi, în vederea aprofundării cunoştinţelor teologice, cu precădere a celor dogmatice şi istorice;
– generalizarea rostirii Crezului ortodox la Sfânta Liturghie, Taina Sfântului Botez, alte sfinte slujbe şi ierurgii de către toţi credincioşii prezenţi; catehizarea mai atentă a naşilor de botez în legătură cu rostirea Simbolului de credinţă ortodoxă în cadrul sfintei slujbe;
– realizarea, la nivelul fiecărei parohii, a unui plan catehetic pentru anul în curs, care să conţină câte o cateheză pentru fiecare articol al Simbolului de credinţă, precum şi alte cateheze cu teme extrase din planul general al conferinţei;
– realizarea, la nivelul fiecărei protoierii, a unui rezumat al celui mai bun material prezentat şi multiplicarea lui, în vederea folosirii ca suport catehetic, pentru toţi ppcc. preoţi din protopopiat;
– analizarea, în cadrul cer-curilor misionare din cuprinsul protopopiatelor, a aspectelor dezbătute în cadrul conferinţei;
– aplicarea, în cadrul programului naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, a proiectelor sinodale şi eparhiale legate de Anul omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti.

Slujba Sfintei Liturghii cu participarea tuturor preoţilor din Protoieria Galaţi
Slujba Sfintei Liturghii cu participarea tuturor preoţilor din Protoieria Galaţi

Carte de identitate a creştinului ortodox, Crezul rămâne un subiect inepuizat pentru toţi credincioşii Bisericii, îndemn spre rugăciune, înţelegere şi aplicare practică mai profunde, de-a lungul întregului an calendaristic. Constituinde-se ca prilejuri de evaluare atât a conştiinţei preoţeşti slujitoare, cât şi metodelor pastoral-misionare aplicate în viaţa parohială, conferinţele dedicate învăţăturii despre Crezul ortodox au dovedit, astfel, încă o dată, necesitatea şi utilitatea întrunirilor pe astfel de teme, atât de importante pentru viaţa spirituală a credincioşilor.

Arhim. Daniil Oltean,
vicar administrativ