Părintele Arhid. Constantin Voicu – Date biografice

Printele Constantin Voicu s-a născut în data de 5 decembrie 1929, în oraşul Braşov. După ce a urmat Liceul Andrei Şaguna din localitatea natală (1940-1948), a studiat teologia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1948-1952).

În anul 1975 a obţinut titlul de doctor în teologie cu teza sa de doctorat: Teologia muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei (publicată în 1975, în revista Mitropolia Ardealului nr. 3-5, pp. 195-326 şi în extras).

A urmat cursuri de specializare, la Facultăţile de Teologie Protestantă din Geneva şi Neuchâtel (1977-1978).

Începând cu anul 1952 a devenit bibliotecar la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, an în care a primit hirotonia întru diacon prin mâinile mitropolitului Nicolae Bălan, al cărui ucenic apropiat a fost.

În anul 1959, a fost numit secretar – şef la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, urcând mai târziu, în mod firesc, toate treptele carierei universitare: în anul 1973 a devenit lector la catedra de Patrologie, în anul 1975 conferenţiar, iar în anul următor, 1976, profesor titular de Patrologie şi pro-rector.

În anul 1976, în semn de recunoaştere a meritelor sale deosebite, mitropolitul Nicolae Mladin i-a acordat rangul de arhidiacon.

În anul 1979 a fost ales rector al prestigioasei instituţii de învăţământ teologic universitar din Sibiu. În această demnitate s-a afirmat cu responsabilitate, ostenind cu mult curaj şi fără odihnă timp de 13 ani (1979-1992).

Părintele arhidiacon profesor Constantin Voicu a fost delegat din partea Bisericii Ortodoxe Române la multe conferinţe şi întruniri internaţionale din care amintim: Congresele Profesorilor de Teologie Ortodoxă de la Atena (1976) şi Boston (1987), A VII-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Canberra, 1991) etc.

Îndelungata sa carieră universitară, precum şi caracterul său paşnic şi blând l-au recomandat să fie chemat să organizeze, ca profesor şi decan, activităţile unor noi facultăţi de teologie, ca de pildă cele de la Alba Iulia (1994-2000) şi la Oradea (2000-2004).

Pentru activitatea sa didactică, ştiinţifică şi administrativă, părintele arhidiacon profesor Constantin Voicu a fost distins cu Crucea patriarhală de către Patriarhii: Justinian Marina (1976), Justin Moisescu (1982), Teoctist Arăpaşu (1988 şi 2001). De asemenea, în anul 2009 a primit Crucea patriarhală în ediţie nouă, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Pe lângă alte numeroase titluri academice onorifice, părintele profesor Constantin Voicu a primit şi înalte distincţii de stat, precum Ordinul Meritul cultural în grad de ofiţer (2004).