Agenda Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian

LITURGICE

IPS Casian1 septembrieÎnceputul anului bisericesc (Indictionul) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica ,,Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Dionisie Exiguul” din municipiul Galaţi, hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog Gabriel Spănache şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu prilejul hramului acestui sfânt locaş;

3 septembrie – participă, la biserica „Sf. Mc. Antim” din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu prilejul hramului acestui sfânt locaş.

5 septembrie – participă, la biserica veche din localitatea Lopătari, judeţul Buzău, la Sfânta Liturghie şi parastasul pentru mama ÎPS Sale.

6 septembrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog Ionuţ Dorin Crişan şi întru preot pe c. diac. Gabriel Spănache, pe seama parohiei Toflea, protopopiatul Nicoreşti, judeţul Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

7 septembrie – săvârşeşte, la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Galaţi, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui sfânt locaş de închinare.

8 septembrie Naşterea Maicii Domnului – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii, la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” din Cudalbi, judeţul Galaţi, hirotoneşte întru preot pe c. diac. Ionuţ Dorin Crişan, pe seama parohiei Barcea III, protopopiatul Tecuci, judeţul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal.

9 septembrieSf. Ioachim şi Ana – participă, la biserica „Sf. Ana” din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu prilejul hramului acestui sfânt locaş.

13 septembrie –  săvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii din localitatea Umbrăreşti I, urmată de Sfânta Liturghie, în cadrul căreia rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la Mănăstirea Buciumeni, judeţul Galaţi, slujba de înmormântare a monahiei Luciana Partenie şi rosteşte un cuvânt funebru.

14 septembrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog Ionuţ Mihai Duţu şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

15 septembrie – participă, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba de Te-Deum şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia deschiderii noului an şcolar la această instituţie de învăţământ teologic; săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, în prezenţa noului comandant şi a angajaţilor Grupului de Pompieri ,,Eremia Grigorescu”, slujba de Te-Deum cu prilejul Zilei Pompierilor şi al manifestărilor dedicate împlinirii a 167 de ani de la luptele din Dealul Spirii.

20 septembrie – săvârşeşte slujba de resfinţire a bisericii din localitatea Vultureni, judeţul Brăila, urmată de Sfânta Liturghie, în cadrul căreia rosteşte cuvânt de învăţătură.

22 septembrie – participă, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii cu prilejul întâlnirii de 10 ani a promoţiei 2005 şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

26 septembrie – participă, la biserica veche din localitatea Lopătari, judeţul Buzău, la Sfânta Liturghie şi parastasul pentru mama ÎPS Sale.

27 septembrieSf. Ierarh Martir Antim Ivireanul – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, cu ocazia împlinirii a şase ani de la ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rang de Arhiepiscopie şi a chiriarhului ei la demnitatea de arhiepiscop; hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog Ionuţ Bogdan şi întru preot pe c. diac. Ionuţ Mihai Duţu, pe seama parohiei Ţibăneşti I, protopopiatul Însurăţei, judeţul Brăila; oficiază slujba Parastasului pentru ierarhii înaintaşi în tronul Dunării de Jos şi pentru mama Înaltpreasfinţiei Sale.

28 septembrie – asistă, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la săvârşirea slujbei Sfintei Liturghii şi oficiază slujba de Te-Deum cu ocazia începerii noului an universitar, rostind cuvânt de învăţătură în prezenţa profesorilor, studenţilor şi masteranzilor secţiilor teologice, precum şi a cadrelor didactice universitare şi studenţilor Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” – Galaţi.

30 septembrie – slujeşte, sub protia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi cu alţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Patriarhală din Bucureşti cu prilejul împlinirii a 8 ani de la întronizarea Preafericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române; participă la slujba de Te-Deum, săvârşită în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale, în cei opt ani de slujire patriarhală;

1 octombrie – asistă, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la săvârşirea slujbei Sfintei Liturghii de către preoţii din prima promoţie (1995) a acestei şcoli teologice şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

4 octombrie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru preot pe c. diac. Ionuţ Bogdan, pe seama parohiei Gulianca, protopopiatul Făurei, judeţul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

10 octombrie – participă, la biserica veche din localitatea Lopătari, judeţul Buzău, la Sfânta Liturghie şi parastasul pentru mama ÎPS Sale.

11 octombrie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

14 octombrie – slujeşte, la invitaţia ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, împreună cu ierarhi români şi străini, la Sfânta Liturghie săvârşită cu prilejul prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva – ocrotitoarea Moldovei.

16 octombrie – participă, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la slujba Privegherii.

17 octombrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi slujba Sfintei Liturghii, cu ocazia împlinirii a 19 ani de la aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Galaţi; cu această ocazie, au fost aduse, spre venerare, raclele cu părticele de Sfinte Moaşte ale Sfântului Apostol Andrei, Sfântului Cuvios Ioan Casian şi Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul; săvârşeşte slujba de mulţumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, în special prin cei trei sfinţi care ne-au binecuvântat Eparhia şi ţara: Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ioan Casian şi Sfântul Nectarie Taumaturgul, precum şi parastasul pentru vrednicii de pomenire ierarhi ai Dunării de Jos trecuţi la cele veşnice; săvârşeşte, la Cimitirul  „Eternitatea” din Galaţi, slujba de pomenire a pr. Constantin Picoş, fost slujitor la bisericile „Sf. Sofia” şi „Sf. Trei Ierarhi” din Galaţi, la împlinirea a 7 ani de la trecerea la cele veşnice.

18 octombrie – săvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Galaţi, urmată de Sfânta Liturghie şi un cuvânt de învăţătură.

22 octombrie – săvârşeşte, la biserica de la Mănăstirea ,,Sf. M. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat, slujba Sfintei Liturghii cu ocazia întrunirii Sinaxei monahale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

24 octombrie – participă, la biserica veche din localitatea Lopătari, judeţul Buzău, la Sfânta Liturghie şi parastasul pentru mama ÎPS Sale.

25 octombrie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog Ionel Cusutură şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

26 octombrieSf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – săvârşeşte, la biserica „Sf. M. Mc Dimitrie şi Sf. Cuv. Efrem cel Nou” din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog Cătălin Budur şi rosteşte un cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

27 octombrieSf. Cuv. Dimitrie cel Nou – slujeşte în soborul de ierarhi sub protia  Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia prăznuirii Cuviosului Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureştilor;

28 octombrie – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de Te-Deumul la deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală.

31 octombrie – săvârşeşte slujba de resfinţire a bisericii din localitatea Făurei Sat, judeţul Brăila, urmată de Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

SOCIAL-CULTURALE

5 septembrie – participă la vernisarea expoziţiei de jucării, jocuri şi fotografii de epocă, din cadrul pavilionului de expoziţii temporare al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, oferite publicului gălăţean prin generozitatea dlui ing. Cristian Dumitru, fondatorul Asociaţiei ,,Muzeul Jucăriilor” din Bucureşti.

ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian prezent la manifestările culturale din capitala Ucrainei

11 septembrie – prezidează, la Facultatea de Istorie, Filososfie şi Teologie din Galaţi, examenele de licenţă şi master de la secţiile de Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială, sesiunea septembrie 2015.

19 septembrie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la concertul de muzică veche românească „Unicornul“, susţinut de Grupul „Anton Pann“  din Bucureşti.

28 septembrie – participă, în Sala Mare a Teatrului Dramatic din Galaţi, la ceremonia de deschidere a cursurilor Facultăţii de Medicină şi Farmacie, rostind o alocuţiune; participă, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“  de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ – Galaţi, la festivitatea de deschidere a cursurilor noului an universitar 2015-2016.

9 octombrie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spi-ritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la vernisarea expoziţiei de sculptură „Mystikosmedia“  a dlui. Panaite Chifu, rosind o alocuţiune.

19 octombrie – participă, la Centrul de formare continuă „Pr. Dumitru Stăniloae“ de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din Bucureşti, la lucrările Congresului Internaţional de Teologie „Relaţia dintre Parohie şi Şcoală în viaţa şi misiunea Bisericii“, unde susţine prelegerea cu titlul: „Aspecte privind relaţia dintre Parohie şi Şcoală astăzi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos“.

ADMINISTRATIV-SINODALE

8 septembrie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii Cudalbi, protopopiatul Covurlui, jud. Galaţi.

15 septembrie – vizitează Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi şi binecuvintează cadrele didactice, elevii şi pe părinţii acestora, la început de nou an şcolar.

16 septembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial; vizitează şantierul de pictură de la vechea biserică a Mănăstirii ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din localitatea Măxineni, judeţul Brăila.

17 septembrie – prezidează, în Aula Magna a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, consfătuirea anuală cu profesorii de Religie din judeţele Galaţi şi Brăila, având ca temă de meditaţie: ,,2015 – Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din Eparhii”.

18 septembrie – prezidează, la Sala de conferinţe a Protoieriei Brăila, consfătuirea anuală cu profesorii de Religie din judeţele Galaţi şi Brăila, având ca temă de meditaţie: ,,2015 – Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din Eparhii”.

22 septembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial; participă, la Seminarul Teologic ,,Sf. Andrei” din Galaţi, la programul spiritual-cultural organizat de promoţia anului 2005 a acestei şcoli teologice.

23 septembrie – vizitează şantierul de pictură de la vechea biserică a Mănăstirii ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din localitatea Măxineni, judeţul Brăila.

23-24 septembrie – prezidează, la Sala ,,Episcop Melchisedec Ştefănescu” din cadrul Centrului Eparhial – Galaţi, examenul de capacitate preoţească, sesiunea septembrie 2015.

28 septembrie – prezidează, la Sala Episcop Melchisedec Ştefănescu din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi, şedinţa Consiliului Profesoral al Departamentului Teologic.

29 septembrie – participă, la Reşedinţa Patriarhală, împreună cu ierarhii din eparhiile sufragane Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, la şedinţa Sinodului Mitropolitan.

2 octombrie – vizitează gospodăria anexă a Centrului Eparhial de la Mănăstirea „Sf. Trifon” – Şendreni, jud. Galaţi; prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

3 octombrie – efectuează vizite pastorale la parohiile Tuluceşti II, Tătarca, Frumuşiţa şi Tămăoani din cadrul protopopiatelor Galaţi şi Tg. Bujor, jud. Galaţi.

7 octombrie – prezidează, la Sala ,,Episcop Melchisedec Ştefănescu” din cadrul Centrului Eparhial – Galaţi, examenul de promovare a clerului în parohii din mediul urban.

9 octombrie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

15 octombrie – vizitează şantierul de pictură de la vechea biserică a Mănăstirii ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din localitatea Măxineni, judeţul Brăila; primeşte, la Aşezământul ,,Sf. M. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat, pe reprezentanţii garnizoanelor militare din România, întruniţi la Brăila pentru consfătuirea anuală, rostind un cuvânt de învăţătură.

21 octombrie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

22 octombrie – prezidează, la Mănăstirea ,,Sf. M. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat, sinaxa monahală din Arhiepiscopia Dunării de Jos, rostind un cuvânt de învăţătură; vizitează, împreună cu stareţii şi stareţele mănăstirilor din eparhie, şantierul de pictură de la biserica veche şi de la arhondaricul Mănăstirii ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din localitatea Măxineni, judeţul Brăila.

26 octombrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Consiliului Profesoral al Departamentului Teologic din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi.

28 octombrie – participă, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia a fost prezentat raportul-sinteză ,,2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“.

29 octombrie – participă, la sediul Patriarhiei Române din Bucureşti, la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

PRIMIRI

1 septembrie – primeşte, la Mănăstirea ,,Sf. M. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat, pe dl. acad. Emilian Popescu.

6 septembrie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, delegaţia de specialişti germani implicaţi în demararea proiectului ,,Clinica pentru copii bonavi de cancer”, din cadrul Iniţiativei româno-germane ,,Galaţi 2020”.

7 septembrie –primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, pe dl. Florin Popa – viceprimarul municipiului Galaţi, dl. Nicolae Bacalbaşa – preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi, dl. Lucian Georgescu – preşedintele Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos”, împreună cu specialiştii germani implicaţi în proiectul ,,Clinica pentru copii bonavi de cancer”.

3 octombrie – primeşte, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, o delegaţie a Arhiepiscopiei Armene din România, conduse de PS Episcop Datev Agopian.

9 octombrie – primeşte, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, o delegaţie a Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, conduse de Excelenţa Sa, dl. Ambasador Xu Feihong.

17 octombrie – primeşte, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, pe pcuv. arhim. Nechifor Horia, stareţul mănăstirii „Sf. Trei Ierarhi“ din Iaşi şi exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor.

3 octombrie – primeşte, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, o delegaţie a Consiliului Regional Aquitaine (Franţa), condusă de dl. vicepreşedinte Francois Maitia.

Pr. Gelu Aron, secretar eparhial