,,O icoană a familiei româneşti, creştine, curate şi rezistente!…”

Duminică, 6 iunie a.c., biserica „Sf. Mc. Dimitrie” din localitatea Băndoiu şi biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi” din comuna Măraşu, din Insula Mare a Brăilei, au primit ungerea cu Sfântul şi Marele Mir. Slujba de sfinţire a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori în administraţia eparhială, de la parohiile învecinate în frunte cu pc. pr. protoiereu de Însurăţei, precum şi preoţi de la parohiile din oraşele Galaţi şi Brăila, care sunt înfrăţite cu parohiile sus-menţionate.

Img 468
Moment de sărbătoare la parohia Măraşu din Insula Mare a Brăilei

Deşi reprezintă cea mai mare unitate agricolă din ţară, până recent, Insula Mare a Brăilei nu avea nicio biserică. Comunităţile parohiale din Insula Mare au fost constituite acum 15 ani, la iniţiativa Eparhiei Dunării de Jos, astfel că astăzi există lăcaşuri de cult în localităţile Titcov, Frecăţei şi Agaua, iar cele din Măgureni şi Raţa sunt ridicate în proporţie de 85%. De asemenea, prin contribuţia credincioşilor de aici, vechile biserici din localităţile Băndoiu şi Măraşu au fost restaurate.
Din cauza situaţiei materiale mo-deste a locuitorilor de aici, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian, începând cu anul 2005, parohiile din această parte a judeţului Brăila sunt înfrăţite cu parohii din oraşul Galaţi, care le vizitează frecvent şi le sprijină, atât material, cât şi spiritual.

Sfinţire de biserică la  Băndoiu

Localitatea Băndoiu, ce datează din anul 1880, se află situată în partea de sud-vest a Insulei. Parohia numără 185 de familii cu 490 de suflete, care, prin osârdie şi pricepere, au reuşit să înnoiască vechea biserică ce datează din anul 1971 şi care poartă hramul „Sfinţii Împăraţi”.

Evenimentul a debutat cu un cuvânt al chiriarhului Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, care a arătat importanţa şi sensurile duhovniceşti ale sfinţirii sfântului lăcaş: „Sfinţirea bisericii începe de dinafară, pentru ca să se sfinţească şi locul acesta, dar şi casele, şi oamenii!

Lumina credinţei în biserica înnoită din Băndoiu
Lumina credinţei în biserica înnoită din Băndoiu

Cu rugăciunea de sfinţire apoi, ne vom ruga ca Dumnezeu să ne dea şi nouă aripile îngerilor, ca să putem urca cu gândul până la cer!

Astăzi, este o mare binecuvântare pentru biserica parohiei Băndoiu căreia i s-au adus multe îmbunătăţiri, s-a luminat şi s-a înfrumuseţat! Iar ceea ce săvârşim aici este exact ceea ce au săvârşit Iosif şi cu Nicodim când au luat Trupul Mântuitorului şi L-au pogorât de pe Cruce, şi L-au aşezat în mormânt nou, din care Domnul a înviat. Iar noi, acum, acelaşi lucru săvârşim: în locul Trupului fizic al Mântuitorului vom aşeza moaşte de sfinţi mucenici, care L-au purtat pe Hristos în inimă. Fără moaştele sfinţilor mucenici nu se poate sfinţi nicio biserică!

Este mare zi de sfinţenie astăzi! Este atât de mare, încât parcă ai merge la Ierusalim, să săruţi Sfântul Mormânt! Dar acum, a venit Ierusalimul aici, de aceea se cântă «Înnoieşte-te, înnoieşte-te, noule Ierusalime!…». Să ne rugăm împreună lui Dumnezeu ca să se sfinţească, precum altarul, şi sufletele şi trupurile noastre şi întreagă viaţa noastră!”.
După sfinţire a urmat slujba Sfintei Liturghii, săvârşită sub protia p. cuv. arhim. Daniil Oltean, vicar administrativ al eparhiei. La final, credincioşii au putut intra în sfântul altar, primind binecuvântarea harului lui Dumnezeu.

Târnosire la Măraşu

La numai 3 km distanţă de Băndoiu se află localitatea Măraşu, care este cea mai importantă aşezare din Insula Mare (750 de familii cu 2155 de suflete). Localitatea datează tot din anul 1880, când mai multe cete de ciobani şi-au organizat în această zonă o adevărată comunitate. Biserica actuală, ce poartă hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, s-a construit în anul 1972, după ce, în anul 1970, furia dezlănţuită a apelor Dunării a distrus vechiul lăcaş de închinare. În decursul timpului, biserica a necesitat mai multe lucrări de consolidare şi reparaţie, ultimele fiind făcute între anii 2006-2009, la iniţiativa chiriarhului Dunării de Jos, cu îndrumarea sectorului eparhial Patrimoniu şi Construcţii bisericeşti, a Protoieriei Brăila şi apoi a nou-înfiinţatei Protoierii de Însurăţei, coordonată de pc pr. Dumitru Constantin. Pc. pr. paroh Costin Tureac, ajutat de vrednicii membri ai Consiliului şi Comitetului Parohial, precum şi de evlavioşii enoriaşi ai parohiei, care s-a ocupat de desfăşurarea respectivelor lucrări.

Biserica „Sfinţilor Români” din Insula Mare a Brăilei

În aceeaşi zi de duminică, în fruntea unui sobor de slujitori, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a resfinţit sfântul lăcaş, care a primit şi un nou hram, de vară – „Duminica Sfinţilor Români”. La sfânta slujbă a participat un număr impresionant de copii şi părinţi care au prăznuit laolaltă Duminica Părinţilor şi Copiilor. La finalul Sfintei Liturghii, tot împreună, s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

Tuturor celor care au trudit la înfrumuseţarea lăcaşului Domnului, Înaltpreasfinţia Sa le-a adresat felicitări şi un cuvânt de învăţătură: „Insula Mare a Brăilei este o zonă săracă, dar bogată prin darurile pământului şi, mai ales, prin hărnicia oamenilor şi prin statornicia lor în credinţă. De aceea, icoana Sfinţilor Români, în Insula Mare, e întărită de mulţimea martirilor deportaţi în perioada ateo-comunistă. Iar Duminica Părinţilor şi Copiilor poate fi văzută aici, ca şi pretutindeni, ca o icoană a familiei rezistente, a familiei curate, a familiei creştine!

Astăzi se sfinţeşte biserica din localitatea aceasta, ca rod al hărniciei credincioşilor, ca dar al Duhului Sfânt şi ca mare binecuvântare şi bucurie de la Dumnezeu, căci deodată cu sfinţirea  altarului se sfinţesc şi sufletele şi trupurile noastre, casele şi viaţa noastră, a tuturor!”.

Sfinţirea bisericii din Băndoiu
Sfinţirea bisericii din Băndoiu

Două daruri ale lui Dumnezeu

În faţa turmei celei cuvântătoare, păstorul lor duhovnicesc, pc. pr. Costin Tureac, a primit rangul bisericesc de iconom şi, la rândul său, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru darul duhovnicesc oferit: „Mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi minunată, în care Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop nostru Casian a venit în mijlocul nostru şi ne-a oferit două daruri mari: primul şi cel mai important dar a fost acela de a resfinţi biserica de la Băndoiu şi cea de la Măraşu. Iar al doilea dar, la fel de mare, este acela de a primi al doilea hram al sfântului lăcaş, cel al Sfinţilor Români. O mai mare bucurie ca aceasta, de a primi pe Sfinţii Români, împreună-rugători cu noi la sfântul altar şi în inima noastră nu ştiu dacă poate fi cuprinsă în cuvinte! De aceea, mulţumim Înaltpreasfinţitului Părintelui nostru Arhiepiscop Casian că ne-a binecuvântat această zi, dar şi tuturor care au înfrumuseţat sfintele lăcaşuri!”.

La sfârşit, prin grija Sectorului social-misionar al eparhiei, le-au fost împărţite copiilor şi părinţilor din cele două localităţi daruri constând în cărţi, iconiţe şi 500 de pachete cu alimente.

Periplul misionar a continuat, spre seară, în parohiile Măgureni şi Ţăcău, unde, de asemenea, au fost oferite daruri credincioşilor.

Adrian Portase