Evocare

„Iubiţii mei fii duhovniceşti, vin la voi însufleţit de cea mai aleasă dragoste: dragoste de părinte, dragoste de frate, dragoste de înfăptuiri bune, dragoste de poporul tru­ditor şi de credinţa strămoşească. De aceea, vă rog să mă primiţi cu aceeaşi dragoste, şi această dragoste s-o revărsaţi asupra Bisericii stră­moşeşti pe care s-o respectaţi şi s-o sprijiniţi. Pentru că ea se străduieşte neîncetat pentru buna stare a poporului pe acest pământ şi pentru dobândirea mântuirii sufletului lui în ceruri… Iubiţi, deci, Biserica şi daţi-vă silinţa să împliniţi cuvântul Mântuito­rului «de a da Cezarului ceea ce e al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu» (Matei 22, 21).”

Cuvântarea Episcopului Chesarie Păunescu

la instalarea ca Episcop al Dunării de Jos (1950)

„Nu mai puţin vă îndemn, iubiţilor, să depuneţi aceeaşi râvnă pen­tru creşterea şi educarea copiilor voştri, ca ei să înveţe să se lege trup şi suflet de tradiţia sănătoasă şi sfântă a poporului nostru, de munca lui cinstită şi de năzuinţele lui pentru o viaţă paşnică şi creatoare de mari valori spirituale.

Să stăruim deci totdeauna acolo unde este locul nostru al fiecăruia, cu dragostea, cu cinstea, cu ascultarea, cu sârguinţa şi cu însufleţirea.

Rugaţi-vă împreună cu noi, pentru pacea a toată lumea, şi fiţi făcă­tori de pace, prin munca şi prin purtarea voastră, ca să vă puteţi numi fii ai lui Dumnezeu (Matei V, 9).”

Episcopul Chesarie Păunescu,

Pastorală la Învierea Domnului (1972)