Din opera Mitropolitului Antonie

Trei ceasuri în iad (roman), Bucureşti, 1970, cu alte două ediţii, ulterioare, şi cu o traducere şi publicare în limba bulgară (Sofia, 1972);

Biserica slujitoare, în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în teologia contemporană, Bucureşti, 1972;

Bizanţ – Constantinopol – Istanbul, Bucureşti, 1974;

Clerici ortodocşi, ctitori de limbă şi cultură românească, Bucureşti, 1977;

„Ca toţi să fie una!“, Bucureşti, 1979;

Biserica Ortodoxă Română, în trecut şi astăzi, Bucureşti, 1979;

Dascăli de cuget şi de simţire românească, Bucureşti, 1981;

Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983, (cu două ediţii ulterioare);

Spiritualitate şi istorie la întorsura Carpaţilor, Buzău, 1983;

Vocaţie şi misiune creştină în vremea noastră, Sibiu, 1984;

Pagini dintr‑o arhivă inedită. Documente literare, Editura Minerva, Bucureşti, 1984;

Prima traducere a manualului lui Epictet în limba română, Sibiu, 1985;

Lazăr Leon Asachi în cultura românească, Sibiu, 1985;

Biserica slujitoare, Sibiu, 1986;

Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Transilvania în timpul dualismului austro‑ungar, în vremea lui Miron Romanul (1974‑1889), după acte, documente şi corespondenţe inedite, Sibiu, 1986;

Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro‑ungar (1867‑1918) după documente, acte şi corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986;

Biserica Ortodoxă Română. Monografie album, Bucureşti, 1987;

Contribuţii istorice privind 1918‑1935, Elie Miron Cristea, Documente şi corespondenţe, Sibiu, 1987;

Unitate, romanitate, continuitate, Sibiu, 1988;

Calendar de inimă românească, Sibiu, 1988;

Alte file de calendar de inimă românească, Sibiu, 1988;

Tâlcuri noi la texte vechi, predici, Sibiu, 1989 (ediţia a II‑a, Bucureşti, 1996);

Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989;

Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996;

De la Cazania lui Varlaam, la Ion Creangă, Sibiu, 1997;

De la Filotei al Buzăului, la Andrei Şaguna, Sibiu, 1997;

De la Alecu Russo, la Nicolae de la Rohia, Sibiu, 1997;

Uniatismul metoda de unire din trecut şi căutarea actuală a deplinei comuniuni (Documentul de la Balamand, text şi comentariu), Sibiu, 1993;

Biserica în mers, convorbire cu presa, Sibiu, 1999 (vol. I şi II);

Tatăl nostru. Nu suntem singuri, Sibiu, 1999;

Amintirile Mitropolitului  Antonie  Plămădeală, Bucureşti, Editura Cum, 1999;

Cuvinte duhovniceşti, Sibiu, 2000;

Rugul aprins, Sibiu, 2002;

Basarabia, Sibiu, 2003;

Gânduri de frumuseţi albe (5 volume), Sibiu, 2004;

Elie Miron Cristea. Corespondenţă, Sibiu, 2005;

Visarion Puiu. Corespondenţă, Sibiu, 2005.

La acestea se adaugă zeci de studii temeinice, publicate în revistele centrale bisericeşti şi alte zeci de referate susţinute la conferinţe, congrese şi întruniri internaţionale sau rapoarte de după acestea, publicate în reviste şi periodice din ţară şi străinătate.

A publicat sute de articole în ziare şi reviste laice şi bisericeşti, din ţară şi străinătate.