Înscăunarea canonică a PS Casian al Dunării de Jos

Potrivit Sfintelor Canoane, Epis­copul este „icoană vie a lui Dumnezeu pe pământ şi prin puterea sfinţitoare a Sf. Duh, el este izvorul tuturor tainelor întregii Bi­serici”. De asemenea, Sf. Ignatie Teoforul, unul dintre marii învăţători ai Bisericii, spune: „Trebuie să primim pe cel pe care Stăpânul casei îl trimite să-l administreze casa, ca pe Însuşi Cel ce L-a trimis. Este lămurit aşadar că trebuie să primim pe episcop ca pe Domnul Însuşi.” (Ep. Efeseni VI, 1).

Într-un cadru solemn, inefabil şi impresionant, acest sobor de ierarhi a oficiat Sf. Liturghie şi ritualul de instalarea cu atâta frumuseţe, încât te simţeai cucerit de sfinţenia momentului. Simţeai că cerul a coborât pe pământ, aducând înalţilor oaspeţi şi credincioşilor bucuria înscăunării Preasfinţitului Episcop Casian, ales canonic de Adunarea Electorală, prin votul celor 123 din 133 alegători, în scaunul de Episcop al Sf. Episcopii „Dunărea de Jos”, rămas vacant în urma trecerii la Domnul a ÎPS Arhiepiscop dr. Antim Nica.

Citirea Gramatei Patriarhale, cu elemente concrete, a pus în evidenţă canonicitatea alegerii şi înscăunării PS Episcop Casian. Cuvântul PF Patriarh Teoctist, rostit atât în ajun, la Vecernie, cât şi a doua zi, a imprimat în sufletul credincioşilor convingerea de a fi buni români, oriunde ne-am afla. De asemenea, să păstrăm unitatea Ortodoxiei, rămânând nedespărţiţi de Biserica-mamă şi ferindu-ne de cei ce vin îmbrăcaţi în haine de oi, „iar înăuntru sunt lupi răpitori”, „Avem o singură credinţă, o singură Biserică-mamă şi toţi ne tragem din acelaşi neam românesc” – a concluzionat PF Părintele Patriarh. Re­co­mandându-l pe PS Casian – noul Episcop ales după rânduială canonică – Preafericirea Sa a îndemnat insistent, ca toţi să-i dea ascultare şi supunere, arătând că cel ce nu-l ascultă din liberă convingere, „decade din calitate de membru al Bisericii, fie mirean, fie cleric, fie călugări din mânăstiri” (…). Cuvântul de răspuns al PS Casian, în faţa autorităţilor prezente, a fost tot atât de impresionant. Au fost de faţă şi câţiva miniştri, în faţa cărora, ca şi în faţa poporului, Preasfinţia Sa a arătat că va predica şi va păzi învăţătura dreaptă ortodoxă, precum şi sfintele canoane, conducând cu blândeţe şi iconomie eparhia ce i s-a încredinţat.

Personal, sunt convins că Adunarea Electorală a confirmat, printr-o inspiraţie miraculoasă alegerea spirituală, tainică şi anticipată, din inimile credincioşilor pe care PS Casian le-a cucerit duhovniceşte, în cei patru ani cât a fost arhiereu-vicar al acestei episcopii… Întreaga eparhie este martoră la râvna neobosită cu care PS Casian a împlinit porunca Domnului, asemănându‑se, în râvna pe care a depus-o, cu grija pentru Biserică a Sf. Pavel.

În acelaşi timp, prezenţa masivă a preoţilor şi credincioşilor din tot cuprinsul eparhiei a confirmat astfel principiul de alegere al episcopului, existent în Biserică încă de la începuturile ei: clerul recomanda credincioşilor pe unul dintre membrii săi, iar credincioşii aprobau şi întăreau alegerea făcută de cler. Acestora le mai amintim cuvântul Sf. Ignatie Teoforul: „Se cuvine ca voi să nu abuzaţi de vârsta (adică tinereţea) episcopului vostru, ci să-i daţi tot respectul potrivit puterii lui Dumnezeu, care este în el; ştiu că şi Sfinţii preoţi nu se uită că a fost rânduit de curând episcop, ci ca nişte oameni înţelepţi se supun lui; dar nu lui, ci Tatălui lui Iisus Hristos, Episcopul tuturor”. Ep. către Magnezieni, cap. III, 1).

Pr. Boris Dumănescu