Hotărâri ale Sfântului Sinod – Şedinţa de lucru din 3-4 iunie 2015

icoana-precanonizare-Cuv.-PaisieÎn zilele de 3 şi 4 iunie 2015, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au desfăşurat lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală.

Dintre hotărârile adoptate menţionăm:

– Înscrierea în calendarul Bise­ricii Ortodoxe Române, înce­pând cu anul 2016, a Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, canonizat de Patriarhia Ecumenică în luna ia­nuarie a anului 2015, cu ziua de pomenire la 12 iulie;

– Adoptarea unor propuneri pentru creşterea calităţii educaţiei religioase, prin colaborarea strânsă a Bisericii cu toate instituţiile şi persoanele implicate, precum Ministerul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, profesorii de religie, părinţii elevilor, pentru o mai bună pregătire a personalului didactic şi realizarea de noi manuale şcolare.

– Evaluarea fenomenului mi­graţiei şi adoptarea unor soluţii pastorale şi sociale propuse de eparhiile din România şi din afara graniţelor ţării, cu scopul diminuării impactului negativ al acestui fenomen asupra familiilor din ţară şi străinătate aflate în această situaţie;

– Aprobarea proiectului de Re­gulament al activităţilor de voluntariat în Biserica Ortodoxă Română, în concordanţă cu schimbările legislative recente în domeniu;

Sfântul Sinod a formulat co­municatul de presă: Asociaţia autointitulată Mitropolia Auto­nomă după Vechiul Calendar „Episcop Gherasim” nu are calitate de asociaţie religioasă şi nu este recunoscută canonic de Biserica Ortodoxă, avertizând credincioşii ortodocşi să nu se lase înşelaţi de afirmaţiile reprezentanţilor acestei asociaţii.

Biroul de presă al Patriarhiei Române