Tinereţe. Credinţă. Sfinţenie.

Calauza OrtodoxaPrezenta ediţie a periodicului eparhial propune cititorilor săi aspecte din viaţa bisericească a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în perioada marilor sărbători ale Cincizecimii: Înălţarea Domnului şi Pogorârea Sfântului Duh.

Sub auspiciile „lunii copiilor”, numărul debutează cu prăznuirea Zilei Eroilor în parohii, sărbătoare în care tinerii elevi ne arată, în acordul cântării line şi duioase a troparului „Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru…” , că peste mormintele eroilor neamului trebuie să presărăm, în locul uitării cotidiene, flori şi recunoştinţă.

De asemenea, tot tinerii sunt personajele principale ale întâlnirii cu Sfânta Treime, în cadrul tradiţionalului pelerinaj anual desfăşurat la hramul Mănăstirii Buciumeni. Aici, aproximativ o mie de liceeni au dialogat cu profesorii şi îndrumătorii lor spirituali despre importanţa Crezului ortodox, despre legătura lor duhovnicească cu Dumnezeu, despre roadele credinţei într-o lume secularizată, dând ei înşişi mărturie, că frumuseţea credinţei din curăţia inimii înnoieşte permanent deschiderea spre actul sfinţitor al lucrării de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, în Biserică.

Cea mai mare bucurie duhovnicească a fost prilejuită, pentru al doilea an consecutiv, de serbarea Duminicii Părinţilor şi Copiilor lor, mai ales în locurile unde aceştia din urmă au fost uitaţi sau unde sunt lipsiţi provizoriu de dragostea şi vederea celor dintâi. Emoţie şi lacrimi sunt doar două dintre cuvintele care pot descrie o astfel de întâlnire, în care rănile vechi sunt tămăduite de harul Duhului Sfânt.

Astfel, prezentul număr al revistei noastre se constituie într-o chemare la meditaţie asupra bucuriei sincere a copiilor, izvorâte din credinţa, dragostea şi dorirea către Dumnezeu, astfel încât, în Anul omagial al Crezului ortodox să încercăm şi noi să devenim mai apropiaţi de Biserica „una, sfântă, sobornicească şi apostolească” şi astfel, unii de alţii, cultivând faptele sfinţitoare ale credinţei.

Redacţia