,,Bucuria continuităţii credinţei şi a comuniunii în Hristos”: Evenimentele bisericeşti din Bulgaria, la 1.150 de ani de la încreştinare

2 mai 2015: Sfânta Liturghie săvârşită pe ruinele basilicii de la Pliska, vechea capitală a Bulgariei
2 mai 2015: Sfânta Liturghie săvârşită pe ruinele basilicii de la Pliska, vechea capitală a Bulgariei

La începutul lunii mai 2015, Biserica Ortodoxă a Bulgariei a aniversat 1150 de ani de la creştinarea poporului bulgar. Manifestările religioase şi culturale au debutat sâmbătă, 2 mai 2015, în localitatea Pliska, vechea capitală a ţării, din apropierea oraşului Varna (nord-estul Bulgariei). Pe ruinele fostei basilici bizantine din Pliska, unde în anul 865 ţarul Boris a primit botezul creştin, Preafericitul Părinte Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu ierarhi reprezentanţi ai tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, precum şi membri ai Sfântului Sinod ai Patriarhiei Bulgare. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la aceste evenimente a fost Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, însoţit de pc. pr. iconom stavrofor Nelu Oprea – reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române în Bulgaria, pc. pr. Gelu Aron, secretar eparhial şi pc. pr. Călin Toderiţă, duhovnic şi slujitor la Capela Seminarului Teologic din Galaţi.

Frescă reprezentând Botezul Sfântului Boris, cneazul bulgarilor în biserica din Pliska - anul 865
Frescă reprezentând Botezul Sfântului Boris, cneazul bulgarilor în biserica din Pliska - anul 865

Jubileul a fost organizat în cooperare cu autorităţile Republicii Bulgare, la acest moment fiind prezenţi: dl Rosen Plevneliev – preşedintele Bulgariei, dl prim-ministru Boris Borisov, fostul rege şi fostul prim-ministru al Bulgariei, ţarul Simeon al II-lea, dl. Emil Velinov, directorul  Secretariatului pentru Culte, dna guvernator a municipiului Kaspichan în jurisdicţia căruia se află monumentul de patrimoniu naţional de la Pliska, alte autorităţi centrale şi locale.

După Sfânta Liturghie, Preafericitul Patriarh Neofit a dat citire Mesajului Sfântului Sinod cu ocazia aniversării a 1150 de ani de la creştinarea poporului bulgar şi a oferit distincţii aniversare preşedintelui ţării, primului-ministru şi ţarului Simeon al II-lea.

În după-amiaza aceleiaşi zile, în cadrul dineului oficial oferit cu prilejul acestui jubileu, s-a dat citire mesajelor de felicitare transmise de întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe surori. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României intitulat “Bucuria continuităţii credinţei şi a comuniunii în Hristos” a fost prezentat de către ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, fiind tradus în limba bulgară de către pc. pr. ic. stavr. Nelu Oprea. Ierarhul Dunării de Jos i-a oferit Preafericitului Părinte Neofit o icoană şi alte daruri pascale. „Mesajul Preafericitului nostru Patriarh Daniel este un mesaj de frăţietate ortodoxă între două Biserici care păstoresc în teritoriul din Balcani, zonă integrată Uniunea Europeană. Este un mesaj care arată într-o scurtă schiţă istorică realităţile vecinătăţii şi relaţiilor de cooperare dintre cele două popoare român şi bulgar şi, mai ales, contribuţia românilor la păstrarea ortodoxiei, a culturii şi a limbii în perioade dificile pentru Bulgaria. Nu în ultimul rând, în mesajul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a scos în evidenţă şi a arătat legăturile frăţeşti dintre cele două popoare care, în aceste condiţii, construiesc împreună, în Uniunea Europeană, prin credinţă şi identitate ortodoxă şi culturală, calea spre o viaţă mai bună pentru credincioşii noştri”, a declarat Înaltpreasfinţitul Casian pentru Radio şi TV Trinitas.

Aspect din timpul Sfintei Liturghii
Aspect din timpul Sfintei Liturghii

Manifestările au continuat la Opera de Stat din Varna cu un Concert solemn aniversar susţinut către Corul de Tineret din Varna şi Corul Catedralei Patriarhale „Sf. Alexandru Nevsky” din Sofia.

Duminică, 3 mai 2015, Sfânta Liturghie de la Catedrala istorică a Mitropoliei din Varna la care au slujit ierarhii bulgari şi oaspeţi din celelalte Biserici Ortodoxe a fost prezidată de către Înaltpreasfinţitul Ioan, Mitropolitul locului, în prezenţa Preafericitului Părinte Neofit al Bulgariei. La finalul slujbei Preafericirea Sa a ţinut un cuvânt de mulţumire şi recunoştinţă pentru toţi cei care au contribuit la organizarea acestui moment jubiliar, în chip special adresându-se delegaţilor celorlalte Patriarhii care au adus din partea popoarelor ortodoxe mesajul comuniunii şi al frăţietăţii în Mântuitorul Hristos.

La încheierea programului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian s-a recules şi a săvârşit un Trisaghion la mormântul vrednicului de pomenire Mitropolitul Chiril de Varna şi Velikopresalv (între 1989-2013) din Cimitirul municipiului Varna. Mitropolitul Chiril a fost un prieten apropiat şi un promotor fervent al legăturilor frăţeşti dintre Bisericile Ortodoxe din România şi Bulgaria.

Atât în spaţiul pregătit pentru Sfânta Liturghie solemnă din 2 mai a.c., pe locul fostei Catedrale de la Pliska, ale cărei ruine bizantine au fost excelent consolidate şi prezentate vizitatorilor, prin programe europene, iniţiate de autorităţile de stat împreună cu regretatul Mitropolit Chiril (decedat în iulie 2013), cât şi la Catedrala istorică din Varna  s-a remarcat de către toţi reprezentanţii Sfintelor Biserici Ortodoxe prezenţi la evenimente o sporită preocupare a Preafericitului Părinte Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare şi a Înaltpreasfinţitului Ioan al Varnei pentru evidenţierea rolului Ortodoxiei în viaţa, istoria, cultura şi propăşirea poporului bulgar.

PF Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare alături de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Mitropoliei de Varna şi Velokopreslav
PF Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare alături de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Mitropoliei de Varna şi Velokopreslav

Pe de altă parte, s-a arătat pe viu credincioşilor şi slujitorilor unei Biserici locale darul sfânt al comuniunii eclesiale panortodoxe şi al solidarităţii frăţeşti între popoarele pe care le slujeşte Biserica lui Hristos Ortodoxă în lume, astăzi, pentru promovarea păcii, a întrajutorării şi a valorilor creştine în contemporaneitatea tot mai divizată şi secularizată. În acest sens, Parohia ortodoxă română de la Sofia, păstorită de pc. pr. Nelu Oprea, este un exemplu de bună cooperare şi promovare a valorilor ortodoxe româneşti, deschise spre fraţii bulgari.

Demn de apreciat este şi colţul de rai din Balcic, ctitorit şi organizat minunat la timpul său de Regina Maria a României, a cărei moştenire spirituală, culturală, patrimonială şi ecologică, astăzi pusă în valoare excepţional de Ministerul Culturii din Bulgaria, reprezintă un cadru providenţial de întâlnire benefică a românilor şi a bulgarilor în căutarea celor mai înălţătoare mijloace ale unităţii, prin aceeaşi credinţă ortodoxă şi prin înfrumuseţarea spaţiilor şi a sufletelor pentru conveţuire paşnică şi frăţească în Balcani şi în Europa.

† Casian,

Arhiepiscopul Dunării de Jos