Cunoaşterea de sine prin credinţă şi cultură

În primul rând, voi vorbi în calitate de părinte, căci asta sunt, înainte de a fi profesor şi directorul unei şcoli importante din Brăila.

Mă alătur celor care susţin predarea religiei în şcoli. Educaţia religioasă, fără a fi făcută pătimaş, duce la toleranţă. Pentru a fi toleranţi, copiii noştri trebuie să fie cultivaţi. Cunoaşterea de sine, prin credinţă şi cultură, trasează coordonatele educaţiei.

Religia este o necesitate. E un cadru de care avem nevoie absolută, în cunoaşterea şi acceptarea noastră şi a celui de lângă noi, în dezvoltarea culturală şi intelectuală a oricărui om care se respectă. Bunătatea, dragostea, respectul pentru normele unui comportament altruist, empatic sunt valori pe care copilul le va învăţa participând la orele de religie. Personalitatea copiilor noştri trebuie să fie formată în spiritul acestor valori.

În al doilea rând, şi acum vorbesc din punctul de vedere al directorului Şcolii Gimnaziale „Fănuş Neagu”, şcoala funcţionează împreună cu alte instituţii ale statului. Într-o comunitate avem nevoie de mai mulţi factori culturali, educaţionali sau de altă natură. Niciunul nu poate fi exclus din parteneriatul cu şcoala. Biserica este unul dintre factorii educaţionali ai societăţii şi promovează la rândul ei valorile culturale, spirituale, autentic româneşti. În plan real, Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” poartă şi numele patronului spiritual „Sf. Spiridon” şi este un eveniment pe care îl serbăm cu mare bucurie în fiecare an, un eveniment de tradiţie la care participă cu drag şi cu dăruire şi părintele protopop Mircea Băncilă, căruia, şi pe această cale, îi mulţumim.

În final, mesajul meu ar fi acela că Şcoala, Familia şi Biserica trebuie să stea de aceeaşi parte a baricadei şi să continue aceste demersuri căutând soluţii constructive şi benefice pentru copii, pentru viitorul lor şi al societăţii româneşti.

Prof. Roxana – Daniela Vasile, vicepreşedinte A.P.O.R. Brăila