Ora de Religie la ceasul ,,probei de foc”

Decizia Curţii Constituţionale din 12 noiembrie 2014 a generat, în Biserica Ortodoxă Română efectul pe care odinioară, îl aveau în viaţa Bisericii, marile provocări: acela de a găsi resurse şi soluţii acolo unde, aparent, nu ar exista şanse de reuşită. Adierea inspiratoare a Duhului Sfânt şi-a făcut simţită prezenţa în cugetul şi lucrarea ierarhilor Sfântului Sinod, care, la propunerile Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au elaborat şi emis, la unison, hotărâri menite a aduce iarăşi lumina şi speranţa în sufletele românilor dreptcredincioşi.  Sunt Hotărâri ale Sfântului Sinod de maximă importanţă, pentru susţinerea orei de Religie, în contextul celor mai dure contestări, după momentul 1989:  cea cu. nr. 12.471/2014 – care aprobă înfiinţarea „Asociaţiei Părinţi pentru ora de Religie” (A.P.O.R.); cea cu nr. 12.475/2014 – care aprobă încheierea de Protocoale de cooperare între parohii şi şcoli, cât şi prevederea de sume, în bugetele parohiilor, pentru susţinerea orei de Religie; cea cu nr. 13.305/2014 – care informează corect clerul şi poporul asupra implicaţiilor Curţii Constituţionale şi creează cadrele unei strategii naţionale de apărare a orei de Religie, care îşi păstrează neschimbat statutul.

Brăila, 11 februarie: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian invitat la şedinţa cu directorii de şcoli şi licee din Brăila
Brăila, 11 februarie: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian invitat la şedinţa cu directorii de şcoli şi licee din Brăila

La acestea se adaugă şi Comunicatele de presă ale Sfintei Patriarhii care au adus ritmic la cunoştinţa opiniei publice sensurile corecte ale legislaţiei de stat în vigoare privind ora de religie şi accesul legal al copiilor la aceasta. Trebuie amintită şi adresa nr. 12.469 / 28 noiembrie 2014, semnată de Preafericitul Părinte Patriarh, care prezintă, sintetic, în 7 puncte, poziţia Bisericii noastre, pe care Senatul României trebuia să o cunoască. La data de 6 februarie 2015, Patriarhul României a adresat o scrisore similară principalelor foruri şi personalităţi ale lumii politice româneşti, care, între atribuţiunile lor au şi puterea de decizie, în această problemă.

În acest context, Arhiepiscopia Dunării de Jos şi ÎPS Chiriarh personal au derulat o intensă activitate de susţinere a înscrierii elevilor la ora de Religie, pe parcursul întregii perioade a lunilor ianuarie, februarie şi martie.

Analiza situaţiei în Consiliul Eparhial şi Adunarea Eparhială

În şedinţele forurilor eparhiale (23 şi 24 ianuarie), cea mai mare parte a dezbaterilor s-a centrat pe analiza situaţiei orei de Religie şi pe încercarea de a elabora o strategie locală, în vederea susţinerii acesteia. Consilierii şi deputaţii eparhiali au luat act de Hotărârile Sfântului Sinod sus-amintite şi au votat în unanimitate  aplicarea lor, întru totul, la nivelul Eparhiei Dunării de Jos.

Întruniri de analiză

La invitaţia Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Brăila, miercuri, 11 februarie, la ora 10,00, în sala de conferinţe a Casei Corpului Didactic Brăila, ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a participat la şedinţa cu directorii de şcoli şi licee din judeţul Brăila. Prezentând contextul istoric şi cultural în care se desfăşoară astăzi viaţa educaţională din municipiul şi judeţul Brăila, ÎPS Sa a arătat rolul esenţial al disciplinei Religie în formarea viitoarelor generaţii, oferind modelul şcolii germane, unde Religia, ca disciplină de învăţământ are un statut foarte bine precizat. La întrunire s-a convenit ca, în virtutea parteneriatelor de cooperare care s-au încheiat între parohii şi şcoli, problemele concrete care se ivesc în şcoli, în legătură cu programele comune Biserică-Şcoală, să fie anunţate parohiilor, spre soluţionare. Apreciind calitatea umană şi profesională a directorilor, chiriarhul nostru le-a dăruit broşuri şi volumul episcopului dr. Antim Angelescu, „Psihologia religioasă a copilului…”, editate de Arhiepiscopie.

Luni, 16 februarie,  la ora 18,00, în sala de conferinţe a Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi s-a desfăşurat întrunirea cadrelor didactice de la ora de Religie de la şcolile din municipiul Galaţi şi din împrejurimi. Subsemnatul, pc inspector Costel Bulgaru şi pc protoiereu Eugen Buruiană au transmis profesorilor, pe rând, conţinutul Hotărârilor Sfântului Sinod, la temă, conţinutul Statutului A.P.O.R. şi modalităţi practice pentru încheierea de parteneriate de cooperare între parohii şi şcoli.

20 februarie: Întrunirea A.P.O.R. Tecuci
20 februarie: Întrunirea A.P.O.R. Tecuci

Întâlnirea profesorilor a fost binecuvântată de ÎPS Arhiepiscop, care s-a adresat profesorilor, accentuând mai ales cele două aspecte importante şi determinante pentru bunul mers, în viitor, al orei de Religie: înfiinţarea filialei A.P.O.R. – Galaţi şi încheierea de parteneriate între parohii şi şcoli. S-a insistat pe metodologia de semnare, de către părinţi, a solicitării orei de Religie pentru copiii lor.

Marţi, 17 februarie, la ora 11,00, în sala de conferinţe a Protoieriei Brăila a avut loc conferinţa preoţească pe luna în curs, având ca temă principală problematica actuală legată de ora de Religie. ÎPS Casian a prezentat plenului preoţesc brăilean Hotărârile Sfântului Sinod la temă şi a arătat oportunităţile misionare ale parteneriatului dintre şcoli şi biserici. Preoţii au primit formulare-tip ale protocolului şi un mic regulament de completare şi aplicare. Cu acest prilej, ppcc preoţi au fost solicitaţi a transmite propuneri de membri pentru A.P.O.R. – filiala Brăila.

În aceeaşi zi, la ora 15,00, în sala II de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila s-a derulat o întrunire de lucru cu toţi profesorii de Religie de la şcolile şi liceele din zona Protoieriei Brăila. Alături de ÎPS Arhiepiscop au participat dl. prof. Iulian Danielescu, inspector şcolar general, dna Liliana Pârlog, inspector şcolar general adjunct şi dl. Valeriu Partenie, lider al Sindicatului de învăţământ Brăila. În acest context au fost prezentate noutăţile primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind modalitatea de înscriere a copiilor la ora de Religie, atât în semestrul II al anului şcolar în curs, cât şi pentru anii ce urmează, cu opţiunea formulată în scris, pe ciclu de învăţământ. În cuvântul său, ÎPS Sa  a pus accentul pe necesitatea gestionării, cu echilibru şi discernământ, de către fiecare profesor în parte, a situaţiei din fiecare şcoală şi a adresat îndemnul de a se cere sprijin de la Protoierie, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Eparhie, pentru orice caz special.

La întrunire au participat şi membrii fondatori ai A.P.O.R. – filiala Brăila, dintre care unii au ridicat probleme reale: stabilirea unui program precis de lucru, rezolvarea unor probleme izolate (note mici la Religie, atitudinea inadecvată a unor profesori faţă de copii, starea de neconlucare cu direcţiunile sau cu profesori de alte discipline). S-a solicitat, de către unul dintre părinţii prezenţi, rostirea unei ectenii, de către toţi ppcc preoţi ai Eparhiei, la Sfânta Liturghie, pentru ca Domnul Dumnezeu să înţelepţească minţile şi să lumineze inimile profesorilor şi părinţilor, de a oferi copiilor lor o educaţie completă, şi pentru suflet.

Miercuri, 18 februarie, urmare invitaţiei Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, la ora 10,00, în sala de conferinţe a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi ÎPS Părinte Arhiepiscop a participat la consfătuirea cu directorii de licee şi şcoli din judeţul Galaţi.  Aici au fost prezentate parteneriatul istoric dintre Biserică şi Şcoală, excelenta conlucrare dintre Eparhie şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în cei 25 de ani de după 1989 şi necesitatea continuării acestui dialog şi în actualitate. Profesorii şi directorii interesaţi să aprofundeze tema au fost invitaţi să viziteze, însoţiţi de elevi, Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Pledând pentru educaţia integrală, care presupune şi informare intelectuală şi formare de deprinderi, dar mai ales formare umană,  ÎPS Casian a arătat şansa reciprocă, pentru Şcoală şi Biserică, deopotrivă, atunci când aceste două instituţii conlucrează spre binele elevilor, prin implicarea profesorilor şi a preoţilor. La final a oferit directorilor prezenţi, în dar, volumul episcopului dr. Antim Angelescu, „Psihologia religioasă a copilului…” – ediţia a III-a, de curând reimprimată de Arhiepiscopie.

Joi, 19 februarie, ÎPS Chiriarh a prezidat conferinţa preoţească de la Protoieria Galaţi, pe luna februarie. Tema dezbătută a fost direct legată de problema orei de Religie şi implicarea preoţilor în susţinerea strategiei eparhiale în acest sens. Au fost prezentate preoţilor  Hotărârile Sfântului Sinod legate de această problemă şi s-au trasat principiile de conlucrare, pe linia parohie-şcoală-protoierie-eparhie, în folosul orei de Religie şi al elevilor. În aceeaşi zi, subsemnatul a participat, ca delegat eparhial, la conferinţele preoţeşti de la Făurei şi Însurăţei, unde, preoţii şi profesorii de Religie din zonă au abordat aceleaşi probleme.

Înfiinţarea A.P.O.R. – Tecuci.

Vineri, 20 februarie 2015, la Protoieria Tecuci s-a desfăşurat conferinţa preoţească pe luna februarie. ÎPS Arhiepiscop a prezidat lucrările conferinţei, în cadrul căreia, după prezentarea cadrului legislativ-sinodal, s-a făcut o analiză atentă asupra problematicii orei de Religie în zona misionară a nordului judeţului Galaţi.

Părinţi gălăţeni susţinători ai A.P.O.R.
Părinţi gălăţeni susţinători ai A.P.O.R.

La prânz, Colegiul Naţional de Agricultură din localitate a fost gazda unui eveniment special: şedinţa de constituire a A.P.O.R. – Tecuci. Întruniţi în număr semnificativ, preoţi, profesori de Religie şi părinţi de copii au dezbătut complexa problemă a educaţiei religioase, astăzi. Acum a fost aleasă şi conducerea Asociaţiei, alcătuită din:

prof. Doru Parascan – preşedinte;

prof. Ovidiu Vrabie – vicepreşedinte;

jurist Cerasela Mititelu – secretar;

economist Mihaela Popa – cenzor.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a binecuvântat această întrunire, arătând rolul important pe care îl va juca, la nivel regional, filiala tecuceană a Asociaţiei „Părinţi pentru ora de Religie”.

Înfiinţarea A.P.O.R. – Galaţi.

În seara primei Duminici din Postul Mare, a Ortodoxiei (1 martie), la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galaţi s-a desfăşurat şedinţa de constituire a filialei Galaţi a A.P.O.R. Prefaţată de un concert de muzică bizantină, susţinut de corala „Ortodoxia” a Catedralei arhiepiscopale din Galaţi, întrunirea a fost întrutotul fructuoasă. Mai întâi a fost prezentată conducerea Asociaţiei:

jurist Paula Molnar – preşedinte;

prof. univ. dr. Viorica Puşcaşu- vicepreşedinte;

jurist Romeo Costea – vicepreşedinte;

specialist admin. Cornelia Felea – vicepreşedinte;

jurist Vera Caicaş – secretar;

contabil Liliana Gârneaţă – cenzor.

Unii dintre părinţi au dorit a lua cuvânt, prilej cu care şi-au expimat propriile experienţe şi păreri privind importanţa orei de Religie pentru buna creştere şi formare spirituală şi umană a copiilor noştri.

La final, ÎPS Arhiepiscop a oferit binecuvântare şi cuvânt de învăţătură preoţilor, profesorilor de Religie şi părinţilor prezenţi. Doamnele prezente au primit în dar, din partea eparhiei, un „mărţişor duhovnicesc” – câte un colier de mătănii.

Înfiinţarea A.P.O.R. – Brăila.

Galaţi, 1 martie: Conducerile A.P.O.R. Galaţi şi A.P.O.R. Tecuci
Galaţi, 1 martie: Conducerile A.P.O.R. Galaţi şi A.P.O.R. Tecuci

Ziua de vineri, 13 martie, a marcat acelaşi eveniment misionar pentru oraşul Brăila – înfiinţarea filialei A.P.O.R. din această zonă. Urmare multor solicitări ale părinţilor de copii, din municipiu şi din tot judeţul, s-a stabilit ca întrunirea de constituire să se desfăşoare la Casa de Cultură a Tineretului din municipiu. Prezenţi în număr impresionant, părinţi de copii, profesori şi preoţi au putut audia un excelent concert susţinut de  corala „Ortodoxia” a Catedralei arhiepiscopale din Galaţi.

Mai mulţi părinţi de copii au fost vocea plenului, iar câteva eleve au adus în faţa asistentei, realist şi matur, frământările copiilor – cei pentru care se interesează şi luptă astăzi părinţii.

Tot acum, dintre reprezentanţii părinţilor au fost aleşi în structura de conducere a Asociaţiei:

avocat Daniel Prunău – preşedinte;

prof. Roxana Vasile –vicepreşedinte;

dr. Alina Urse –vicepreşedinte;

economist Monica Opriş – vicepreşedinte;

prof. Viorica Piticaş – secretar;

contabil Georgeta Dragomir – cenzor.

Finalul întrunirii a fost încununat de cuvântul de binecuvântare al ÎPS Arhiepiscop Casian; ÎPS Sa a apreciat exprimările elevilor, subliniind obligaţiile ce revin profesorilor de Religie şi preoţilor pentru a reevalua şi dubla, cu duh misionar, lucrarea educaţională.

Acum au fost prezentate celor prezenţi două lucrări de gen, publicate de curând în Editura Arhiepiscopiei: „Episcop dr. Antim Angelescu – Psihologia religioasă a copilului şi adolescentului, cu aplicaţii în învăţământul religios” şi „Vasile Băncilă – Iniţierea religioasă a copilului”.

Comandament zilnic la eparhie

În tot acest răstimp, la Centrul eparhial, sub coordonarea ÎPS Chiriarh, zilnic, la ora 9,00, uneori şi la ora 14,00 echipa de responsabili ai acestei probleme a adus ştirile la zi, din teritoriu, şi a realizat analize privind situaţia înscrierii elevilor pentru pentru ora de Religie, cu date comparative. În fiecare zi, situaţia înscrierii elevilor la Religie, din toate şcolile şi liceele de pe teritoriul eparhiei a fost atent urmărită. Dealtfel, în ambele judeţe ale eparhiei, situaţia a cunoscut un sens ascendent continuu.Urmărirea atentă a procentelor de înscriere a putut detecta situaţii nedorite punctuale, cum ar fi sistemul greoi de înscriere electronică a cererilor părinţilor şi elevilor majori pe platforma SIIIR a Ministerului Educaţiei sau anumite indavertenţe numerice şi procentuale între datele comunicate de Minister şi cele de Inspectoratele Şcolare Judeţene. Aceste situaţii au fost rezolvate prin implicarea excepţională a directorilor şi informaticienilor din unităţile şcolare şi prin disponibilitatea totală, în cadrul legii, a departamentelor de resort din cadrul Inspectoratelor Şcolare. De asemenea, trebuie amintit că Ministerul a prelungit perioada de înscriere a cererilor, la nivelul Inspectoratelor Şcolare, pentru ca toate cererile părinţilor să fie înscrise şi electronic.

Rezultate care obligă

La finalul perioadei de înscriere, la nivelul eparhiei noastre, pe cele două judeţe s-au înregistrat următoarele rezultate:

Galaţi: 98,65  (locul I pe ţară);

Brăila: 93, 05 (locul 10 pe ţară).

Aceste procente nu reprezintă o victorie, ci sunt expresia unei realităţi misionar-sociale de pe teren, în zona Dunării de Jos. Părinţii doresc ora de Religie pentru copiii lor. Însă ce facem noi, slujitorii Bisericii, preoţi şi profesori, pentru a le oferi copiilor o oră de Religie de calitate şi didactică, şi moral-educativă şi spiritual-formativă? Aceasta nu este o întrebare retorică! Eparhia noastră va derula o serie de proiecte pentru a îmbunătăţi prestaţia ştiinţifică şi umană a profesorilor, la catedră, şi pentru a apropia pe tineri, mai mult de Biserică.

A consemnat pr. Lucian Petroaia