Ora de Religie continuă!

„Hotărârea cu care părinţii şi elevii ai optat deja pentru ora de religie este o palmă aspră dată celor care au determinat apariţia acestei probleme”.

IMG_0623,,LĂSAŢI COPIII  SĂ VINĂ  LA  MINE!” este îndemnul milenar al Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe care, astăzi, unii încearcă a-l răstălmăci prin acţiuni şi atitudini menite să-i îndepărteze pe copii de Hristos şi de credinţa străbună.

Ni se pare firesc să ne întrebăm, acum când la nivel naţional opţiunea pentru ora de religie a depăşit 90% din totalul copiilor ţării:

– pe cine au reprezentat iniţiatorii acţiunilor împotriva orei de religie de au bulversat învăţământul românesc?

– cine a avut interes ca modificarea art.18 din Legea educaţiei naţionale să fie însuşită tacit în Camera Deputaţilor?

– când a judecat bine Curtea Constituţională a României problema orei de religie la aceeaşi sesizare, a aceleiaşi persoane, în 2011 când a respins-o ori, în 2014, când a admis-o?

– de ce atâta grabă, de a fost nevoie de reguli noi ,,în timpul jocului” (anului şcolar)?

Gândeau oare, cetăţeanul din Buzău şi nonconformistul din jilţul parlamentar, că poporul român, creştin prin existenţa sa milenară, va putea renunţa la tradiţie şi lege?

N-au decât să constate starea de fapt şi să înţeleagă că românul nu va renunţa niciodată la religia şi tradiţiile sale, ca elemente supreme ale identităţii naţionale.

La nivelul judeţului Brăila majoritatea covârşitoare a părinţilor şi a elevilor au făcut cerere să participe la ora de religie. Dintr-un total de 35.591 de elevi, pentru care religia este disciplină în trunchiul comun al planului de învăţământ. 32.598 adică 93,36%, au depus deja cererile de participare la ora de religie. Aceasta era situaţia în ziua de marţi, 10 martie 2015, ora 16:00, când judeţul Brăila ocupa locul 8 între cele 42 de judeţe ale ţării. Ultimul termen de înscriere în SIIR a opţiunilor elevilor fiind vineri, 13 martie, sigur exista şansa ca situaţia la acel moment să fie chiar mai bună.

Pentru noi, ca sindicat, problema cea mare a fost şi a rămas locul de muncă al profesorului de religie. În învăţământul brăilean sunt 99 de catedre de religie ocupate de tot atâţia profesori, 100% calificaţi:

– 56 de titulari ai sistemului;

– 22 suplinitori calificaţi;

– 21 profesori asociaţi, preoţi.

La Brăila niciun profesor de religie nu are periclitată catedra pentru că numărul de elevi pe clase în toate unităţile de învăţământ ale judeţului care nu au optat încă este inexistent sau foarte mic. În judeţ nu există nicio clasă de elevi în care opţiunile pentru religie să ducă efectivul sub numărul minim prevăzut de lege.

În loc de final…

Consider că hotărârea cu care părinţii şi elevii au optat deja pentru ora de religie este o palmă aspră dată celor care au determinat apariţia acestei probleme.

Cred cu tărie că ceva trebuie să se schimbe şi în atitudinea profesorilor de religie. Să fie mai apropiaţi de elevi, mai toleranţi, să facă lecţiile mai atractive, să aplice noţiunile de pedagogie şi psihologie în actul educaţional, pentru că este păcat ca la aceste ore elevii să nu vină cu plăcere.

Prof. Valeriu Partene,

Preşedintele Sindicatului din Învăţământ „Corneliu Gheorghe Caranica”, Brăila