Constituirea noii Adunări Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Sâmbătă, 8 mai 2010, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Centrului Eparhial – Galaţi a avut loc, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian,  constituirea noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Evenimentul reprezintă o etapă esenţială în procesul de alegere a noi-lor organisme deliberative şi executive bisericeşti,  pentru mandatul 2010-2014.
Înaintea lucrărilor propriu-zise, noii membri ai Adunării eparhiale au participat la Sfânta Liturghie şi la slujba de Te-Deum, săvârşite în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.
După mesajul de întâmpinare adresat participanților de ierarhul locului, apelul nominal și predarea mandatelor de către fiecare deputat, a avut loc examinarea documentelor primite de la cele 10 circumscripții electorale, iar plenul Adunării a validat alegerile la nivelul Eparhiei Dunării de Jos. Noii membri mireni ai Adunării eparhiale în număr de 20, fac parte dintre cei mai de seamă reprezentanți ai vieții administrative, economice, culturale și de învățământ din cadrul celor două județe ale eparhiei – Galați și Brăila.
De asemenea, s-au constituit cele 5 comisii ale Adunării eparhiale, au fost desemnaţi delegaţii pentru Adunarea Naţională Bisericească şi au fost aleşi membrii Consiliului eparhial şi ai Consistoriului eparhial. În cadrul ședinței au fost desemnați și membrii onorifici ai Adunării eparhiale, dintre foștii deputați care au avut o contribuție deosebită la buna desfășurare a vieții bisericești de la Dunărea de Jos.
În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a subliniat importanţa constituirii, precum şi perspectivele lucrării acestui for eparhial de conducere, pentru perioada imediat următoare, într-un context social şi economic dificil, dar care poate fi depăşit prin deschiderea faţă de valorile spirituale ale Bisericii şi prin promovarea comuniunii şi solidarităţii creştine. Înaltpreasfinția Sa a făcut referire, totodată, la modul de structurare, din punct de vedere organizatoric, al Bisericii Ortodoxe Române, în conformitate cu Sfintele Canoane și cu prevederile statutare și regulamentare, fiecare deputat ales în Adunarea eparhială primind cu această ocazie câte un exemplar din Statutul Bisericii Ortodoxe Române. S-a făcut referire la importanța contribuției mirenilor la buna desfășurare a activității bisericești, fapt reliefat și prin modelul sprijinului pe care Sfântul Împărat Constantin cel Mare l-a acordat Bisericii, în primul rând prin convocarea și implicarea directă în buna organizare a Sinodului I Ecumenic, unde a fost formulată prima parte a Crezului ortodox.
Preacuviosul părinte arhimandrit Daniil Oltean – vicar administrativ, în calitate de președinte al Biroului Electoral, a prezentat un raport succint asupra întregului proces electiv, care a debutat în data de 17 ianuarie, la parohii, și s-a încheiat prin evenimentul petrecut în ziua de 8 mai. Preacuvioșia sa a subliniat importanța implicării și participării fiecăruia dintre membrii organismelor de conducere, parohială și eparhială, la viața liturgică și spirituală a Bisericii. Au fost prezentate principalele obiective și proiecte de ordin spiritual-cultural, educațional și social-filantropic ale activității bisericești din anul 2010 dedicate, prin hotărârea Sfântului Sinod, cunoașterii și aprofundării Crezului ortodox și Autocefaliei românești.
Au fost rostite scurte alocuțiuni de către unii dintre membrii Adunării eparhiale, care și-au exprimat mul-țumirea pentru onoarea de a activa în acest for bisericesc, precum și dorința de a sprijini proiectele celor cinci comisii, aprobate pentru anul în curs.
În cuvântul de încheiere a ședinței, chiriarhul Dunării de Jos a transmis un mesaj de binecuvântare și apreciere față de toți cei care se implică, cu dragoste și jertfă, în slujirea Bisericii şi a poporului dreptcredincios român.
Biroul de Presă
al Arhiepiscopiei Dunării de Jos
8 mai 2010: Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul deputaţilor eparhiali
8 mai 2010: Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul deputaţilor eparhiali

Sâmbătă, 8 mai 2010, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Centrului Eparhial – Galaţi a avut loc, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian,  constituirea noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Evenimentul reprezintă o etapă esenţială în procesul de alegere a noi-lor organisme deliberative şi executive bisericeşti,  pentru mandatul 2010-2014.

Înaintea lucrărilor propriu-zise, noii membri ai Adunării eparhiale au participat la Sfânta Liturghie şi la slujba de Te-Deum, săvârşite în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

După mesajul de întâmpinare adresat participanților de ierarhul locului, apelul nominal și predarea mandatelor de către fiecare deputat, a avut loc examinarea documentelor primite de la cele 10 circumscripții electorale, iar plenul Adunării a validat alegerile la nivelul Eparhiei Dunării de Jos. Noii membri mireni ai Adunării eparhiale în număr de 20, fac parte dintre cei mai de seamă reprezentanți ai vieții administrative, economice, culturale și de învățământ din cadrul celor două județe ale eparhiei – Galați și Brăila.

De asemenea, s-au constituit cele 5 comisii ale Adunării eparhiale, au fost desemnaţi delegaţii pentru Adunarea Naţională Bisericească şi au fost aleşi membrii Consiliului eparhial şi ai Consistoriului eparhial. În cadrul ședinței au fost desemnați și membrii onorifici ai Adunării eparhiale, dintre foștii deputați care au avut o contribuție deosebită la buna desfășurare a vieții bisericești de la Dunărea de Jos.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a subliniat importanţa constituirii, precum şi perspectivele lucrării acestui for eparhial de conducere, pentru perioada imediat următoare, într-un context social şi economic dificil, dar care poate fi depăşit prin deschiderea faţă de valorile spirituale ale Bisericii şi prin promovarea comuniunii şi solidarităţii creştine. Înaltpreasfinția Sa a făcut referire, totodată, la modul de structurare, din punct de vedere organizatoric, al Bisericii Ortodoxe Române, în conformitate cu Sfintele Canoane și cu prevederile statutare și regulamentare, fiecare deputat ales în Adunarea eparhială primind cu această ocazie câte un exemplar din Statutul Bisericii Ortodoxe Române. S-a făcut referire la importanța contribuției mirenilor la buna desfășurare a activității bisericești, fapt reliefat și prin modelul sprijinului pe care Sfântul Împărat Constantin cel Mare l-a acordat Bisericii, în primul rând prin convocarea și implicarea directă în buna organizare a Sinodului I Ecumenic, unde a fost formulată prima parte a Crezului ortodox.

Preacuviosul părinte arhimandrit Daniil Oltean – vicar administrativ, în calitate de președinte al Biroului Electoral, a prezentat un raport succint asupra întregului proces electiv, care a debutat în data de 17 ianuarie, la parohii, și s-a încheiat prin evenimentul petrecut în ziua de 8 mai. Preacuvioșia sa a subliniat importanța implicării și participării fiecăruia dintre membrii organismelor de conducere, parohială și eparhială, la viața liturgică și spirituală a Bisericii. Au fost prezentate principalele obiective și proiecte de ordin spiritual-cultural, educațional și social-filantropic ale activității bisericești din anul 2010 dedicate, prin hotărârea Sfântului Sinod, cunoașterii și aprofundării Crezului ortodox și Autocefaliei românești.

Au fost rostite scurte alocuțiuni de către unii dintre membrii Adunării eparhiale, care și-au exprimat mul-țumirea pentru onoarea de a activa în acest for bisericesc, precum și dorința de a sprijini proiectele celor cinci comisii, aprobate pentru anul în curs.

În cuvântul de încheiere a ședinței, chiriarhul Dunării de Jos a transmis un mesaj de binecuvântare și apreciere față de toți cei care se implică, cu dragoste și jertfă, în slujirea Bisericii şi a poporului dreptcredincios român.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos